Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2018!

Financiën besluit ook bezwaar over 2018 aan te wijzen als massaal bezwaar
In april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën ook de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 over 2018 als massaal bezwaar aangewezen. Op dit moment lopen ook al massaal bezwaarprocedures tegen de heffing in box 3 over de jaren 2012 t/m 2017. De spaarrentes zijn immers laag, waardoor de heffing relatief hoog uitpakt. Het aanwijzen als massaal bezwaar gebeurt bij grote hoeveelheden bezwaarschriften die over hetzelfde onderwerp worden ingediend. Maakt u ook bezwaar over 2018?
17 mei 2019 Laatst gewijzigd: 31 mei 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Opnieuw massaal bezwaar

Voor de afgelopen jaren hebben veel mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3. Dat waren er zelfs zoveel dat de staatssecretaris deze bezwaren als ‘massaal bezwaar’ heeft aangewezen. Dit betekent dat niet ieder bezwaarschrift afzonderlijk wordt behandeld, maar deze bezwaren collectief worden afgehandeld. De massaal bezwaarprocedures over de jaren 2012 t/m 2016 zijn al in een vergevorderd stadium: de eerste procedures zijn bij de Hoge Raad beland. Echter, de uitspraken in deze zaken kunnen niet worden toegepast op 2017 en 2018, omdat de heffingssystematiek in 2017 is gewijzigd. Dit betekent dat ook voor deze jaren de rechterlijke procedures moeten worden afgewacht.

De staatssecretaris verwacht echter opnieuw grote aantallen bezwaarschriften, waardoor de massaal bezwaarprocedure ook voor 2018 is afgekondigd. Zie hiervoor de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal box 3, d.d. 18 april 2019.

Box 3-heffing vanaf 2017 strijdig met vrije genot van eigendom

Door deze massaal bezwaarprocedure zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of de heffing over 2018 wel aanvaardbaar is. De maatstaf die de rechter moet aanleggen is of de heffing leidt tot een onaanvaardbare inbreuk op het zogenoemde recht van het vrije genot van eigendom. Over het algemeen is daar slechts in uitzonderingssituaties sprake van. Het is moeilijk te voorspellen of deze box 3-heffing die norm overschrijdt. Niettemin is de heffing in 2017 en 2018 voor vermogens boven € 1 miljoen zelfs hoger dan deze eerder was. Daarentegen is de systematiek in 2017 aangepast om beter aan te sluiten bij historische rendementen, maar dan wel weer van specifieke vermogensbestanddelen. Het is daarom de vraag tot welk oordeel de rechter zal komen.

Actie nodig: bezwaar maken!

Hoewel de kans op succes lastig in te schatten is, geven wij in overweging om bezwaar te maken. Om mee te doen aan de massaal bezwaarprocedure is het noodzakelijk dat u individueel bezwaar maakt. Dat bezwaar dient u binnen 6 weken na ontvangst van de definitieve aanslag 2018 te versturen. Inmiddels heeft de Belastingdienst al de nodige definitieve aanslagen opgelegd, dus houd de termijn goed in de gaten.

Zoals gezegd, is het voordeel van de massaal bezwaarprocedure dat u niet zelf de inhoudelijke discussie met de Belastingdienst hoeft te voeren. Er worden enkele bezwaarschriften centraal geselecteerd om aan de rechter voor te leggen. De uitspraak van de rechter wordt daarna op alle bezwaarschriften toegepast.

Mocht u advies willen over het wel of niet indienen van een bezwaarschrift of nadere informatie willen over de box 3-heffing? Neemt u dan vooral contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1