Pas op met BTW-aftrek bij uitstaande leningen en aandelen!

Hoge Raad bevestigt pro-rata aftrek als opbrengst leningen hoger is dan BTW-belaste opbrengsten
Een ondernemer kan niet zonder meer al de BTW die hij op zijn inkopen betaalt in aftrek brengen. Recht op aftrek van BTW bestaat slechts voor zover de inkoop een rechtstreeks verband heeft met een BTW-belaste activiteit van de ondernemer. Worden de inkopen zowel voor BTW-belaste als BTW-vrijgestelde activiteiten gebruikt dan is recht op BTW-aftrek op grond van het pro-rata.
10 apr 2019 Laatst gewijzigd: 6 mei 2019 Jurisprudentie mr. Carola van Vilsteren

BTW-aftrek uitstaande leningen

In een zaak voor de Hoge Raad werd bevestigd wat het Hof eerder in 2017 besloten had. De ondernemer in deze zaak verricht BTW-belaste managementactiviteiten. Daarnaast ontvangt de ondernemer BTW-vrijgestelde rente op uitstaande leningen. Voor zover BTW in rekening is gebracht op facturen die zowel op de BTW-belaste als de BTW-vrijgestelde activiteiten betrekking hebben, moet de voorbelasting pro rata worden gesplitst in een aftrekbaar en niet aftrekbaar deel. In deze berekening heeft de inspecteur de ontvangen rente meegenomen. Omdat de opbrengst van de leningen even hoog of hoger is geweest dan de BTW-belaste opbrengsten moeten de opbrengsten van de leningen worden meegenomen in de pro-rata berekening.

BTW-aftrek kosten houden aandelen

Het houden van aandelen en de inkomsten uit het houden van aandelen is niet met BTW belast. Dit betekent dat kosten die worden gemaakt met betrekking tot het houden van aandelen, zoals de beheerkosten van een effectenportefeuille, niet voor BTW-aftrek in aanmerking komen. Dit geldt ook als de ondernemer voor het overige alleen BTW-belaste prestaties verricht. Op grond van het besluit van 3 augustus 2004 bestaat er wel (deels) recht op BTW-aftrek op de voor aandelenverkoop gemaakte kosten, als de verkoop plaatsvindt binnen het kader van de onderneming en sprake is van een meerderheidsbelang.

Conclusie arrest Hoge Raad 18 januari 2019

Heeft een ondernemer naast BTW-belaste prestaties inkomsten vanwege uitstaande leningen en is de opbrengst van de uitstaande leningen even hoog of hoger is dan de BTW-belaste omzet? In dat geval wordt het recht op BTW-aftrek bij de holding beperkt. De BTW-vrijgestelde omzet uit geldleningen moet worden meegenomen in de berekening van het pro-rata van de holding. Let ook op kosten gemaakt met betrekking tot het houden van aandelen. Het houden van aandelen is niet belast met BTW, zodat ook de BTW op kosten die daarvoor worden gemaakt niet voor aftrek in aanmerking komt.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Renkum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1