Commissarissen toch geen BTW ondernemer!

Volgens Europese Hof ontbreekt het zelfstandig uitvoeren van een economische activiteit
Door de intrekking van een goedkeuring zijn per 1 januari 2013 veel commissarissen in de BTW-heffing betrokken. Het Europese Hof heeft in juni 2019 geoordeeld dat een lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van een stichting geen ondernemer is voor de BTW. Voor het BTW-ondernemerschap is vereist dat zelfstandig een economische activiteit wordt uitgeoefend en daaraan is bij de commissaris niet voldaan.
28 jun 2019 Laatst gewijzigd: 15 jul 2019 Jurisprudentie mr. Carola van Vilsteren

Uitspraak Europese Hof

Volgens het arrest van het Europese Hof van 13 juni 2019 verricht een lid van de RvC niet zelfstandig een economische activiteit, als hij weliswaar op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuur of de RvC, maar noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn eigen verantwoordelijkheid handelt, maar handelt voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van diezelfde raad, en evenmin het economische bedrijfsrisico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren.

Gevolgen uitspraak Europese Hof

Voor veel commissarissen en leden van een Raad van Toezicht zal de uitspraak van het Europese Hof ertoe leiden dat niet langer BTW afgedragen moet worden over de ontvangen vergoeding. Daar staat tegenover dat de BTW op door de commissaris gemaakte kosten niet langer in aftrek kan worden gebracht. Met name voor BTW-vrijgestelde ondernemers zoals zorginstellingen en woningcorporaties met commissarissen ontstaat een BTW-voordeel door de uitspraak van het Europese Hof omdat zij niet langer geconfronteerd worden met niet aftrekbare BTW op vergoedingen aan commissarissen. 

Ingediende bezwaarschriften tegen de afdracht van BTW over de commissarisbeloning kunnen met de uitspraak van het Europese Hof in de hand worden afgewerkt. Indien geen bezwaar is ingediend is het de vraag of de Belastingdienst alsnog (over de jaren vanaf 2014) instemt met een verzoek om ambtshalve teruggave van BTW.

Kamervragen

Over de reikwijdte van de uitspraak van het Europese Hof en over hoe de Belastingdienst moet handelen ten aanzien van in het verleden afgedragen BTW zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Daarbij is verzocht het te voeren beleid in een beleidsbesluit vast te leggen.

Auteur

Vilsteren_van_Carola_foto.nieuw.jpg

mr. Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies
Heelsum
Specialisme(n): BTW
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1