Vrijmarkt Koningsdag: moet u BTW afdragen?

Wanneer bent u BTW-ondernemer en is dan een beroep op de KOR mogelijk?
Tijdens Koningsdag worden door het hele land vrijmarkten georganiseerd. De meeste verkopers op een vrijmarkt zullen zich niet druk maken over de vraag of BTW moet worden afgedragen over de verkopen tijdens deze vrijmarkt. Wanneer sprake is van een ondernemer voor de BTW zal echter wel BTW over de verkopen moeten worden afgedragen, tenzij u een beroep kunt doen op de kleine ondernemingsregeling.
1 mei 2018 Laatst gewijzigd: 17 jun 2018 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Bent u BTW-ondernemer voor deelname vrijmarkt?

Een BTW-ondernemer is een persoon die zelfstandig arbeid en kapitaal inzet waarmee duurzaam aan het economisch verkeer wordt deelgenomen. Voor de BTW is het niet relevant of er met de verrichte activiteiten wordt gestreefd winst te behalen. Deelnemers aan de vrijmarkt verkopen persoonlijk (arbeid) tweedehands spullen (kapitaal) aan hun afnemers. Daarmee nemen ze deel aan het economisch verkeer. De vrijmarkt op Koningsdag vindt maar éénmaal per jaar plaats en duurt slechts enkele uren. De activiteiten zijn daarom niet voldoende duurzaam en de Belastingdienst zal deze verkopers niet als BTW-ondernemer zien. Er hoeft geen BTW te worden afgedragen en geen BTW-aangifte te worden gedaan.

Overige activiteiten 

Anders is het wanneer regelmatig goederen worden ingekocht en verkocht via bijvoorbeeld marktplaats. Hierdoor wordt de particulier wel ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor eigenaren van zonnepanelen en particulieren die hun huis of een deel van hun huis via Air BNB verhuren.

Kleine ondernemersregeling

Wanneer de particulier ondernemer is voor de BTW, kunnen deze ondernemers een beroep doen op de kleine ondernemersregeling (KOR). Deze regeling geldt alleen voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Als het te betalen BTW-bedrag in een jaar minder bedraagt dan € 1.345, hoeft dit bedrag niet te worden afgedragen en kan ontheffing van administratieve verplichtingen worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt op verzoek verleend. De BTW-ondernemer moet daarvoor op basis van een inschatting aannemelijk maken dat het te betalen BTW-bedrag in toekomst minder bedraagt dan € 1.345. Bij een per saldo af te dragen BTW tussen de € 1.345 en € 1.883 hoeft de BTW door toepassing van de KOR gedeeltelijk niet te worden afgedragen.

Toekomst kleine ondernemersregeling

Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2020 de huidige kleineondernemingsregeling (KOR) te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van BTW. De facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling moet de heffing van BTW bij ondernemers met een geringe omzet een stuk eenvoudiger maken. Handmatige (her)berekeningen, die noodzakelijk zijn voor toepassing van de degressieve vermindering in de KOR, vervallen dan. De kern van de regeling is dat een ondernemer die onder de omzetgrens blijft en ervoor kiest om de KOR toe te passen, geen BTW in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat de BTW die andere ondernemers in rekening brengen niet in aftrek kan worden gebracht. Ondernemers die voor de KOR kiezen, zijn dan als hoofdregel ontheven van het doen van BTW-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen.

De omzetgrens is nog niet bekend gemaakt, maar moet eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Momenteel is de gemiddelde omzetgrens in de EU € 26.000. De limiet zal periodiek worden beoordeeld en eventueel herijkt.  Klik hier voor meer informatie. Volgens een bijlage bij de Miljoenennota 2018 was oorspronkelijk de bedoeling de KOR per 1 januari 2019 te wijzigen en werd een omzetdrempel van € 17.500 genoemd.

Conclusie

Na Koningsdag of andere (vrij)markten is het goed even stil te staan bij eventuele BTW-gevolgen door deelname daaraan. Deelnemers aan de vrijmarkt verkopen tweedehands spullen aan hun afnemers. Daarmee nemen ze deel aan het economisch verkeer. De vrijmarkt op Koningsdag vindt maar éénmaal per jaar plaats en duurt slechts enkele uren. De activiteiten zijn daarom niet voldoende duurzaam en de Belastingdienst zal deze verkopers niet als BTW-ondernemer zien. Er hoeft geen BTW te worden afgedragen en geen BTW-aangifte te worden gedaan. Anders is het wanneer regelmatig goederen worden ingekocht en verkocht via bijvoorbeeld marktplaats en/of andere (vrij)markten. Hierdoor wordt de particulier ondernemer voor de BTW. Dit geldt ook voor eigenaren van zonnepanelen en particulieren die hun huis of een deel van hun huis via Air BNB verhuren.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1