Hoge Raad: Ook schadevergoeding bij niet-ontvankelijk bezwaar of beroep

In de praktijk komt het voor dat niet tijdig, dus buiten de zeswekentermijn, bezwaar of beroep wordt ingediend. Dan volgt de uitspraak ‘niet-ontvankelijk’. Echter deze beslissing moet wel binnen redelijke termijn plaatsvinden. Zo niet, dan bestaat recht op schadevergoeding.
22 feb 2019 Laatst gewijzigd: 15 mrt 2019 Jurisprudentie mr. Rob Antonis

Wat is een redelijke termijn?

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of een andere beschikking van de Belastingdienst kunt u daartegen bezwaar maken en daarna in beroep bij de belastingrechter. In beide gevallen heeft u het recht om binnen een redelijke termijn een beslissing te krijgen.

De Hoge Raad heeft inmiddels een vrij fijnmazig netwerk ontwikkeld over de vraag wat nu een redelijke termijn is. Zie daarvoor bijvoorbeeld het arrest van 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:252) Als vuistregel kan het volgende worden aangehouden.

De redelijke termijn is overschreden als er geen beslissing is binnen de volgende termijnen:

Bezwaar: 6 maanden na ontvangst bezwaar
Beroep: 2 jaar na ontvangst bezwaar
Hoger Beroep: 2 jaar
Cassatie: 2 jaar

De schadevergoeding bedraagt € 500 voor elk halfjaar overschrijding.
 

Ook schadevergoeding als de zaak niet-ontvankelijk is

De Hoge Raad heeft op  15 februari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:241) geoordeeld dat ook op een bezwaar of beroep dat te laat is ingediend, binnen een redelijke termijn moet worden beslist. Net als bij een zaak die wel inhoudelijk wordt behandeld, moet ook in die gevallen spanning en frustratie als grond voor vergoeding van immateriële schade worden verondersteld.

Dus ook als u te laat bent met uw bezwaar of beroep moet u binnen een redelijke termijn een beslissing krijgen.

Mijn commentaar

Gelet op de algemene bewoordingen die de Hoge Raad gebruikt, kan ervan worden uitgegaan dat dit ook geldt voor andere gevallen waarin het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk is, bijvoorbeeld als u het griffierecht niet (tijdig) heeft betaald of niet (tijdig) de redenen van uw bezwaar of beroep heeft ingediend.

Vanzelfsprekend is het beter om dit soort procedures te voorkomen door tijdig een gemotiveerd bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Als u (met behulp van een fiscalist) inhoudelijk goed beslagen ten ijs komt is er meer te winnen dan alleen een schadevergoeding.

Bent u verwikkeld in een procedure tegen de Belastingdienst? Neem dan gerust verblijvend contact om eerst eens vrijblijvend te sparren.

Auteur

Antonis_Rob_foto.jpg.jpg

mr. Rob Antonis

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Den Haag
Specialisme(n): Formeel belastingrecht, fiscale procedures
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Hoge Raad: Geen beperking schadevergoeding als belastingplichtige stilzit

27 feb 2019 Een belastingplichtige heeft recht op een schadevergoeding als de belastingdienst (of –rechter) niet tijdig op zijn verzoek beslist. De tijd die de belastingdienst maximaal mag benutten wordt niet verlengd als de belastingplichtige passief is.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1