Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

Let op aftrekbeperking liquidatieverlies vennootschapsbelasting vanaf € 5 miljoen
Tijdens Prinsjesdag 2019 was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 in de Wet op de vennootschapsbelasting aan te passen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
1 nov 2019 Laatst gewijzigd: 13 jul 2020 Kennis mr. drs. Martijn van der Kroon

Wat houdt dit gewijzigde wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling van 2 oktober 2019 beoogt te voorkomen dat er een uitholling plaatsvindt van de Nederlandse belastinggrondslag bij de opheffing van buitenlandse activiteiten. Naar de mening van diverse politieke partijen wordt deze regeling te ruim gebruikt, waardoor buitenlandse verliezen ten laste van Nederlandse winst worden gebracht. Het wetsvoorstel kent om deze reden een (1) kwantitatieve, (2) geografische en (3) temporele beperking ten opzichte van de huidige regeling. Slechts wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan blijft het gehele verlies aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting:

  1. Het belang in de deelneming bedraagt meer dan 50% (was in het vorige wetsvoorstel 25%);
  2. De deelneming is gevestigd in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat; en
  3. Na staking van de onderneming dient het vermogen binnen drie jaren vereffend te worden of het liquidatiebesluit te zijn voltooid.

Liquidatieverliezen tot een bedrag van € 5 miljoen zijn daarbij altijd aftrekbaar (tijdens Prinsjesdag was dit nog € 1 miljoen). Voor liquidatieverliezen boven de € 5 miljoen blijft aftrek derhalve enkel mogelijk als aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan.

De ingangsdatum van het voorstel is niet gewijzigd. De maatregelen zullen ingaan op 1 januari 2021. Het kabinet zal het definitieve wetsvoorstel indienen zodra dit is voorgelegd aan de Raad van State.

Gevolgen voor u

Mocht u liquidatieverliezen voorzien die in aftrek worden beperkt door de nieuwe regeling, dan kan het een oplossing zijn om de deelneming uiterlijk in 2020 nog te ontbinden. Uiteraard kan ik u assisteren bij het vinden van oplossingen die passen binnen uw bedrijf.

Mocht u hierover vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Auteur

Kroon_van_der_Martijn.foto.jpg

mr. drs. Martijn van der Kroon

C&B More
Rotterdam
Specialisme(n): Bedrijfsopvolging, estate planning (schenken & erven), innovatiebox, werknemersparticipaties, (internationale) vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, ANBI, scheepvaart
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1