Hoe help ik mijn kind met het kopen van een huis?

Schenken is vaak niet de meest voordelige optie!
Uw zoon of dochter komt met een blije blik thuis. Samen met de partner willen ze een huis kopen. Helaas kunnen ze nog geen volledige hypotheek krijgen. Hoe kunt u helpen èn ervoor zorgen dat de familiebanden goed blijven?
17 nov 2017 Laatst gewijzigd: 23 nov 2017 Kennis Martijn Paping MSc

We kunnen toch € 100.000 schenken voor een eigen woning?

Schenken is vaak niet de meest voordelige optie. Bovendien kan het voor familieconflicten zorgen als één kind een grote schenking krijgt en de rest nog niets. Als u toch besluit te schenken is wel van belang of u al eerder van de éénmalige verhoogde schenkingsvrijstelling gebruik hebt gemaakt. Gelukkig is er daarvoor overgangsrecht. Als u al eerder een grote schenking heeft gedaan, dan kunt in de meeste gevallen alsnog een bedrag van € 46.824 schenken. Dit moet dan wel voor de eigen woning gebruikt worden. Wilt u precies weten hoeveel u nog belastingvrij kunt schenken, dan reken ik dat graag voor u uit.

Wat is dan beter dan schenken? Lenen!

Een goed alternatief voor schenken is het geld te lenen aan de kinderen. Het voordeel is dat u kinderen niet ongelijk gaat behandelen. De neiging van ouders is om dan een zeer lage rente te vragen. Het zijn immers de kinderen. Echter fiscaal is het veel voordeliger een hogere rente te vragen. Dan krijgen de kinderen namelijk een hogere renteaftrek eigenwoningschuld van de belastingdienst.

De juiste rente zorgt voor een optimaal voordeel

Door middel van een hoge rente en een jaarlijkse schenking kunt u het fiscale voordeel maximaliseren. U schenkt bijvoorbeeld 1 keer per jaar een deel van de rente weer terug.

U leent uw kind € 100.000 tegen 6% rente. Uw kind betaalt dus ongeveer 6.000 per jaar aan rente (plus wat aflossing). U mag jaarlijks € 5.320 belastingvrij schenken. U besluit ieder jaar in december € 5.320 te schenken met de Kerst.

Uw kind heeft een aftrekpost van € 6.000 rente, maar heeft per saldo slechts een rentelast van € 680 per jaar. Daarnaast levert de aftrekpost een teruggaaf van de Belastingdienst op van zo’n € 2.000 tot € 2.800 op (afhankelijk van het fiscale inkomen van het kind).

Met een lage rente heb ik bijna geen rendement meer

Dat klopt, maar u hoeft natuurlijk niet het maximum te schenken. Stel dat slechts € 4.000 per jaar terug schenkt. Dan houdt u nog steeds € 2.000 per jaar over. Een rendement van 2%. Nog altijd een stuk beter dan de meeste spaarrekeningen. Uw kind heeft een rentelast van € 2.000, maar dat wordt dankzij de hypotheekrenteaftrek van 6% volledig gecompenseerd.

Mag dat allemaal?

Ja, de daadwerkelijke rente moet wel betaald worden. Ook moet er geen direct verband zijn tussen rente en schenking. Als u een dag na betaling de rente terug schenkt, dan zal de rente niet drukken op uw kind en is dus niet aftrekbaar.

Waar moet ik allemaal op letten?

Op een nieuwe eigen woninglening moet sinds 2013 worden afgelost. U moet in ieder geval een annuïtair aflossingsschema hanteren. De gegevens van de lening moeten in de aangifte inkomstenbelasting worden vermeld.

Heeft uw kind al een eigen woning schuld van voor 2013 die aflossingsvrij is, dan kan het kind dat bedrag bij u herfinancieren. Dan gelden de voorwaarden van de oude schuld en kan de lening aan uw kind dus ook aflossingsvrij blijven.

Hoe bepaal ik het juiste rentepercentage?

Het rentepercentage van de lening dient zakelijk te zijn. Als richtlijn gelden de gangbare hypotheekrentetarieven, waarbij door de Belastingdienst een marge van 25% wordt geaccepteerd. Stel, u komt met uw kind een looptijd en een rentevaste periode van 30 jaar overeen. Dan moet u gaan vergelijken met rentes die hypotheekaanbieders voor dit soort leningen hanteren. In sommige gevallen kunt u een hoger rentepercentage vragen, voornamelijk als het risico hoger is. Van een hoger risico is bijvoorbeeld sprake als:

  • de bank een 1e hypotheekrecht heeft;
  • u meer geld uitleent dan de waarde van de woning of
  • de totale woningschuld van het kind hoog is in verhouding tot het inkomen.

Mochten uw kinderen een eigen woning willen kopen, dan kunt u altijd contact opnemen om met mij eerst eens vrijblijvend te sparren.

Auteur

Paping_Martijn_foto.jpg.jpg

Martijn Paping MSc

Paping Belastingadvies BV
Groningen
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, herstructureringen, eigen woning, echtscheiding, overlijden, emigratie en immigratie
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1