Fiscaalconsult
Niet leesbaar?
Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2019-6 / PE-cursus informatieverzoeken/boekenonderzoeken 9 april a.s.

Beste relatie,

Zoals gebruikelijk ontvangt u weer de tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin de nieuwe publicaties van onze fiscaal specialisten.

Ook wijzen wij u graag op de eerstkomende fiscale PE-cursussen. De cursus 'Controleaanpak Belastingdienst' vindt plaats op 25 maart in Wassenaar en de cursus 'Informatieverzoeken/boekenonderzoeken' vindt plaats op 9 april in Heerde (GLD). Deze cursussen richten zich op fiscale mogelijkheden en advieskansen voor de dagelijkse praktijk van de belastingadviseur. Voor de cursus 'Controleaanpak Belastingdienst' zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar! 

Wilt u een inhoudelijke vraag stellen aan een fiscaal-specialist (over een publicatie)? U kunt dan eenvoudig contact opnemen via de daartoe bestemde button onderaan de publicatie; een consult van een kwartier is geheel gratis en verplicht u tot niets.

Wij denken u hiermee wederom van interessante fiscale mogelijkheden te voorzien, zodat u hiermee voor uw cliënten ideeën kunt opdoen. Als u suggesties voor ons heeft, neem dan gerust contact op, telefonisch dan wel per e-mail.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt aan andere collega-adviseurs. Als zij zich gratis hierop willen abonneren, dan kan dat op https://www.fiscaalconsult.nl/abonneren.

Goede zaken toegewenst!

Met hartelijke groet,

Fiscaalconsult / Michiel Opgenoort

(M: 0641213782)


Cursus Controleaanpak Belastingdienst
Datum maandag 25 mrt 2019 16:00 uur
Aanvang Van 16:00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent Willem Veldhuizen RE RTAP
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Kosten deelname 195.00 excl. btw
door Willem Veldhuizen RE RTAP / 3 PE-punten / Wassenaar
De Belastingdienst werkt sinds een aantal jaren conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB) bij de uitvoering van haar controlerende taak. Hierin wordt beschreven op welke wijze een onderzoek dient te worden uitgevoerd. Daarbij staat centraal de vraag of sprake is van een ‘aanvaardbare aangifte’. In het (horizontaal) toezicht verlangt de Belastingdienst volgens het principe “tell me, show me, prove me” van steeds meer organisaties, dat zij zichzelf monitoren en daarbij steekproefsgewijs vaststellen dat sprake is van een aanvaardbare aangifte. De cursus laat zien hoe u effectief en efficiënt een data-analyse en steekproefonderzoek toepast aan de hand van praktijkvoorbeelden. Uw cliënt krijgt daarmee fiscale zekerheid en u krijgt meer inzicht op wat er daadwerkelijk speelt. Deze cursus wordt u aangeboden door Taxsample en Fiscaalconsult.
Aanmelden
Cursus informatieverzoeken/ boekenonderzoeken
Datum dinsdag 9 apr 2019 12:30 uur
Aanvang Van 12:30 tot 17.30 uur. Eerst lunch van 12.30 tot 13.30 uur.
Docent mr. Priscilla de Haas
Locatie

