Verlaagd BTW-tarief per 1-1-2019 verhoogd van 6% naar 9%

In Nederland worden diverse goederen en diensten belast met 6% BTW. Met ingang van 1 januari 2019 wordt dit BTW tarief verhoogd naar 9% BTW. De verhoging is onderdeel van het regeerakkoord dat is gesloten door het kabinet en heeft als doel de belasting op arbeid te verleggen naar belasting op consumptie. Door de tariefswijzigingen zullen ook boekhoudsystemen moeten worden aangepast. En wanneer mag na 1 januari 2019 nog tegen het oude lage tarief worden gefactureerd?
9 jan 2018 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Wie wordt geraakt door de BTW verhoging?

Door de BTW verhoging van 6% naar 9% BTW worden goederen en diensten duurder voor particuliere consumenten. Deze groep consumenten kan de BTW die in rekening wordt gebracht op deze goederen en diensten niet als voorbelasting in aftrek brengen, waardoor de geleverde prestatie per saldo duurder wordt. Voor ondernemers die recht hebben op aftrek van BTW heeft de BTW verhoging geen invloed. Deze ondernemers kunnen de BTW in aftrek brengen. Voor ondernemers die geen of slechts gedeeltelijk BTW in aftrek kunnen brengen leidt de afgesproken verhoging eveneens tot een kostenpost.

Hoe wordt het toe te passen BTW tarief bepaald?

Bij een levering van goederen is het moment waarop de macht om als eigenaar te beschikken overgaat leidend voor het toe te passen BTW tarief, terwijl bij diensten van belang is het moment waarop de met de dienst gemoeide werkzaamheden voltooid zijn.

Bij een vooruitbetaling vóór 1 januari 2019 moet alsnog 3% BTW worden bijbetaald indien de prestatie wordt verricht na 1 januari 2019. Bij een doorlopende prestatie zoals een abonnement op een tijdschrift wordt voor een langere periode vooruit gefactureerd. In het geval deze periode bijvoorbeeld een jaar of een half jaar bedraagt moet over de periode die na 1 januari 2019 valt, 3% BTW bijbetaald worden.

Let er op dat voor de 3% bij te betalen BTW aan ondernemers een factuur dient te worden verstuurd. Ook is het mogelijk de oorspronkelijke factuur (gedeeltelijk) te crediteren en een nieuwe factuur uit te reiken.

Wat te doen?

Tot en met 31 december 2018 blijft het BTW tarief 6%. Bedrijven waarbij de BTW kostprijsverhogend werkt, omdat de in rekening gebrachte BTW niet als voorbelasting kan worden gebracht, kunnen op de voorgenomen verhoging anticiperen door het moment van aankoop naar voren te halen.

Alle bedrijven die BTW-aangifte doen zullen hun boekhoudsysteem vóór 1 januari 2019 aan moeten passen zodat voor prestaties die onder het lage BTW tarief vallen na 1 januari 2019 9% BTW wordt afgedragen in plaats van 6% BTW (aan te geven bij vraag 1b van de BTW aangifte). Na de tariefwijziging kan nog BTW verschuldigd zijn naar het oude 6% BTW tarief. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij facturen die in januari 2019 worden gestuurd voor prestaties die in december 2018 zijn verricht. Deze omzet moet worden aangegeven bij vraag 1c van de BTW aangifte.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

BTW-gevolgen verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

21 sep 2018 Per 1 januari 2019 wordt volgens het Belastingplan 2019 het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het plan moet nog worden omgezet in definitieve wetgeving en door de Eerste en Tweede Kamer worden beoordeeld, maar zoals het nu lijkt zal de verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 een feit zijn.

Dossier

Bent u specialist?

En wilt u op onze site fiscale artikelen publiceren die waardevol zijn voor andere adviseurs? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden! Interesse? Neem contact op!
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1