Cursus BTW-actualiteiten

3 PE-punten
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op btw-gebied? Op welke aspecten dient u te letten als het om de btw gaat? Hoe kunt u de btw-positie van uw klanten optimaliseren?
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

Op een zo praktisch mogelijke wijze wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op btw-gebied. De bedoeling is dat u daar zelf in uw praktijk mee aan de slag kunt.

De onderwerpen van de training

Tijdens de training zullen de belangrijkste recente uitspraken, wetswijzigingen en beleidsstandpunten middels praktijkcases besproken worden, waaronder:

 • Afschaffing van de btw-landbouwregeling in 2018
 • Beperking toepassing btw-koepelvrijstelling in 2018
 • Recent arrest Hoge Raad over doorbelasting kosten btw
 • Recent arrest Hof van Justitie over vervaardiging van onroerende zaken
 • Recente jurisprudentie inzake btw en zonnepanelen
 • Btw en suppletie; voorkom risico's
 • Btw-teruggave op oninbare vorderingen, verruiming mogelijkheden
 • Btw-aftrek bij een moeiende holding
 • Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid btw
 • Hoe om te gaan met meerdere prestaties
 • Zelf in te brengen praktijkcases

Tijd / plaats

5 april 2018 van 16.00 tot 19:30 uur in het Van der Valk Hotel, Wassenaar (Zijdeweg 54). Inloop vanaf 15.30 uur. In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

PE-punten/certificaat

3 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB, NOAB en KNB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 195 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 5 april 2018 16:00 uur
Aanvang Van 16:00 tot 19:30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
Locatie

Van der Valk Hotel
Zijdeweg 54
2245 BZ  Wassenaar

Inbegrepen

In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname (o.a.) ten behoeve van de PE-punten.

Lees meer van deze auteur ...

Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw

17 jan 2018 Onlangs heeft de Hoge Raad verrassend beslist over kostendoorbelastingen in de btw. De Hoge Raad besliste dat het doorbelasten van kosten niet per definitie een btw-belaste prestatie meebrengt. Dit betekent dat niet over elke doorbelasting btw mag worden berekend, maar ook dat de betreffende organisatie de btw op deze kosten in principe niet in aftrek mag brengen.

Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken

22 jan 2018 Recent gaf het Hof van Justitie (HvJ) haar oordeel in een zaak waarin het onder meer ging over de vraag of een onroerende zaak al dan niet vervaardigd is. Opvallend is dat het HvJ veel waarde lijkt toe te kennen aan de functiewijziging en waardeverandering. Decennia lang is er door de verschillende rechtsorganen jurisprudentie gewezen over dit onderwerp. Daarbij lijkt het er op dat er telkens weer perioden zijn waarbij de rechtspraak verschillend omgaat met het belang dat aan de criteria moet worden toegekend. Het lijkt er op dat het onderhavige arrest een nieuwe periode inluidt. Voor onder meer vastgoedontwikkelaars kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Locatie

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja, stuur mij de gratis nieuwsbrief! Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de verzending van nieuwsbrieven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1