DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?

Is de afroommethode nog toepasbaar?
In de praktijk zie ik de belastingdienst nog correcties aanbrengen in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.
16 apr 2018 Laatst gewijzigd: 21 mei 2018 Jurisprudentie mr. André van der Velde

Hoofdregels bepaling gebruikelijk loon DGA

In de Wet loonbelasting is een regel opgenomen (art. 12a) die bepaalt hoe hoog het loon van een DGA moet zijn dat hij van zijn BV geniet. Het loon wordt tenminste gesteld op het hoogste van:

a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;

b. het hoogste loon van de in dienst zijnde werknemers of van werknemers die in dienst zijn van verbonden lichamen;

c. € 45.000 (het bedrag geldig voor 2018).

Afroommethode als DGA enige werknemer is?

Bij een DGA die de enige werknemer is van de BV, was het lastiger om het gebruikelijk loon vast te stellen. In die gevallen paste de belastingdienst vaak de zgn. afroommethode toe, want deze was eenvoudig te hanteren en had meestal een hoger salaris tot gevolg. De afroommethode hield in dat gekeken werd naar de inkomsten van de BV, onder aftrek van  de kosten die gemaakt werden. Het netto resultaat werd dan als uitgangspunt genomen, en de DGA moest afhankelijk van de situatie 70 tot 100% van dat netto resultaat als salaris opnemen.

Geen afroommethode bij meerdere werknemers

Maar een DGA die de enige werknemer van een BV is, kan via die BV als vennoot werken in een VOF of maatschap. In dat geval zijn er vaak werknemers in dienst en kan het salaris van die werknemers als richtsnoer dienen. De DGA stelde zich dan ook op het standpunt dat gekeken moest worden naar het salaris van die werknemers en dat de afroommethode niet toegepast mocht worden.

In 2012 oordeelde de Hoge Raad inderdaad dat de Belastingdienst de afroommethode voor het bepalen van het gebruikelijke loon niet mocht gebruiken. De opbrengsten van de BV vloeiden namelijk niet nagenoeg geheel voort uit de door de directeur verrichte arbeid. De  BV was onderdeel van een samenwerkingsverband, waarbij meerdere werknemers in dienst waren.

Hoge Raad: ook geen afroommethode bij vergelijkbare dienstbetrekking

Op 24 juni 2016 heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd dan er geen plaats is voor toepassing van de afroommethode, als er een vergelijkbare dienstbetrekking is aan te wijzen. Pas als die niet aan te wijzen is, kan eventueel de afroommethode worden toegepast.

Vanwege de eenvoud en de hogere opbrengst voor de belastingdienst, wordt deze methode echter nog steeds ingezet als onderbouwing van een correctie gebruikelijk loon. Vooral vrije beroepsbeoefenaren die via hun BV partner zijn in een maatschap of VOF krijgen hiermee te maken. Het personeel is namelijk bijna altijd in dienst van de maatschap of VOF.

Maar zoals hierboven aangegeven heeft de Hoge Raad feitelijk een einde gemaakt aan de toepassing van de afroommethode in deze situaties.

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op om te bespreken of in uw geval het gebruikelijk loon omlaag kan.

Auteur

Velde_van_der_André_foto.jpg

mr. André van der Velde

Van der Velde fiscaal advies & mediation
Huizen
Specialisme(n): Ondernemingsstructuren, terug uit de BV, fiscale mediation, (on)zakelijke leningen
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1