BTW-gevolgen verhoging laag BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

Wat zegt het Belastingplan 2019?
Per 1 januari 2019 wordt volgens het Belastingplan 2019 het BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Het plan moet nog worden omgezet in definitieve wetgeving en door de Eerste en Tweede Kamer worden beoordeeld, maar zoals het nu lijkt zal de verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 een feit zijn.
21 sep 2018 Laatst gewijzigd: 5 okt 2018 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Goederen en diensten onder het verlaagd BTW-tarief

De goederen en diensten die vallen onder het verlaagd BTW-tarief staan vermeld in tabelpost 1 van de Wet Omzetbelasting 1968. In tabelpost 1a staan de goederen vermeld die onder het verlaagd BTW-tarief vallen en in tabelpost 1b staan de diensten opgesomd die onder het verlaagd BTW-tarief vallen. Klik hier voor de link naar de tabelpost. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • Goederen: voedingsmiddelen, dranken (exclusief alcoholische dranken), water, geneesmiddelen, boeken, tijdschriften, bloemen en planten;
  • Diensten: sportactiviteiten, fietsenmaker, kapper, schilderen en stukadoren, personenvervoer, hotelovernachtingen, toegang tot dierentuinen, musea, pretparken, bioscopen en schoonmaakdiensten.

Moment van leveren goed of verrichten dienst in 2018

Het moment waarop het goed wordt geleverd of de dienst door de ondernemer wordt verricht is van belang voor de bepaling of 6% BTW of 9% BTW moet worden berekend. Als de datum van presteren gelegen is in 2018, is het 6%-tarief van toepassing, ook wanneer de factuur pas in 2019 door de ondernemer aan zijn afnemer wordt uitgereikt.

Let op!
De factuur moet worden uitgereikt op uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de prestatie is verricht.

Moment van leveren goed of verrichten dienst in 2019

Prestaties die in 2019 worden verricht en die onder het verlaagd BTW-tarief vallen zijn in principe belast met 9% BTW, maar voor deze situatie zal waarschijnlijk een overgangsregeling gelden. De Belastingdienst zal dan niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Zo is aangegeven door de staatssecretaris van Financiën in een debat met de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor concerten waarvoor in 2018 al kaarten worden verkocht maar waarbij de concerten pas in 2019 plaats vinden. Het is afwachten op de definitieve wetswijziging welke voorwaarden gelden bij de door de staatssecretaris aangekondigde overgangsregeling. Wanneer goederen en diensten die in 2019 geleverd of verricht worden inderdaad in 2018 met 6% BTW als vooruitbetaling mogen worden gefactureerd, is het van belang de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU te volgen. Volgens een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU mag de BTW op vooruitbetalingen niet worden teruggevraagd als ten tijde van de vooruitbetaling onzeker is of het goed of de dienst uiteindelijk geleverd wordt.

Actielijst ondernemer

  • Pas de boekhoudprogramma’s aan, zodat vanaf 1 januari 2019 het juiste BTW-tarief in de administratie wordt toegepast;
  • Zorg dat het juiste BTW-tarief op de facturen worden vermeld. Uit de administratie en de facturen moet duidelijk vast te stellen zijn of het 6%-tarief of het 9%-tarief van toepassing is;
  • Pas de kassasystemen aan op het verlaagd BTW-tarief van 9%;
  • Ondernemers die geen recht op BTW-aftrek hebben of maar ten dele de BTW in aftrek kunnen brengen, kunnen door de inkoop naar voren te halen en in 2018 te plannen de BTW-kosten beperken;
  • Houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 die onder het lage BTW-tarief vallen alvast rekening met het BTW-tarief van 9%.

Let op!

  • In januari 2019 kan de situatie zich voortdoen dat de ondernemer twee verschillende verlaagde BTW-tarieven toe moet passen: 6% BTW op prestaties die verricht zijn in december 2018 maar waarvoor de factuur in januari 2019 pas wordt uitgereikt, en 9% BTW op prestaties die worden verricht in 2019 en waarvoor in januari 2019 de factuur wordt uitgereikt. Geef dit aan bij vraag 1c van de BTW-aangifte;
  • Producten die tegen het huidige 6%-tarief zijn aangekocht en die na 31 december 2018 geretourneerd worden, moeten met toepassing van het tarief van 6% gecrediteerd worden.

Conclusie

Wees extra oplettend met het moment waarop een prestatie wordt geleverd waarop het verlaagd BTW-tarief van toepassing is, omdat per 1 januari 2019 het tarief wordt verhoogd naar 9%. Is het moment van verrichten van de prestatie gelegen in 2018, dan is hierop 6% BTW van toepassing. Is het moment van presteren gelegen in 2019, dan wordt er met 9% BTW gerekend, tenzij de prestatie al in 2018 gefactureerd is. In dat laatste geval is er 6% BTW in rekening gebracht op de factuur in 2018 en dat hoeft niet te worden gecorrigeerd.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1