Scheepvaartondernemingen met tonnageregeling ondervinden fiscaal nadeel i.v.m. spoedmaatregelen fiscale eenheid

Inventariseer de situatie en neem nu maatregelen om fiscaal nadeel te beperken
De fiscale eenheid wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Op basis van de huidige verwachtingen zullen scheepvaartondernemingen die de tonnageregeling toepassen mogelijk hard getroffen worden. Wij roepen op om uw situatie snel te inventariseren.
23 apr 2018 Laatst gewijzigd: 17 jun 2018 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Spoedmaatregelen fiscale eenheid met terugwerkende kracht

De regels met betrekking tot de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting worden met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Deze aanpassing acht de staatssecretaris van Financiën noodzakelijk om negatieve gevolgen van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie te voorkomen. Hoewel het nog wachten is op het wetsvoorstel, staat in de aankondiging al genoemd dat de renteaftrekbeperking bij winstdrainage (art. 10a VPB) en deelnemingsrente (art. 13L VPB), de verliesverrekening bij gewijzigd aandelenbelang (art. 20a VPB), de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen (art. 11 DivBel) en de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 9-17 VPB) worden aangepast. Deze artikelen moeten waarschijnlijk worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat.

Impact voor scheepvaartondernemingen met tonnageregeling

Naar wij nu inschatten, heeft vooral de aanpassing van de deelnemingsvrijstelling ingrijpende gevolgen voor scheepvaartondernemingen/rederijen die de tonnageregeling toepassen. In veel gevallen maken scheepvaartondernemingen gebruik van de fiscale eenheid en hebben verschillende vennootschappen binnen de fiscale eenheid verschillende functies. Wij zien vaak vennootschappen binnen deze groepen die alleen het eigendom van een schip hebben en dit schip in feite intern doorverhuren (‘Schip-BV”) . Andere entiteiten binnen de fiscale eenheid verzorgen dan bijvoorbeeld de crew en het commercieel en technisch management en sluiten de bevrachtingscontracten met derde partijen. (Ook wordt bedrijfsvastgoed in eigendom vaak in een aparte entiteit ondergebracht (‘Vastgoed-BV’).

In deze structuren is de kans groot dat al vanaf 25 oktober 2017 belasting verschuldigd is t.a.v. het aandelenbelang in deze Schip-BV’s en Vastgoed-BV’s. Door de specifieke wisselwerking tussen het tonnageregime, de fiscale eenheid en de spoedmaatregelen is onze huidige analyse dat een nadelig fiscaal effect ontstaat. Wij pleiten dan ook voor een specifieke uitzondering in de wetgeving voor deze gevallen, maar het is afwachten wat het wetsvoorstel brengt.

Inventariseer uw situatie

Wij raden dan ook ten zeerste aan om uw situatie nu te laten inventariseren. In hoeverre zullen de spoedmaatregelen tot een verhoogde belastingdruk bij uw scheepvaartonderneming leiden? In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit snel te repareren, zodat het fiscale nadeel beperkt blijft. In andere gevallen zijn al voorbereidingen te treffen om bij ongunstige wetgeving zo snel mogelijk de gewenste aanpassingen te kunnen doen.

Uiteraard zijn wij graag bereid om uw situatie ook te beoordelen. Neem dan eerst vrijblijvend contact met ons op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?

14 aug 2017 Toepassing van het tonnageregime vanaf de dag dat het schip daadwerkelijk in de vaart is genomen is geen optie (ervan uitgaande dat de eerste dag van het boekjaar een andere dag is). Het tonnageregime kan alleen per begin van een boekjaar aanvangen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een ingangsdatum gedurende het (boek)jaar niet mogelijk is.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1