Golfafspraken waren slechts deels zakelijk, dus ook de gereden kilometers van en naar de golfclub

Overschrijding 500-kilometergrens leidt tot forse bijtelling privégebruik auto
Het Hof Den Bosch oordeelde medio 2018 dat golfen met zakelijke relaties toch deels privé kan zijn. Hoewel de uitspraak is gedaan met betrekking tot de kilometerregistratie van de leaseauto, is het de vraag of dit verdere gevolgen heeft. Zijn maaltijden met relaties nu ook minder snel als zakelijk aan te merken?
29 okt 2018 Laatst gewijzigd: 17 nov 2018 Jurisprudentie mr. drs. Martijn van der Kroon

Uitspraak van Hof Den Bosch

In de uitspraak van Hof Den Bosch van 21 juni 2018 speelde het volgende. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) had een auto ter beschikking van zijn BV. De DGA hield middels een rittenadministratie zijn gereden zakelijke en privékilometers bij. De rittenadministratie zelf was sluitend en geen discussiepunt. Echter, de inspecteur stelde dat de ritjes naar de golfclub een privé-element hadden en daardoor niet geheel zakelijk waren. In totaal maakte de DGA 79 ritten naar golfclubs om met (potentiële) zakelijke relaties golf te spelen. Het hof heeft voor wat betreft de zakelijkheid van de gereden kilometers gekeken naar personen die in dezelfde omstandigheden verkeren als de DGA en oordeelt dat een ‘gemiddeld’ persoon 17 keer per jaar een bezoek brengt aan een golfclub. Volgens het hof dient daarom 17 van de 79 ritten te worden aangemerkt als een privérit. Deze (extra) privé-kilometers leiden tot overschrijding van de 500-kilometergrens, waardoor de DGA voor de inkomstenbelasting alsnog privégebruik van de auto in aanmerking moet nemen.

Ons commentaar

Naar onze mening is dit een opmerkelijke uitspraak van het Hof Den Bosch. Het hof oordeelt dat de DGA uitsluitend met zakelijke relaties gaat golfen, maar merkt de gereden kilometers daarvoor toch deels als privé aan. Het hof gaat er zelfs vanuit dat deze golfafspraken tot een stijging van de omzet leiden. In eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad is de rechtsregel geformuleerd dat slechts een marginale toetsing mag plaatsvinden of bepaalde uitgaven zakelijk zijn. De rechter en de Belastingdienst mogen in wezen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Wij vragen ons af of dat hier niet is gebeurd.

Een analogie kan worden getrokken met zakelijke maaltijden. Moet een deel van dergelijke kosten nu ook als privé worden aangemerkt? Een DGA moet immers eten en zal ook privé vast eens in een restaurant te vinden zijn. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat een dergelijke conclusie juist is.

Tot slot

Het is moeilijk voor te stellen dat het oordeel van het Hof Den Bosch in stand blijft. Naar mijn mening is de Hoge Raad eerder duidelijk geweest en past een zekere terughoudendheid bij de beoordeling of kosten dan wel kilometers zakelijk zijn. Mocht u een discussie hebben over de zakelijkheid van bepaalde kosten of gereden kilometers, neemt u dan gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1