Nieuwe regelgeving over agressieve belastingconstructies voor ‘intermediairs’

Meldingsplicht voor periode vanaf 25 juni 2018
Ter uitvoering van recente regelgeving door de Europese Commissie worden met ingang van 1 juli 2020 belastingadviseurs en andere dienstverleners, gedefinieerd als ‘intermediairs’, verplicht om zogeheten aggressieve fiscale grensoverschrijdende constructies aan de lokale belastingdienst te melden. Het betreft grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken. Deze meldingsplicht bestrijkt al de periode vanaf 25 juni 2018.
13 sep 2018 Laatst gewijzigd: 5 okt 2018 Kennis drs. Steef Huibregtse

Eerste melding van grensoverschrijdende constructies uiterlijk 31 augustus 2020

Uiterlijk 31 augustus 2020 dient de eerste informatie inzake relevante constructies over de periode vanaf 25 juni 2018 te worden gemeld. De aldus aangeleverde informatie wordt vervolgens tussen de belastingdiensten van de EU lidstaten uitgewisseld. Deze uitwisseling gaat 31 oktober 2020 van start. Op deze wijze trachten belastingdiensten meer grip te krijgen op oneigelijk gebruik van belastingwetgeving.

Welke ‘intermediairs’ moeten melden?

Onder ‘intermediairs’ worden naast belastingadviseurs ook o.a. notarissen-, advocaten- en trustkantoren verstaan. Indien genoemde beroepsgroepen geheimhouding verschuldigd zijn en/of de belastingconstructies door de belastingplichtige zelf zijn ontworpen, rust de informatieplicht op de betrokkene zelf. Informatieverstreking moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld dan wel voor implementatie gereed is of het ogenblik waarop de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie daadwerkelijk is ondernomen, naargelang wat het eerste plaatsvindt.

Wat moet precies worden gemeld?

Teneinde een zekere begrenzing aan te brengen in de aard van de te melden constructies zijn in de betreffende regelgeving zogeheten wezenskenmerken en categorieën geformuleerd. Tot slot kunnen forse boetes wegens niet-naleving van de voorschriften worden opgelegd.

Tot slot

Deze nieuwe regeling zal nog in de Nederlandse wet- en regelgeving worden uitgewerkt en in 2019 als wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nederland is daartoe verplicht op basis een Europese richtlijn die begin 2018 is aangenomen, ook wel de Mandatory Disclosure-richtlijn genoemd. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien u vragen heeft over de implementatie van de Mandatory Disclosure-richtlijn in uw organisatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Huibregtse_Steef _foto.jpg

drs. Steef Huibregtse

TPA Global BV
Amsterdam
Specialisme(n): Transfer pricing, Value Chain Analysis, BEPS, merken en patenten, internationaal belastingrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1