Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?

Bij de huidige rentestand zijn veel mensen op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld. Wat is nu mooier dan het nuttige met het aangename verenigen? U kunt besluiten om dat fijne vakantiehuisje waar u al jarenlang komt nu eindelijk te kopen. Waar moet u dan fiscaal gezien op letten?
10 nov 2017 Laatst gewijzigd: 23 nov 2017 Kennis mr. Peter Bregman RB

Uw vakantiewoning in box 3

Ervan uitgaande dat u niet permanent verblijft in uw vakantiewoning, behoort deze tot uw box 3 vermogen. Dat betekent dat de werkelijke inkomsten en uitgaven voor uw aangifte niet van belang zijn. U wordt belast voor een fictief rendement (tussen 2,871% en 5,39% in 2017) over de WOZ-waarde van de vakantiewoning minus de eventuele daarop rustende schuld.

Vakantiewoning buitenland

Voor de vakantiewoning in het buitenland mag u in Nederland meestal “aftrek elders belast” toepassen. Hiermee wordt voorkomen dat u tweemaal belast wordt. Het land waar de woning staat heeft in dit geval namelijk meestal voorrang. Laat u zich dus goed infomeren over de belastingheffing in het buitenland!

Vakantiewoning en BTW

Indien u slechts één vakantiewoning bezit en deze structureel verhuurt, bent u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer. Voor de BTW ligt dit anders. U moet het lage BTW-tarief (6%) afdragen over de huuropbrengst, maar anderzijds mag u de BTW op de betaalde kosten en aanschaffingen terugvragen. Per saldo leidt dit vaak tot een teruggave. Indien u de vakantiewoning deels zelf gebruikt en deels verhuurt, kan de BTW voor een evenredig deel worden verrekend. Indien u de woning bijvoorbeeld zelf een maand per jaar gebruikt, is nog altijd 11/12 gedeelte van de BTW aftrekbaar. Dit laatste kunt u omzeilen door alle verhuur via een tussenpersoon te laten plaatsvinden. In dat geval moet u echter ook zelf huur betalen voor de periode waarin u de woning gebruikt.

Rekenvoorbeeld

Stel, u investeert met eigen geld een bedrag van € 150.000 in een vakantiewoning inclusief inrichting. De totale kosten bedragen € 7.500 waarin begrepen gemeenteheffingen, verzekering en afschrijvingen. Indien u de woning voor 25 weken weet te verhuren tegen gemiddeld € 600 per week, bedraagt uw jaaropbrengst € 15.000.
U houdt dan per saldo € 7.500 over, ofwel 5% van uw investering van € 150.000. Zelfs na aftrek van de box 3 heffing van, stel € 1.800, blijft er netto nog € 5.700 over.

Kortom: een vakantiewoning biedt kansen om goedkoop vakantie te vieren en tegelijk een beter rendement op uw vermogen te krijgen!

Heeft u vragen hierover, dan kunt u altijd even vrijblijvend met mij sparren

Auteur

Bregman_Peter_foto.jpg

mr. Peter Bregman RB

PM | Ondernemend
Heerde
Specialisme(n): DGA-problematiek, rechtsvormkeuze, samenwerking, familiebedrijven, mediation
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1