Pensioen in eigen beheer met belastingkorting afkopen? De Wet Uitfasering biedt ook in 2018 nog mogelijkheden

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’, kortweg de Wet Uitfasering, in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u meer over de mogelijkheid om het in eigen beheer opgebouwde pensioen met korting af te kopen. Die mogelijkheid bestaat namelijk in 2018 nog steeds, zij het dat het fiscaal voordeel wel iets is afgenomen.
7 sep 2018 Laatst gewijzigd: 9 sep 2018 Kennis drs. Jurgen Holtermans cpc

Eerst belastingvrij afstempelen, daarna met korting afkopen

Kiezen de DGA en zijn/haar eventuele partner voor afkoop, dan dient de DGA in één van de kalenderjaren 2017 (vanaf 1 april), 2018 of 2019 allereerst zijn/haar pensioenaanspraken of ingegaan pensioen gedeeltelijk belastingvrij af te stempelen tot het niveau van de fiscale voorziening vóór de afstempeling. Direct daarna moet de DGA zijn/haar afgestempelde pensioenaanspraken of ingegaan pensioen in zijn geheel afkopen. Anders dan bij andere vormen van (fictieve) afkoop gebruikelijk is, wordt geen 20% revisierente in rekening gebracht.

De hoogte van de korting

De DGA krijgt op de in de belastingheffing te betrekken afkoopsom een korting. Deze korting bedraagt in het kalenderjaar 2017 34,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen per 31 december 2015. In geval van een gebroken boekjaar wordt de korting berekend over de fiscale waarde per het einde van het boekjaar dat in het kalenderjaar 2015 eindigt. Vanwege de korting wordt de effectieve belastingdruk over de afkoopsom lager, hetgeen een prikkel beoogt te bewerkstelligen om tot afkoop over te gaan.

Koopt de DGA om welke reden dan ook niet in het kalenderjaar 2017 af maar in een later kalenderjaar dan wordt de korting op een lager percentage gesteld. In het kalenderjaar 2018 bedraagt de korting 25% en in het kalenderjaar 2019 19,5%. De korting wordt ook in de kalenderjaren 2018 en 2019 berekend over de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen per 31 december 2015 of per het einde van het gebroken boekjaar dat in het kalenderjaar 2015 eindigt.

De korting wordt dus niet over de daadwerkelijke afkoopsom berekend. Er wordt ook een gedeelte van de afkoopsom zonder korting belast, namelijk de toename van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen vanaf 1 januari 2016 dan wel vanaf het boekjaar dat in 2015 aanvangt tot en met de datum van daadwerkelijke afkoop.           

Tot het moment van daadwerkelijke afkoop behoudt de DGA premievrije pensioenaanspraken. Deze worden nog actuarieel opgerent en eventueel geïndexeerd, tenzij de DGA zijn/haar pensioenaanspraken al eerder heeft omgezet in aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting.

Een uitzondering op het voorgaande geldt voor een ten tijde van afkoop reeds ingegaan pensioen. Als het pensioen van de DGA is ingegaan, wordt de korting berekend over de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen direct vóór het afstempelen ten tijde van de afkoop en niet per 31 december 2015. Dat leidt in de regel tot een lagere kortingsgrondslag.

Afkoop in geval van onderdekking is meestal niet interessant

In geval van onderdekking ten opzichte van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen en dus de als zodanig te belasten afkoopsom, wordt geen verdere tegemoetkoming verleend. Dit betekent dat de DGA alsdan afrekent over een afkoopsom die hij/zij in werkelijkheid niet ontvangt. De korting zal dit fiscale nadeel meestal niet voldoende kunnen compenseren. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de DGA hoogstwaarschijnlijk niet tot afkoop overgaan.

Auteur

Holtermans_Jurgen_foto.jpg

drs. Jurgen Holtermans cpc

Hendrikx en Bakker
Tilburg
Specialisme(n): Pensioen, echtscheiding
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult

Lees meer van deze auteur ...

Uitfasering pensioen in eigen beheer: wat zijn de mogelijkheden?

30 jun 2017 Op 1 april 2017 is de Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet Uitfasering) in werking getreden. Heeft u cliënten (DGA’s) die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd? In deze blog leest u welke mogelijkheden de DGA heeft.

Omzetting pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting

30 jun 2017 In de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer wordt de mogelijkheid gegeven om de pensioenverplichting in eigen beheer om te zetten in een oudedagsverplichting. Let op de voorwaarden en meld de omzetting tijdig aan bij de Belastingdienst.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1