De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting

Denk aan de jaarlijkse aangifteverplichting SPF
Op 7 juni 2018 zijn de Staten van Curaçao akkoord gegaan met een wijziging in de Landsverordening op de winstbelasting tijdens de behandeling van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.
23 okt 2019 Laatst gewijzigd: 16 nov 2019 Kennis mr. Shulaika Delsol

De winst van de SPF vrijgesteld of belast tegen 10% of 22%?

Vanaf 1 januari 2019 moet de Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) op Curaçao jaarlijks aangifte doen voor de heffing van winstbelasting. De winst van de SPF blijft vrijgesteld voor de heffing van winstbelasting indien de winst niet voortvloeit uit bedrijfsactiviteiten. De fiscus beoordeelt naar omstandigheden of daarvan sprake is, bijvoorbeeld bij beleggingswinsten. Verwacht mag dan ook worden dat in de toekomst de nodige discussies met de fiscus hierover zullen ontstaan. Indien de fiscus vindt dat de vrijstelling van winstbelasting niet van toepassing is op de SPF, dan wordt de winst van de SPF vanaf 2019 onderworpen aan 22% winstbelasting, tenzij de SPF aangemerkt wordt als een doelvermogen. Bij een doelvermogen wordt de belastbare winst onderworpen aan een effectieve winstbelastingdruk van 10%.

De SPF is een aparte rechtspersoon die op Curaçao kan worden opgericht sinds 1998 naast de stichting, de BV en NV (zie artikel 1 boek 2 van de Burgerlijk Wetboek van Curaçao). In tegenstelling tot stichting is het de SPF verboden bij wet om een bedrijf uit te oefenen (zie artikel 50 lid 5 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao). Deze wet kwalificeert de volgende activiteiten van de SPF niet als een bedrijf:

  1. het zich bezig houden met de belegging van haar kapitaal, ongeacht de aard van die beleggingen;
  2. het houden van een belang in een andere rechtspersoon;
  3. het deelnemen in een commanditaire vennootschap als commanditaire vennoot.
     

Wilt u meer weten, neem gerust contact met mij op.

Auteur

Delsol_Shulaika_foto.jpg

mr. Shulaika Delsol

Delsol Tax Lawyers
Wassenaar
Specialisme(n): Belastingrecht op Curaçao en de BES-eilanden, winstberekening IB en VPB, DGA-Problematiek, investeren in onroerend goed buitenland
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1