Levensloopregeling fiscaal geruisloos omzetten in pensioenregeling?

Belastingdienst bevestigt deze mogelijkheid
De vraag of het mogelijk is om een (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling werd recent gesteld op de pensioenwebsite van de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen). Het antwoord is ja, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
8 mei 2018 Laatst gewijzigd: 17 jun 2018 Kennis Borgert Tegel mpla/Crov

Had u een levensloopregeling van voor 2012?

Van 1 januari 2006 was het voor werknemers mogelijk om een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft.

Voorwaarden voor sparen in de levensloopregeling voor 2012

In de periode van 2006 t/m 2012 was het voor werknemers mogelijk om de werkgever te vragen om per jaar een bedrag van maximaal 12% van het loon in te houden en over te maken naar:

  • een bank, als storting op een levenslooprekening;
  • een verzekeraar, als premie voor een levensloopverzekering;
  • een beleggingsinstelling, als storting voor een levenslooprecht van deelneming.

Overgangsregeling tot 1 januari 2022

Voor werknemers waarvan het levenslooptegoed op 31 december 2011 een waarde had van € 3.000 of meer geldt nu nog overgangsregeling. Zij kunnen tot 1 januari 2022 blijven toevoegen aan de levensloopregeling. De overgangsregeling biedt de werknemer daarnaast ook de mogelijkheid het opgebouwde levenslooptegoed aan te wenden voor aanvulling op zijn pensioen.

Omzetting in pensioenregeling onder voorwaarden mogelijk

Op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft.

Geldig voor zowel levenslooprekeningen als levensloopverzekeringen

Dit wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort moeten blijven. Dit geldt zowel voor het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering. Beide kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Fiscaal geruisloos omzetten

Wilt u weten of ook u het tegoed van uw levensloopregeling fiscaal geruisloos kunt omzetten naar een pensioenregeling dan kunnen wij u daarin adviseren. De mogelijkheden verschillen namelijk per pensioenuitvoerder. Zo is het bij de meeste alleen mogelijk om de inhaal van pensioen onder te brengen wanneer levensloopregeling en de pensioenregeling beide bij dezelfde pensioenuitvoerder zijn ondergebracht.

Vraag gerust naar de mogelijkheden en neem contact met mij op om eerst vrijblijvend hierover te sparren.

Auteur

Tegel_Borgert_foto.png

Borgert Tegel mpla/Crov

Felixx. ® Pensioen & HR Consultants B.V.
Haarlem
Specialisme(n): Pensioen, Verzekerde arbeidsvoorwaarden, Case management
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1