Belastingwijzigingen per 1 januari 2018 voor ondernemers

Wat zijn de meest relevante wijzigingen in de btw, vennootschapsbelasting en de kansspelbelasting?
Voor ondernemers zijn de wijzigingen in de btw vooral interessant. Check of die ook bij u van toepassing zijn! Daarnaast zijn een paar wijzigingen in de vennootschapsbelasting en kansspelbelasting noemenswaardig.
18 jan 2018 Laatst gewijzigd: 15 jan 2020 Kennis mr. drs. Michiel Opgenoort

BTW-WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2018

 

Btw-tarief voor geneesmiddelen

De definitie van geneesmiddelen is per 1 januari 2018 duidelijker in de wet geformuleerd. Het lage Btw-tarief (thans 6%) geldt niet meer voor bijvoorbeeld tandpasta en neusspray. Producten vallen alleen onder het verlaagde btw-tarief, indien daarvoor een zogenaamde (parallel)handelsvergunning is afgegeven of die daar in specifieke gevallen expliciet van zijn vrijgesteld. Via de openbare Geneesmiddeleninformatiebank is te raadplegen of er een vergunning is verleend. Geschillen over de vraag of het lage dan wel het hoge btw-tarief van toepassing is, zullen minder voorkomen.

Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling

Voor landbouwers gold een btw-vrijstelling. Die is nu afgeschaft. Evenals voor alle andere ondernemers gelden dan de normale btw-regels, net zoals voor veehouders, tuinbouwers en bosbouwers. Zij moeten vanaf 1 januari 2018 de normale btw-regels toepassen, waaronder het bijhouden van een btw-administratie en het doen van periodieke btw-aangiften. Daar hoort dan uiteraard ook het recht van btw-vooraftrek bij.

Btw-suppletie alleen nog digitaal

Het per post toesturen van de btw-suppletie is per 1 januari 2018 niet langer mogelijk. De ondernemer is verplicht dit voortaan digitaal te (laten) doen.

Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9%

Deze geplande verhoging is pas 1 januari 2019 ingegaan.

Herzieningsregeling btw kosten op kostbare diensten

Deze herzieningsregeling zou per 1 januari 2018 ingaan, maar gaat voorlopig niet door. Het is nog niet duidelijk wanneer die wel ingaat.

 

OVERIGE WIJZIGINGEN

 

Wijziging tarief vennootschapsbelasting / innovatiebox

Het 20%-tarief voor de eerste € 200.000 winst blijft gehandhaafd in 2018. De voorgenomen jaarlijkse stapsgewijze verlenging van deze eerste schijf (tot € 350.000) gaat niet door.
Het tarief in de innovatiebox gaat per 1 januari 2018 effectief omhoog van 5% naar 7%.

Tijdelijke verhoging kansspelbelasting

Het huidige tarief hiervoor van 29% is tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Dit verhoogde tarief geldt nu ook voor de jaren 2019 en 2020.

In het document van de Belastingdienst van 20 december 2017 staan de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018 uitgewerkt; daarin staan ook de wijzigingen voor particulieren opgenomen.

Neem gerust contact met mij op, indien u wilt reageren!

 

Auteur

Opgenoort_Michiel_foto.jpg

mr. drs. Michiel Opgenoort

Fiscaalconsult / Opgenoort Belastingadvies
Leiden
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken, geschillen met Belastingdienst
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1