Is Nederland een belastingparadijs?

Volgens (een meerderheid van) het Europees Parlement is Nederland, net als Malta, Cyprus, Ierland en Luxemburg, een belastingparadijs. Het eist (zonder onderliggende bevoegdheid, overigens) dat de Europese Commissie deze vijf landen op haar lijst van belastingparadijzen zet. Deze lijst is uiteraard geen erelijst, maar een schandpaal.
1 jul 2019 Laatst gewijzigd: 15 jul 2019 Opinie mr. Joost de Leeuw

Is het terecht dat Nederland een belastingparadijs wordt genoemd? De meeste inwoners van Nederland zullen dit immers niet zo ervaren: de BTW op boodschappen is nota bene met 50% verhoogd dit jaar (van 6 naar 9%), en de hoogste schijf in de inkomstenbelasting (boven EUR 68,508) is nog altijd 51,75%. Best een stevige belastingdruk. De winstbelasting voor bedrijven is weliswaar van 20% naar 19% gedaald, maar dat is nog altijd aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld Ierland (12,5%) of Bulgarije (10%). Bovendien, bedrijven die meer dan EUR 200.000 winst maken, betalen nog steeds 25% over het meerdere.

Nederland kent geen bronbelasting op rente en royalty’s

Nee, het zogenaamd ‘paradijselijke’ zit in het ontbreken van bronbelasting op rente en royalty’s, en in de zogeheten ‘rulingpraktijk’. In veel landen moet (bijvoorbeeld) 5, 10 of 15% procent belasting betaald worden over uitgaande rente- of royaltybetalingen. Bij ons is dat (in beginsel) alleen zo op dividenden. Als een Nederlandse B.V. dus een miljoen rente betaald aan haar zustermaatschappij in een laag-belast oord als Dubai, dan is dat hier onbelast en aftrekbaar, en in Dubai belast met 0% winstbelasting. Zo worden (simpel gezegd) winsten weggesluisd.

Toepassing regels ‘transfer-pricing’ verhoogt belastinggrondslag in Nederland

Dit is uiteraard nogal zwart-wit. Betalingen als in het voorbeeld hierboven zijn in de praktijk onderhevig aan ‘transfer-pricing’;  dat wil zeggen dat gelieerde partijen elkaar dezelfde prijzen en tarieven moeten rekenen als wanneer ze met derde, onafhankelijke partijen zouden handelen. Een 50% rentebetaling door een Nederlandse BV op een langdurige geldlening is bijvoorbeeld zeer ongebruikelijk en zal gecorrigeerd worden, waardoor de belastinggrondslag in Nederland per saldo hoger wordt.

Rulingpraktijk wordt aangepast

Dan rest dus nog de rulingpraktijk. Het is lastig die te becommentariëren, omdat deze lange tijd niet openbaar geweest is. Feit is dat de Europese Commissie eerder heeft geoordeeld dat Nederland met Starbucks ‘verboden’ afspraken gemaakt heeft. Deze afspraken hangen overigens samen met de hierboven genoemde transfer-pricing. Starsbucks betaalt net als alle bedrijven 19-25% winstbelasting. Maar de vraag is: over welke grondslag? Hoe wordt de winst bepaald? Vóór of na aftrek van gigantische rente- en merkrechtbetalingen aan gerelateerde entiteiten in lager belaste landen?

De rulingpraktijk wordt aangepast: ter bevordering van eenheid van beleid gaan alle internationale rulings langs één team bij de Belastingdienst. Bovendien worden geanonimiseerde samenvattingen gepubliceerd, zodat buitenstaanders het beleid kunnen volgen. Daarnaast worden de substance-eisen aangepast en worden geen rulings meer afgegeven waarbij landen op de zwarte lijst van niet-coöperatieve landen betrokken zijn.

Het zal voor multinationals dus lastiger worden om ‘too-good-to-be-true’ afspraken te maken met de Belastingdienst, en dit zal uiteindelijk gunstig uitpakken voor de belastingdiensten van andere landen. Bedrijven als Starbucks zijn immers vanwege de rulings in Nederland gevestigd. Voor kleinere ondernemers blijft de Belastingdienst gelukkig benaderbaar en – doorgaans – voor rede vatbaar. En tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon voor een start-up bijvoorbeeld, is nog steeds af te spreken.

DTS is een door Belastingdienst erkend advieskantoor en kan u helpen met contact leggen, onderhandelen en het maken van afspraken met de Belastingdienst. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Auteur

Leeuw_de_Joost_foto.jpg

mr. Joost de Leeuw

DTS Duijn's Tax Solutions B.V.
Amsterdam
Specialisme(n): Internationale belastingrecht, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Are the Netherlands a tax haven?

1 jul 2019 According to a majority of the members of the European Parliament, the Netherlands is, just like Malta, Cyprus, Ireland and Luxembourg, a fiscal paradise and it is demanding (without any underlying jurisdiction, incidentally) that the European Commission place these five countries on its list of tax havens. This list is, of course, is more akin to a pillory than an honours roll.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1