Strafheffing pensioen eigen beheer bij DGA die geen pensioen uitkeert

Veel DGA’s hebben een pensioen in eigen beheer opgebouwd. Dat leverde een leuke aftrekpost op, maar er zaten ook wat haken en ogen aan. Een voor de hand liggend element van het pensioen in eigen beheer is dat de pensioenuitkeringen op de pensioendatum moeten ingaan. De ervaring leert dat DGA’s dit nog wel eens ‘vergeten’. Dat dit niet zonder fiscaal risico is, blijkt regelmatig in fiscale procedures.
22 nov 2018 Laatst gewijzigd: 16 dec 2018 Jurisprudentie drs. Bas Kortenbach

Actie vereist bij uitstel van pensioenuitkeringen

Vaak staat in de pensioenregeling nog een pensioenleeftijd van 60 of 65 jaar. Als de DGA besluit om zijn pensioendatum uit te stellen en door te werken dan moet er wel actie worden ondernomen. Het simpelweg niet starten met de pensioenuitkeringen is risicovol in dit kader. Dat blijkt onder meer uit een op 30 oktober 2018 verschenen conclusie van Advocaat Generaal Niessen, ECLI:NL:PHR:2018:1214.

De casus bij de Hoge Raad

De casus betreft een DGA met een pensioen in eigen beheer. De pensioendatum was 1 mei 2013 maar in dat jaar heeft de BV geen pensioenuitkeringen uitbetaald. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat prijsgeven van pensioen kan blijken uit een actieve handeling van de pensioengerechtigde, maar ook wanneer de pensioengerechtigde passief blijft in de uitvoering van de pensioenregeling. Het is de DGA immers die als bestuurder van de BV moet bewerkstelligen dat de pensioenen worden uitbetaald. Doet de DGA dat niet, dan kan daar volgens het Hof uit worden afgeleid dat de DGA zijn pensioen heeft prijsgegeven. Het gevolg daarvan is een belastingheffing ineens over de hele (commerciële) waarde van het pensioen vermeerderd met 20% revisierente.

Mening Advocaat Generaal Niessen

Volgens A-G Niessen brengt het spraakgebruik met zich mee dat prijsgeven zich kan uiten doordat iemand een recht niet uitoefent en laat lopen. Daarnaast wijst A-G Niessen op de ratio van de regeling van het pensioen in eigen beheer waarin pensioenrechten worden opgebouwd waarvoor in feite uitstel van belastingheffing wordt verleend. De heffing vindt immers plaats over de uitkeringen van het pensioen en niet op het moment dat de aanspraken worden toegekend. Daarvoor is het dus van belang dat die uitkeringen ook daadwerkelijk plaatshebben. Tot slot wijst A-G Niessen op een arrest van de Hoge Raad van 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD6783, waarin de Hoge Raad oordeelt dat prijsgeven meer omvat dat het expliciet kwijtschelden.

Conclusie

De pensioenovereenkomst die de DGA sluit met zijn BV moet (correct) worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan kleven daar aanzienlijke fiscale risico’s aan, zoals ook blijkt in deze procedure. De ervaring leert dat veel accountants en belastingadviseurs niet de kennis en ervaring hebben om het pensioen in eigen beheer correct uit te voeren. Indien u twijfels heeft of indien u een second opinion wenst, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Auteur

Kortenbach_Bas_foto.jpg

drs. Bas Kortenbach

Next Level Pensioenadvies
Den Haag
Specialisme(n): Pensioen eigen beheer, oudedagsvoorzieningen, echtscheiding
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1