Dhr. drs. Patrick Schrievers

Dhr. drs. Patrick Schrievers
NovioTax B.V.
Dhr. drs. Patrick Schrievers
Telefoon: 06 10246140
Specialisme(n)
Transfer pricing, belastingverdragen, Europees belastingrecht, concernfiscaliteit, innovatiebox, structurering van (grensoverschrijdende) investeringen
Vaste prijsafspraken
In overleg
Aangesloten bij
NOB, International Fiscal Association (IFA)
Bezoekadres
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen

Over Patrick Schrievers

Patrick T.F. Schrievers, opgeleid als bedrijfs- en fiscaal econoom, was voor zijn overstap naar NovioTax werkzaam bij Loyens & Loeff. Hij concentreert zich op grensoverschrijdende concernfiscaliteit, met de nadruk op intercompany-transacties, Europees belastingrecht, verdragsproblematiek evenals de (vernieuwde) innovatiebox (met een focus op transfer pricing). Patrick vertegenwoordigt bedrijven t.a.v. fiscale vraagstukken op bedoelde vlakken (vis-à-vis de Nederlandse belastingdienst) en adviseert bedrijven over verrekenprijsvraagstukken en wereldwijde reorganisaties.

Patrick publiceert met enige regelmaat (European Taxation Journal, International Tax Review e.d.) en schrijft per jaar 5 à 10 fiscale blogs. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale conferenties en wordt regelmatig gevraagd om te assisteren bij geschillenbeslechting van verrekenprijzen (inclusief procedures voor onderling overleg) en audits. Hij is eveneens betrokken bij het opstellen en beoordelen van transfer pricing documentatie en landenrapportages. Naast zijn betrokkenheid bij NovioTax treedt Patrick (ca. 1 week per maand) op als taxmanager van een aantal multinationale groepen. In deze functie geeft hij sturing aan strategische aangelegenheden en begeleidt hij de (pragmatische) implementatie van transfer pricing vraagstukken.

Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1