Is de aankoop van een zeeschip belast met BTW?

BTW-tarief voor zeeschepen verandert
In het Belastingplan 2018 is een wijziging opgenomen voor het btw-tarief met betrekking tot zeeschepen. Het huidige btw-tarief op alle leveringen van en aan zeeschepen is 0%. Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de kwalificatie van een schip als zeeschip niet voldoende is voor toepassing van het nultarief; het schip moet ook daadwerkelijk op volle zee gebruikt worden. Nederland moet daarom de btw-wetgeving aanpassen. In het Belastingplan werd eerst opgenomen dat het schip voor 90% of meer op volle zee moet worden gebruikt; dat is nu verlaagd naar 70% of meer. Ook zou de wijziging eerst in 2018 ingaan, maar dit is uitgesteld naar 2019. Ik licht de situatie graag toe.
2 jan 2018 Laatst gewijzigd: 19 feb 2018 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Aanpassing nultarief zeeschepen

In eerste instantie stond er in het Belastingplan 2018 dat het nultarief aangepast zou worden voor de leveringen van en aan schepen, indien deze voor ten minste 90% gebruikt gaan worden voor de vaart op volle zee.  

Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden in het Belastingplan 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn nota van wijziging aangegeven dat een schip voor ten minste 70% voor de vaart op volle zee gebruikt moet worden. Dit is een versoepeling van het eerdere voorstel, dat uitging van minimaal 90%.  

De ‘ten minste-eis’ geldt naast de levering van schepen zelf, dus ook voor de levering van goederen en diensten met betrekking tot een schip dat voor ten minste 70% gebruikt wordt voor de vaart op volle zee.

Ook zou de wijziging al in 2018 ingaan. Omdat de gevolgen voor bepaalde vormen van transport aanzienlijk kunnen zijn, heeft de staatssecretaris op verzoek van de sector besloten om de invoering uit te stellen tot 2019.

Afsluiting

Het is duidelijk dat Nederland zijn BTW-wetgeving op basis van de Europese uitspraak gaat aanpassen (en ook moet aanpassen). Vanaf 2019 blijft de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten op zeeschepen, die voor ten minste 70% op volle zee gebruikt worden, onder het nultarief vallen. Voor de levering van zeeschepen en leveringen van goederen en diensten aan zeeschepen die voor minder dan 70% op volle zee worden gebruikt gaat het normale btw-tarief gelden.  

Indien u levert aan zeeschepen en/of indien u zeeschepen exploiteert is het van belang om vast te stellen of het schip aan deze 70%-eis voldoet. Uiteraard kan ik assisteren om dit te onderzoeken. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1