MFA de Heerd, Griftstraat 8, Heerde

Kosten deelname 200.00 excl. btw
door mr. Priscilla de Haas / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
U hoeft alleen antwoord te geven op vragen van de fiscus die van belang zijn voor de belastingheffing en het moet geen ‘fishing expedition’ worden. Als u of u cliënt echter niet voldoende meewerkt, dan kan dat leiden tot een ‘omkering van de bewijslast’. Ook bij een boekenonderzoek is het belangrijk dat u zich niet onnodig in een nadelige positie manoeuvreert. In deze cursus leert u hoe u er zonder kleerscheuren vanaf komt. Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | ondernemend te Heerde (GLD).
Aanmelden
Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?
Goedkeuring Staatssecretaris over onderlinge verdeling pakt niet altijd goed uit
Om nadelige fiscale en juridische gevolgen te voorkomen is het verstandig om afspraken over de draagplicht van leningen voor de eigen woning tussen partners vast te leggen. Toepassing van de wettelijke regels leidt in situaties waarin partners een verschillend eigenwoningverleden hebben tot niet beoogd rentegemis in box 1 hetgeen heeft geresulteerd in een beleidsbesluit dat mogelijk maakt dat partners hun eigenwoningverleden 50/50 onderling verdelen. De nadelige kanten hiervan kunnen partners voorkomen door afspraken te maken over de financiering met eigen geld en over de draagplicht van de verschillende leningen.
Verder lezen...
Samengestelde gezinnen; het belang van huwelijksvoorwaarden en testamenten
En hoe de fiscaliteit roet in het eten kan gooien …..
Het probleem van niet meer passende huwelijksvoorwaarden en testamenten wordt pas echt duidelijk als tussentijds de fiscale wetgeving is gewijzigd. De langstlevende dacht in deze case alles geregeld te hebben voor eigen kinderen én haar stiefkinderen. Hoe anders bleek de werkelijkheid.
Verder lezen...
Voorkom problemen met automatische wijziging van geldend huwelijksvermogensrecht
Echtgenoten kunnen voorafgaand aan echtscheiding of overlijden nog rechtskeuze bepalen
Het maakt voor het geldend huwelijksvermogensrecht een enorm verschil of de echtgenoten voor of na 6 maanden na sluiting huwelijk samen in Nederland gaan wonen. Ongewenste financiële gevolgen bij overlijden of echtscheiding kunnen worden voorkomen door tijdig een rechtskeuze voor een bepaald huwelijksgoederenregime uit te brengen.
Verder lezen...
Hoge Raad: pas inzagerecht als bewaar is gemotiveerd
Belastingplichtige die eerst stukken wil ontvangen wordt terecht niet-ontvankelijk verklaard
In het bestuursrecht, dus ook in het belastingrecht, bestaat het recht om stukken in te zien als bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing van de overheid. Dat inzagerecht is nu beperkt door een arrest van de Hoge Raad van 8 maart 2019.
Verder lezen...
Fiscus gaat steeds verder bij het verzamelen van informatie
Is de privacy van belastingplichtigen nog wel gewaarborgd?
Bij brief van 18 februari 2019 informeerde Staatssecretaris Snel de Tweede Kamer over de manier waarop de fiscus informatie verzamelt van belastingplichtigen. De brief was het gevolg van vragen van kamerlid Nijboer (PVDA).
Verder lezen...
Uitgangspunt WOZ-waarde bij incourantheid: de gecorrigeerde vervangingswaarde
Wijziging gemeentelijke waarderingsmethode leidt tot te hoge WOZ-waarde
De WOZ-waarde van zogenoemde incourante onroerende zaken wordt bepaald volgens de gecorrigeerde vervangingswaardemethode. Bij deze methode gaat de discussie veelal over de omvang van de correcties wegens technische en functionele veroudering en over de waarde van de grond. Het uitgangspunt bij de technische correctie staat momenteel ter discussie: een toenemend aantal gemeenten past een gewijzigd uitgangspunt toe waardoor de omvang van deze correctie afneemt. Dat kan ineens tot een hogere WOZ-waarde leiden en dat is niet terecht.
Verder lezen...
Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!
Vrije ruimte in werkkostenregeling van 1,2% naar 1,7% van loonsom tot € 400.000
Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Vooral de MKB-ondernemer kan hiervan profiteren.
Verder lezen...
DGA met minderheidsbelang: voorkom premies werknemersverzekeringen!
Het Hof Den Haag oordeelde begin 2019 dat een DGA met een minderheidsbelang geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is. De DGA was in dienstbetrekking bij zijn holding en niet bij de groepsmaatschappij volgens het hof. Geen dienstbetrekking betekent ook geen premies werknemersverzekeringen. De staatssecretaris heeft geen cassatie bij de Hoge Raad ingesteld. Wij lichten de gevolgen graag toe.
Verder lezen...
Wetsvoorstel doet excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban!
Voorkom te hoge ab-heffing en bouw schulden aan BV zo mogelijk af
Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten de huidige versie graag toe.
Verder lezen...
In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank
Pilotenartikel geldt volgens verdrag; geen aftrek ter voorkoming van dubbele belastingen
In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
Verder lezen...
Volg ons ook op LinkedIn
Wilt u via LinkedIn op de hoogte gehouden worden van fiscaal nieuws, speciaal voor belastingadviseurs, accountants en administrateurs?
Volgen op LinkedIn