Recente ontwikkeling Panama Papers leidt tot antimisbruikregelingen en nieuwe opsporingsmogelijkheden

De Panama en Paradise Papers dossiers hebben veel onrust en verwarring gezaaid binnen de gemeenschap van zakelijke en particuliere investeerders. Hoewel de duidelijke opzet was om extremistisch fiscaal gedrag aan de kaak te stellen blijft het onzeker in hoeverre fiscaaltechnisch gefundeerde structuren gevaar lopen.
22 nov 2018 Laatst gewijzigd: 16 dec 2018 Kennis drs. Steef Huibregtse

OESO en Panama komen met anti-misbruikregelingen

De OESO heeft in samenwerking met de Panamese overheid op 20 november 2018 het initiatief bekend gemaakt om tot een regeling te komen die eventueel misbruik van zogeheten “Residence by Investment” en “Citizen by Investment” programma’s aan het licht brengt. Zodanig misbruik zou kunnen voortvloeien uit documentatie die strijdig is met de werkelijke verblijfsduur van personen in belastingparadijzen en als gevolg daarvan mede de verplichte rapportage onder de inmiddels door vele landen gevolgde uitwisseling van inlichtingen onder de “Common Reporting Standard”(CBS) kunnen ondermijnen. Panama in het bijzonder hanteert diverse Permit programma’s met daaraan gekoppelde documentatie welke mogelijk de CBS rapportage vertekent.

Verregaande opsporingsmogelijkheden …

De OESO heeft om dergelijk misbruik op te sporen haar zogeheten “Guidance for financial institutions on CBI/RBI schemes” aangepast. Deze update beoogt met name de “enhanced CBS due diligence procedures” te optimalizeren door een gericht pakket van onderzoeksvragen te formuleren.

Op deze wijze dient de aanscherping van de regeling een tweezijdig doel. Middels het vragenpakket over werkelijke verblijfsduur in het belastingparadijs, mogelijk dubbele fiscale “residence” en/of belastingaangifte in andere landen kan een discrepantie tussen de aan Permits gekoppelde documentatie en het werkelijke fiscaal gedreven gedrag van potentiele verdachten worden opgespoord. Anderzijds kan de oprechte investeerder zich verzekerd weten van de rechtsbescherming indien deze legitieme redenen heeft om zich in een laag belaste omgeving te vestigen, bijv. om een nieuwe activiteit op te starten.

De OESO update is onderdeel van een continu proces waarbij vele met Panama vergelijkbare staten zich kunnen aansluiten om aldus hun reputatie te behouden te midden van de wereldgemeenschap.

Wellicht hebben deze maatregelen ook gevolgen voor uw cliënten. Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Huibregtse_Steef _foto.jpg

drs. Steef Huibregtse

TPA Global BV
Amsterdam
Specialisme(n): Transfer pricing, Value Chain Analysis, BEPS, merken en patenten, internationaal belastingrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1