Verhuur ligplaatsen is voor BTW geen gelegenheid geven tot sportbeoefening

Hoge Raad oordeelt dat niet het 6%-, maar het 21%-tarief van toepassing is
Ondernemers die zich bezighouden met het faciliteren van sportbeoefening kunnen te maken krijgen met twee verschillende BTW-tarieven, namelijk het 6%-tarief en het 21%-tarief. Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% BTW. Daarbij is van belang dat er een accommodatie ter beschikking wordt gesteld met bijkomende dienstverlening, zodat sport kan worden beoefend. Watersportverenigingen die ligplaatsen ter beschikking stellen mogen echter niet het 6%-tarief toepassen, zo blijkt uit een arrest van 15 juni 2018.
9 aug 2018 Laatst gewijzigd: 7 sep 2018 Jurisprudentie mr. Carola van Vilsteren

Wat is gelegenheid geven tot sportbeoefening?

Het gelegenheid geven tot sportbeoefening moet worden onderscheiden van de verhuur van een onroerende zaak. De verhuur van een onroerende zaak is een passieve dienst van de verhuurder, terwijl bij het gelegenheid geven tot sportbeoefening vaak ook diensten worden verricht door de verhuurder van de accommodatie.

Voorbeeld
Denk bijvoorbeeld aan een badmintonvereniging die een sporthal gebruikt om clinics voor belangstellenden te verzorgen waarbij zowel de kosten van het gebruik van de sporthal als van de clinic worden doorberekend aan de klant. De badmintonvereniging geeft dan gelegenheid tot sportbeoefening en berekent 6% BTW aan haar klant.

Let op!
Als de clinic niet in combinatie met de terbeschikkingstelling van de sportaccommodatie wordt gegeven, dan is er 21% BTW verschuldigd over de clinic-kosten.

Verhoging verlaagde BTW-tarief

Naar verwachting zal het verlaagde BTW-tarief per 1 januari 2019 worden verhoogd van 6% naar 9%. Houdt hiermee rekening bij het opstellen van een offerte voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening.

BTW-tarief verhuur ligplaatsen volgens de Hoge Raad

De vraag die voor de Hoge Raad kwam was of de verhuur van ligplaatsen in een jachthaven is aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening, zodat 6% BTW mocht worden berekend. De Hoge Raad heeft 15 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:912) geoordeeld dat de verhuur van ligplaatsen voor boten in een jachthaven niet gelijk is aan het gelegenheid geven tot sportbeoefening. De ligplaatsen en de voorzieningen in de jachthaven zijn niet bestemd voor of nodig voor de daadwerkelijke sportbeoefening met boten. In de zaak die voor de Hoge Raad kwam ging het om een exploitant van een jachthaven die ligplaatsen ter beschikking stelde voor zeilschepen en snelle motorboten. De jachthaven beschikte over diverse voorzieningen waarvan de huurders van de ligplaatsen gebruik konden maken, zoals toiletten, douches, afvaldepots, laadpunten voor elektra, watertappunten en voorzieningen voor onderhoud en reparatie. De Hoge Raad sluit zich bij het eerdere oordeel van het Hof aan dat de verhuur van ligplaatsen voor boten niet kan worden beschouwd als het recht gebruik te maken van een sportaccommodatie. Er is ook geen sprake van het gelegenheid geven tot sportbeoefening, omdat de watersport niet plaatsvindt in de jachthaven maar in open water.

Conclusie

Voor watersportverenigingen is het in dit artikel genoemde arrest van de Hoge Raad een belangrijke uitspraak. Hoewel de uitkomst nadelig is voor watersportverenigingen omdat zij 21% BTW moeten berekenen over de verhuur van ligplaatsen, schept het wel duidelijkheid. Het faciliteren van passief verblijf van boten in een jachthaven is in ieder geval geen gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Btw-vrijstelling voor sportbeoefening wordt in 2019 verruimd en niet langer beperkt tot leden

16 jan 2018 Organisaties zonder winstoogmerk die sportbeoefening door leden tot doel hebben zijn vrijgesteld van btw en hebben geen recht op aftrek van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor een voetbalverening. Al in 2013 heeft het Europese Hof geoordeeld dat de vrijstelling niet beperkt mag blijven tot sportbeoefening door leden. Na jaren de boot af te hebben gehouden heeft het kabinet in de zogenaamde startnota van 3 november 2017 bekend gemaakt dat de sportvrijstelling in 2019 verruimd wordt en niet meer beperkt is tot het aan leden gelegenheid geven tot sportbeoefening.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1