Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: bezitseis per onderneming toetsen, aldus de Rechtbank!

De Rechtbank oordeelde 30 november 2018 dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk?
6 mei 2019 Laatst gewijzigd: 17 mei 2019 Jurisprudentie mr. drs. Martijn van der Kroon

Belangrijkste voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten omvatten in feite een tweetal regelingen: één voor de inkomstenbelasting en één voor de schenk- en erfbelasting. Deze twee regelingen maken een fiscaal gunstige overdracht van een onderneming naar een volgende generatie mogelijk. Bij een dergelijke overdracht kan in veel gevallen een heffing van circa 40% worden verlaagd naar maximaal 3,4%. Deze twee regelingen kennen verschillende voorwaarden, waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden voor de beide regelingen zijn de volgende:

  1. Materiële onderneming: er moet sprake zijn van een ‘werkelijke’ onderneming, een rokende schoorsteen als het ware. Deze voorwaarde geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting;
  2. Dienstbetrekkingseis: de bedrijfsopvolger moet reeds 36 maanden werkzaam zijn binnen de onderneming. Deze voorwaarde geldt alleen bij schenking voor de faciliteit in de inkomstenbelasting;
  3. Bezitseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar in bezit zijn. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting;
  4. Voortzettingseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar worden voortgezet door de bedrijfsopvolger. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting.

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat recht op de volledige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Uitspraak rechtbank

In de uitspraak van Rechtbank Zeeland van 30 november 2018, ECLI:NLRBZWB:2018:6631, draaide het om een schenking van ouders aan hun zoon. De schenking bestond uit een 100%-belang in een holdingmaatschappij. De holding bezat op haar beurt een 100%-belang in een dochtermaatschappij en middels een vennootschap onder firma (vof) een 50%-belang in een andere dochtermaatschappij. De andere 50% van de aandelen waren al in het bezit van de zoon, middels een vof. In het geschil is of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing is op deze belangen die worden gehouden door de holding. Daarbij was de specifieke vraag of de bezitseis van vijf jaar alleen van toepassing is op de aandelen in de holding of dat ook moet worden doorgekeken naar de periode dat de onderliggende belangen in bezit zijn.

Rechtbank Zeeland oordeelde dat de bezitseis voor elke objectieve onderneming dient te worden bekeken. Dit betekent dat de indirecte belangen zelfstandig dienen te voldoen aan de bezitseis van vijf jaar. Volgens de rechtbank is dit namelijk expliciet de bedoeling van de wetgever geweest. Wij onderschrijven dit oordeel van de rechtbank. Ook volgens ons is het van belang om niet naar vennootschappen te kijken, maar geldt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dat naar de materiële ondernemingen zelf moet worden gekeken en de voorwaarden van de faciliteiten op die ondernemingen moet worden toegepast. Dit betekent dus dat voor de toetsing van de bezitseis een ‘doorkijk’-benadering moet worden gevolgd.

Afsluitend

Denkt u na over een bedrijfsopvolging, maar wilt u eerst de mogelijkheden eens verkennen? Wij denken mee om een oplossing te vinden die precies aansluit bij uw specifieke wensen voor een bedrijfsopvolging. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een bedrijfsopvolging te realiseren.

Neemt u voor vragen gerust contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1