"Belastingontwijking is niet per definitie onethisch"

Oprichter Fiscaalconsult Michiel Opgenoort
Voor mr. drs. Michiel Opgenoort, fiscaal specialist en oprichter van Fiscaalconsult, is er geen twijfel; ieder fiscaal voordeel dat de belastingbetaler zichzelf toekent, is in principe een vorm van belastingontwijking. “Soms is de wet niet duidelijk genoeg en dient het meest gunstige fiscale standpunt te worden verdedigd. Daar is niks mis mee en het is zeker niet onethisch,” stelt hij . En: “Juist in dit soort trajecten kan een fiscaal specialist van grote toegevoegde waarde zijn…”
30 jun 2017 Laatst gewijzigd: 14 apr 2022 Kennis

Eigenlijk vindt hij het een vreemde discussie die al enige tijd aan de gang is over belastingontwijking. “Het wordt door de Belastingdienst zelf en door sommige politici in een moreelethische context gestopt, terwijl daar meestal geen aanleiding voor is. Let wel: we hebben het over ontwijking en niet over ontduiking. Belastingontduiking is fraude en dat is onacceptabel. Daar houden fiscaal specialisten, een uitzondering daargelaten, zich nadrukkelijk niet mee bezig.”

Degens kruisen

Michiel Opgenoort zette in 2002 als fiscaal specialist de eerste schreden op het pad van zelfstandigheid. Gepokt en gemazeld bij onder meer BDO kwam hij tot de conclusie dat hij met een eigen praktijk als fiscaal specialist en als mens sneller en verder kon groeien dan in loondienst. Onder andere bedrijfsopvolging, rechtsvormkeuze, onroerende zaken en geschillen met de Belastingdienst werden zijn specialisaties. Met name voor het oplossen van geschillen kruist hij geregeld de degens met de fiscus. “Ik heb,” zegt hij daarover, “nog nooit het verwijt gekregen dat ik onethisch zou zijn. Sterker; je weet dat je voor een volgende cliënt weer tegenover elkaar kunt zitten, dus je behandelt elkaar met respect. Wat niet wegneemt dat je tot het uiterste moet kunnen gaan om de belangen van je cliënt te behartigen. En dan gaat het in basis niet eens zozeer over belastingontwijking, maar over een correcte uitleg van ons recht.”

Gekunstelde constructies

“Bij een dispuut staat de Belastingdienst vaak op het standpunt dat een voordeel dat de ondernemer of particulier zichzelf wil toe-eigenen niet conform de wet is en daarom in feite een vorm van ontwijking. Daar is ook in de ogen van de inspectie niets onethisch aan, eerder ‘business as usual’. Maar het is natuurlijk iets anders als via allerlei gekunstelde constructies de feiten anders worden voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn. Dan hoeft het wettelijk gezien nog steeds geen ontduiking te zijn, maar maatschappelijk gezien is dit wel ongewenst en daarom werk ik daar niet aan mee. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zowel de overheid als de Belastingdienst er veel aan hebben bijgedragen dat dit soort constructies juist in Nederland de afgelopen jaren vaak het licht zien.”

Douceurtjes

Kun je zeggen dat de Belastingdienst in dat opzicht een dubbele moraal hanteert?

“Ach, dat is misschien wat zwaar uitgedrukt. Maar je kunt wel zeggen dat bepaalde situaties neigen naar rechtsongelijkheid. Als je kijkt naar constructies zoals bij Apple, Starbucks en Ikea, waarbij door de Belastingdienst allerlei douceurtjes worden gegeven, kun je je afvragen waarom het MKB wel het gewone belastingtarief moet betalen. Dit beleid is in dat opzicht moeilijk te verkopen. Het maakt een toch al zeer complexe regelgeving nog minder doorzichtig en daarmee ook onrechtvaardig. Maar goed, dat is dan ook een belangrijk motief geweest om met Fiscaalconsult te beginnen. Ons belastingstelsel is voor de gemiddelde Nederlander nauwelijks te begrijpen en ook generalistisch ingestelde financiële en juridische dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, vinden vaak onvoldoende hun weg in de wirwar van wetten en regels. Die maar al te vaak door de Belastingdienst op geheel eigen en opportunistische wijze worden geïnterpreteerd. 

Ivoren Toren

Michiel Opgenoort is ervan overtuigd dat Fiscaalconsult daarom een belangrijke positie zal gaan innemen in de advisering van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en controllers van bedrijven. “De behoefte aan specialistisch fiscaal advies is onmiskenbaar, maar er is nogal eens sprake van drempelvrees, al dan niet vanwege de vermeende hoge kosten die de specialist in rekening zou brengen. Dat gevoel willen we graag wegnemen; vandaar onze aanbieding om een kwartier gratis te sparren. Voor iemand met voldoende basiskennis van ons belastingstelsel is dit vaak al genoeg. In geval dat het om meer complexe zaken gaat, kan in dat kwartier de basis worden gelegd voor een stappenplan met bijbehorende begroting van de kosten. Waarbij voor vrijwel al onze specialisten geldt dat over zo’n traject een vaste prijsafspraak kan worden gemaakt. Dan zal snel blijken dat het met die Ivoren Toren erg meevalt.”

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1