De fiscale jungle: onze expats en de oneerlijke wetgever

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor expats, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Het oneerlijke van dit voorstel is dat de verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

30 apr 2018 Laatst gewijzigd: 17 jun 2018 Opinie Leon van Baal

De 30%-regeling is een compensatie voor extra kosten

De 30%-regeling geeft de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het loon belastingvrij te vergoeden aan werknemers uit het buitenland die in Nederland werken. Het gaat om vergoeding voor extra kosten om in Nederland te kunnen werken, zoals reiskosten, kosten voor (dubbele) huisvesting, opslag en levensonderhoud.

De regeling is bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die in Nederland niet of schaars aanwezig is. Onze Hoge Raad heeft in het recente verleden geoordeeld dat het hier niet gaat om een bevoordeling van deze expats maar om een echte kostenvergoeding.

De verkorting van de termijn naar 5 jaar zou bestaande gevallen moeten respecteren

Tot nu werden bij meerdere versoberingen van deze regeling in het verleden (bijvoorbeeld de verkorting van 10 naar 8 jaar in 2012), zoals het hoort bestaande gevallen geëerbiedigd. Elke “30%-expat” krijgt een beschikking van onze overheid met daarin een expliciete einddatum. Voorbeeld: werd een expat per 1 januari 2014 hier tewerkgesteld dan vermeld zijn/haar beschikking dat de regeling geldt: van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021. Met dit wetsvoorstel wordt voor al deze expats de afspraak met de fiscus eenzijdig verkort naar 1 januari 2019! Kan dat zomaar? Misschien; in de kleine lettertjes staat dat deze beschikking is afgegeven “onder voorbehoud van wijziging in wet- en regelgeving”.

Echter, deze wetgeving bevat eigenlijk terugwerkende kracht. Immers, bestaande gevallen hebben hun loopbaanplannen afgestemd op een duur van 8 jaren en vernemen nu opeens - en anders dan de verkorting in 2012- dat hun ruling opeens niet 8 maar 5 jaren geldt.

Op 8 oktober 1996 heeft het Ministerie de redenen opgesomd wanneer terugwerkende kracht aan fiscale wetgeving mag worden gegeven. Aan geen van deze criteria - zoals misbruik - voldoet deze idiote maatregel (waardoor veel goedverdienende expats 3 jaar korter dan door Nederland beloofd hier belasting en BTW zullen betalen).

Van een faire regering mag dit soort wetgeving niet worden verwacht, zelfs niet als de slachtoffers (de expats) geen stemrecht hebben. En zeker niet van een regering die werkelijk rokende schoorstenen in plaats van brievenbusmaatschappijen naar Nederland wil halen. Informele navraag bij VVD-kamerleden leert dat we van ons parlement niks hoeven te verwachten. De reden die wordt gegeven is dat als het aan de linkse partijen en de PVV had gelegen, de regeling helemaal zou zijn afgeschaft. De laatste keer dat wij keken, zaten deze partijen echter niet in ons kabinet.

Hopelijk zal de Raad van State tegen deze oneerlijke wetgeving adviseren en kunnen wij ook nog wat verwachten van VNO/NCW en de grote Nederlandse multinationals die zorgen voor de rokende schoorstenen.

Wij roepen alle werkgevers van multinationals op om met kracht te lobbyen tegen deze oneerlijke en onverstandige wetgeving.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de veranderingen in de 30%-regeling in uw situatie? Of wilt u gratis een berekening hoeveel belasting er extra verschuldigd is na afloop van de 30%-regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Auteur

Baal_van_Leon_foto.nw.1.jpg

Leon van Baal

Migrantic, Tax & Immigration Lawyers
Wassenaar
Specialisme(n): Internationaal belastingrecht, inkomstenbelasting, DGA’s en expats
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1