Voorkom dat reservering fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt tot forse aanslag inkomstenbelasting in box 3

Onderbouw ondernemersbelang voor aanhouden liquide middelen!
De fiscale oudedagsreserve (FOR) is ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers om een deel van de winst te reserveren voor hun oudedagsvoorziening. In de toekomst of uiterlijk bij het staken van de onderneming kan dan een lijfrente worden aangekocht of een tegoed gestort worden op banksparen. De liquide middelen hiervoor mogen niet in de onderneming worden aangehouden, aldus een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Deze moeten dus overgeheveld worden naar box 3. Dit staat echter nergens vermeld op de website van de Belastingdienst. Hoe ga je hiermee om?
23 feb 2018 Laatst gewijzigd: 3 mei 2018 Jurisprudentie Barbara Rijskamp

Reserveren zonder liquide middelen?

Persoonlijk vind ik het niet logisch dat je een reserve opbouwt in de onderneming, terwijl je de daarvoor benodigde liquide middelen daar niet tegenover mag zetten. Wanneer je onderneemt in een BV, werkt het anders. In een BV mag je zowel ondernemen als beleggen. Bij een pensioen-BV is het juist niet de bedoeling om gelden te onttrekken uit de onderneming die bedoeld zijn voor de oude dag. Waarom bij een eenmanszaak dan wel?

Geen duurzaam overtollige liquide middelen op de ondernemersbalans

De bezittingen van een eenmanszaak mogen uitsluitend betrekking hebben op zaken die nodig zijn in de onderneming. Natuurlijk mag er wel een spaarpotje worden gevormd voor bedrijfsinvesteringen in de toekomst. Zo kan een ondernemer sparen voor de aanschaf van een bedrijfspand, mits het voornemen daartoe bestaat. De Belastingdienst kan een ondernemer immers niet verplichten om hiervoor een lening aan te gaan. Echter, reserveringen voor de oude dag worden geacht in de privésfeer plaats te vinden. Dit is nog eens bevestigd door een uitspraak van Rechtbank Gelderland op 31 oktober 2017.
 

Wat zijn duurzame overtollige liquide middelen?

Helaas is er geen vaste grens aan te geven wanneer liquide middelen als duurzaam overtollig worden gezien. Dat is per ondernemer anders, afhankelijk van de branche, personeel, voorraadbeheer, e.d. Bovendien controleert de Belastingdienst niet altijd even scherp op de hoogte van de liquide middelen. Het is daarom niet altijd duidelijk wanneer deze grens wordt overschreden. In de praktijk hangt het ook af van hoe goed het verhaal van de ondernemer is als hij liquiditeiten als ondernemingsvermogen wil aanmerken.

Correctie FOR en box 3 kan duizenden euro’s kosten

Wanneer de FOR-toevoeging wordt geschrapt en de overtollige liquide middelen naar box 3 worden overgeheveld, kan dit jou duizenden euro’s kosten! Het is daarom van belang tijdig maatregelen te treffen. Onderbouw daarom goed waarom de liquide middelen in jouw onderneming nodig zijn in de onderneming. Het feit dat je niet opneemt, is onvoldoende! Een andere optie is om de liquide middelen daadwerkelijk jaarlijks af te storten in bijvoorbeeld banksparen. Er zijn verschillende aanbieders die flexibele oplossingen bieden op dit terrein. Meestal wordt dit aangeboden onder de naam ”pensioen voor ZZP-ers”. Op deze manier voorkom je box 3-heffing. Nadeel is wel dat het geld tot de AOW-gerechtigde leeftijd vast staat. Bij een eerdere opname word je geconfronteerd met een boete.

Bezwaar maken loont

Heeft de belastingdienst reeds een aanslag opgelegd, waarbij de liquide middelen zijn gecorrigeerd? Geen paniek, neem contact met mij op. Dan bekijk ik samen met jou of er een oplossing voorhanden is. Desnoods stappen we naar de rechter die onlangs in een soortgelijke casus de belastingplichtige voor een groot deel gelijk gaf.

 

Auteur

Rijskamp_Barbara_foto.jpg.jpg

Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen
Alphen aan den Rijn
Specialisme(n): Ondernemerschap, inkomstenbelasting, ZZP en DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1