Aanscherping 0%-tarief BTW voor zeeschepen per 1 januari 2019

De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is belast met 0% BTW. Vanaf 2019 moet voor toepassing van het 0%-tarief bij zeeschepen, deze zeeschepen voor minimaal 70% worden gebruikt voor de vaart op volle zee en voor 100% commercieel worden geëxploiteerd.
14 jan 2019 Laatst gewijzigd: 1 feb 2019 Kennis mr. Carola van Vilsteren

Besluit Staatssecretaris

In een besluit van de Staatssecretaris van 13 november 2018 wordt ingegaan op de nieuwe regeling. In het besluit wordt een definitie gegeven van wanneer sprake is van een zeeschip, wordt ingegaan op de vraag hoe aangetoond kan worden dat het schip voor ten minste 70% voor de volle vaart op zee wordt gebruikt en geeft een toelichting op de voorwaarde van 100% commerciële exploitatie.

Zeeschip voor de toepassing van 0% BTW

Om te beoordelen of een schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee kan worden aangesloten bij de door de International Maritime Organization gehanteerde standaard (het zogenoemde IMO-nummer). Leveranciers van goederen en diensten aan een zeeschip moeten dit IMO-nummer op de factuur aan de exploitant vermelden. Voor schepen die niet beschikken over een IMO-nummer moet op een andere manier worden aangetoond dat het schip geschikt is voor de vaart op volle zee. Daarbij kan gedacht worden aan de zeebrief.

70% gebruik voor vaart op volle zee en 100% commercieel gebruik

Om te beoordelen of aan de 70%-eis voldaan wordt en of het schip voor 100% commercieel wordt gebruikt, kan de ondernemer die een prestatie verricht aan de exploitant van het schip aansluiten bij de verklaring die de exploitant hiervoor afgeeft. De verklaring is vormvrij. Op de verklaring moet vermeld worden wie de exploitant van het schip is, of sprake is van een bekend exploitatieverleden, op welk jaar de verklaring betrekking heeft en welke berekeningsmethode is gebruikt voor de berekening van het 70%-criterium. Klik hier om een voorbeeld van een verklaring te bestellen.

Let op!

Door de aanscherping is het BTW-tarief van 0% niet meer van toepassing op de levering en bevoorrading van schepen en diensten aan schepen die voor minder dan 70% buiten de ‘twaalf mijlszone’ opereren. De levering en bevoorrading van bijvoorbeeld veerdiensten, sleepboten en commercieel geëxploiteerde jachten is vanaf 1 januari 2019 belast met 21% BTW.

Heeft u vragen over de toepassing van het 0%-tarief, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1