Verlenging elementen tonnageregeling door EU goedgekeurd tot 2029

Maak impactanalyse voor scheepvaartonderneming
De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het toepassen van drie elementen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling voor zeescheepvaart tot 31 december 2028. Deze elementen zijn in aanvulling op de tonnageregeling, zoals die binnen de Europese Unie onder de staatssteunregels is toegestaan. Deze maatregelen zijn in 2009 en 2010 voor 10 jaar goedgekeurd en nu dus opnieuw verlengd. Echter, er moeten wel enkele aanpassingen aan de wetgeving worden gedaan.
1 aug 2019 Laatst gewijzigd: 6 sep 2019 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Huidige wetgeving tonnageregeling en vereiste aanpassingen

De drie elementen van de tonnageregeling waar het omgaat zijn:

  1. de verlaagde tarieven voor zeeschepen onder de 50.000 netto ton;
  2. toepassing van de tonnageregeling op scheepsmanagement;
  3. toepassing van de tonnageregeling op kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen.

De Europese Commissie heeft aan Nederland goedkeuring verleend om deze elementen tot 31 december 2028 toe te passen binnen de tonnageregeling. Echter, de toestemming geldt omdat de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd om de tonnageregeling op de volgende drietal punten aan te passen:

  1. Het vlagvereiste gaat ook gelden voor scheepsmanagement;
  2. Bij aanvang van de tonnageregeling ten minste één schip onder een EU/EER-vlag vaart;
  3. Invoering van een maximum van 50% van inkomsten uit nevenactiviteiten die onder de tonnageregeling kunnen worden belast.

Deze wijzigingen zullen per 1 januari 2020 ingaan. Wij verwachten dat met Prinsjesdag (17 september 2019) het wetsvoorstel gepubliceerd zal worden.

Aandachtspunten voor scheepvaartondernemingen

Als uw scheepvaartonderneming ook nevenactiviteiten onder de toepassing van de tonnageregeling brengt, vormt de invoering van het 50%-maximum een aandachtspunt. Het is aan te raden om de verhouding van uw scheepvaartactiviteiten en nevenactiviteiten te bezien om de impact van deze maatregel te berekenen. Aandachtspunten daarbij zullen zijn op welke wijze de inkomsten van beide activiteiten moeten worden bepaald en wanneer sprake is van een nevenactiviteit. De verkoopopbrengst van een bedrijfspand is bijvoorbeeld ook een nevenactiviteit.

Aandachtspunten voor scheepsmanagement

Voor scheepsmanagers is het van belang om na te gaan of op dit moment aan het vlagvereiste wordt voldaan. Het is mogelijk (afhankelijk van het wetsvoorstel) dat daarvoor ook het verleden relevant is. Daarnaast willen wij aanraden om met de scheepseigenaren in gesprek te gaan over de vraag of zij vlagwisselingen voorzien. Deze vlagwisselingen zullen namelijk impact hebben op de toepassing van de tonnageregeling. Hopelijk voorziet de wetgeving in een overgangsregeling voor de lopende termijnen voor de toepassing van de tonnageregeling.

Tot slot

Wij kunnen u helpen om een impactanalyse voor uw scheepvaartonderneming te maken van deze wijzigingen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met mij op.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Wanneer start de toepassing van het tonnageregime bij winst uit zeescheepvaart?

14 aug 2017 Toepassing van het tonnageregime vanaf de dag dat het schip daadwerkelijk in de vaart is genomen is geen optie (ervan uitgaande dat de eerste dag van het boekjaar een andere dag is). Het tonnageregime kan alleen per begin van een boekjaar aanvangen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat een ingangsdatum gedurende het (boek)jaar niet mogelijk is.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1