Fiscaalconsult
Niet leesbaar?
Nieuwsbrief Fiscaalconsult nr. 2019-1 / PE-cursus informatieverzoeken/boekenonderzoeken 5 febr. a.s.

Beste relatie,

Allereerst een heel gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Zoals gebruikelijk ontvangt u weer de tweewekelijkse nieuwsbrief met daarin de nieuwe publicaties van onze fiscaal specialisten.

Ook vragen wij extra aandacht voor 2 fiscale PE-cursussen die binnenkort worden gegeven: de cursus 'informatieverzoeken/boekenonderzoeken' en de cursus 'actualiteiten overdrachtsbelasting', beide in Wassenaar. Deze cursussen richten zich op fiscale mogelijkheiden en advieskansen voor de dagelijkse prakijk van de belastingadviseur.

Wilt u een inhoudelijke vraag stellen aan een fiscaal-specialist (over een publicatie)? U kunt dan eenvoudig contact opnemen via de daartoe bestemde button onderaan de publicatie; een consult van een kwartier is geheel gratis en verplicht u tot niets.

Wij denken u hiermee wederom van interessante fiscale mogelijkheden te voorzien, zodat u hiermee voor uw cliënten ideeën kunt opdoen. Als u suggesties voor ons heeft, neem dan gerust contact op, telefonisch dan wel per e-mail.

Wij stellen het op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt aan andere collega-adviseurs. Als zij zich gratis hierop willen abonneren, dan kan dat op https://www.fiscaalconsult.nl/abonneren.

Goede zaken toegewenst!

Met hartelijke groet,

Fiscaalconsult / Michiel Opgenoort

(M: 0641213782)

Cursus informatieverzoeken/ boekenonderzoeken
Datum dinsdag 5 feb 2019 16:00 uur
Aanvang Van 16:00 tot 19:30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
Docent mr. Priscilla de Haas
Locatie

Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Kosten deelname 195.00 excl. btw
door mr. Priscilla de Haas / 3 PE-punten / Wassenaar
U hoeft alleen antwoord te geven op vragen van de fiscus die van belang zijn voor de belastingheffing en het moet geen ‘fishing expedition’ worden. Als u of u cliënt echter niet voldoende meewerkt, dan kan dat leiden tot een ‘omkering van de bewijslast’. Ook bij een boekenonderzoek is het belangrijk dat u zich niet onnodig in een nadelige positie manoeuvreert. In deze cursus leert u hoe u er zonder kleerscheuren vanaf komt.
Aanmelden
Cursus actualiteiten overdrachtsbelasting
Datum maandag 25 feb 2019 16:00 uur
Aanvang Van 16:00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent mr. dr. Jeroen Rheinfeld
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Kosten deelname 195.00 excl. btw
door mr. dr. Jeroen Rheinfeld / FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Overdrachtsbelasting kost uw cliënten vaak veel geld. Welke mogelijkheden zijn er om daarop te besparen? Wanneer is sprake van een woning, zodat het 2%- in plaats van het 6%-tarief kan worden geclaimd? Welke vrijstellingen kunnen zoal worden ingeroepen? Welke rol speelt de notaris hierin en wat wordt van u verwacht? En natuurlijk wordt u bijgepraat over de laatste actualiteiten. Met de juiste keuzes kunt u de wensen van uw cliënt realiseren zonder risico’s dat de fiscus later nog overdrachtsbelasting gaat naheffen. Deze cursus wordt u aangeboden door FBN Juristen te Amsterdam en Fiscaalconsult.
Aanmelden
Hoge Raad komt ondernemer met lijfrentepolis fiscaal tegemoet
Teken tijdig bezwaar aan voor oude jaren bij jaarlijkse premiebetaling!
Ondernemers die bij de belastingrechter klagen over ongeoorloofde discriminatie met werknemers. Het komt niet zo vaak voor en als het al voorkomt, vangt de ondernemer meestal bot. De rechter oordeelt dan dat er sprake is van ongelijke gevallen waardoor een aparte fiscale behandeling voor beide groepen is toegestaan. De Hoge Raad oordeelt echter anders bij een ondernemer met een lijfrentepolis.
Verder lezen...
Volhouden bij betwisting ondernemerschap door Belastingdienst loont
Een kaakchirurge in opleiding kan in fiscale zin wel degelijk ondernemer zijn
Heeft u een discussie met de Belastingdienst over uw ondernemerschap? Of komt u niet door de ondernemerscheck van de Belastingdienst? De Hoge Raad heeft eind 2018 een arrest gewezen, waardoor de kans om fiscaal als ondernemer te worden aangemerkt een stuk groter is geworden, ook voor de kaakchirurge.
Verder lezen...
Nieuwjaarstips BTW 2019; een overzicht met actiepunten
Waar u op moet letten in de laatste BTW-aangifte 2018
Het nieuwe jaar is begonnen! Januari 2019 is de maand om waar nodig actie te ondernemen na het lezen van deze tips.
Verder lezen...
BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2018
Download gratis stroomschema BTW privé-gebruik auto
In de laatste BTW-aangifte van het jaar 2018 moet het BTW privé-gebruik auto aangegeven worden bij vraag 1d. De BTW over een normale eigen bijdrage voor privé-gebruik moet in de periodieke BTW-aangifte worden aangegeven bij vraag 1a; de verschuldigde BTW bedraagt dan 21/121e van de eigen bijdrage en er moet dan geen BTW privé-gebruik aangegeven worden.
Verder lezen...
Overtuig Belastingdienst van adequate werking van de fiscale beheersing
Monitor uw eigen organisatie en laat zelf steekproeven doen
Belastingdienst als toezichthouder wil overtuigd worden van de adequate werking van de fiscale beheersing. De controleaanpak Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om zelf de steekproefonderzoeken uit te voeren, mits met dezelfde scope en nauwkeurigheid als de Belastingdienst doet. En dat heeft veel voordelen.
Verder lezen...
Pensioen in eigen beheer niet uitgefaseerd in 2018? Wat zijn uw keuzes voor 2019?
Welke oplossing kiest u in 2019 voor het pensioen in eigen beheer? Afkopen met korting, omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) of de pensioenaanspraken premievrij laten staan? Denk ook na of de gerealiseerde oudedagsvoorzieningen voldoende zijn.
Verder lezen...
De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond
Wat zijn de voorwaarden hiervoor in artikel 15, lid 1, onderdeel q WBR?
Bij verkrijging van cultuurgrond kan een vrijstelling van (6%) overdrachtsbelasting worden toegepast. Veel landbouwers maken daar gebruik van. De cultuurgrondvrijstelling is ook van belang voor de (toekomstige) ontwikkelingen in duurzame energie, zonneparken en containervelden.
Verder lezen...
Informatiebeschikking volgens Gerechtshof terecht afgegeven, ondanks omvangrijke vragenbrief
Er is geen sprake van een ongeoorloofde ‘fishing expedition’
Aan een oprichting/advisor van een detacheringsbedrijf werden door de inspecteur vragen gesteld over een naar Panamees recht opgerichte Private Foundation en over op Panama en Cyprus gevestigde vennootschappen. Volgens een Hofuitspraak op 22 mei 2018 zijn er onvoldoende inspanningen gedaan om de gevraagde informatie boven water te krijgen. De belastingplichtige krijgt alsnog tijd om aan deze verplichting te voldoen.
Verder lezen...
Volg ons ook op LinkedIn
Wilt u via LinkedIn op de hoogte gehouden worden van fiscaal nieuws, speciaal voor belastingadviseurs, accountants en administrateurs?
Volgen op LinkedIn