Lijfrentepolissen bij echtscheiding, welke keuze maakt u?

Verrekenen, verdelen, splitsen of inzetten als afkoop alimentatie?
Bij echtscheiding komt de vraag op wat te doen met de aanwezige lijfrentepolissen. Deze lijfrentepolissen kunnen bij u in box 1 of box 3 zitten. Met verdelen, verrekenen of afkoop kunnen met de polis fiscale voordelen behaald worden.
19 nov 2019 Laatst gewijzigd: 13 dec 2019 Kennis mr. Marco van der Wereld LL.M.

Box 1 of box 3?

Bij een box 1-lijfrente kon u in het verleden premies aftrekken van uw belastbaar inkomen. De uitkeringen zijn belast in box 1. De box 3-lijfrente is een nettolijfrente (premies niet aftrekbaar en uitkeringen niet belast) waarmee sinds 2015 een pensioentekort bij hogere salarissen aangevuld kan worden.

Lijfrentepolis verrekenen

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en u spreekt in het kader van de echtscheiding af dat de box 1-lijfrentepolis(sen) bij u blijven, dan wordt uw ex-echtgenoot belast in box 1 voor de waarde van de lijfrentepolis waarvoor hij is gecompenseerd in de vermogenssfeer (belaste afkoop), terwijl u een aftrekbare afkoopsom kunt opvoeren in box 1. Dit effect kunt u in onderling overleg voorkomen door in het jaar van echtscheiding in de belastingaangifte te kiezen voor zogeheten ‘voljaarspartnerschap’, zodat u uw aftrekpost kunt wegzetten tegen de afkoop bij uw ex-echtgenoot. Let op: houd bij de compensatie wel rekening met een belastinglatentie.

Lijfrentepolis verdelen of splitsen

In het kader van de verdeling bij echtscheiding kunt u ervoor kiezen om de lijfrentepolis op te knippen in een nader door u beiden te bepalen verhouding. Voor deze fiscaal geruisloze toerekening volstaat een verzoek aan de verzekeringsmaatschappij. Deze opsplitsing leidt niet tot directe belastingheffing in box 1 en revisierente blijft achterwege (Besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M).

Belastingvoordeel behalen
Beschikt u over box 1-lijfrentepolis(sen) die bij u gaan uitkeren tegen het hoogste IB-tarief terwijl het tarief van uw aanstaande ex-echtgenoot een stuk lager ligt, dan kunt u overwegen om deze polissen op naam van uw partner te zetten. Dat kan fiscaal geruisloos door tijdig in de aangifte te kiezen voor voljaarspartnerschap.

Lijfrentepolis als afkoop alimentatie

Na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking komt een afkoopsom alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering op uw inkomen.

Afkoop box 1-lijfrente
Stel, u heeft in het verleden in box 1 € 75.000 aan lijfrentepremies in aftrek gebracht. De waarde van deze polis bedraagt nu € 125.000. U kunt dan direct € 50.000 in box 1 aftrekken door de polis als afkoop van alimentatie op naam van uw ex-echtgenoot te zetten, mits deze binnenlands belastingplichtige is.

Afkoop box 3-lijfrente
Beschikt u over een nettolijfrente in box 3, dan heeft u geluk. Met dit soort polissen kunt u namelijk op een profijtelijke manier uw alimentatie afkopen. De wet biedt op dit moment de mogelijkheid om de waarde van de polis bij u als alimentatieplichtige als afkoop alimentatie af te trekken in box 1, terwijl uw ex- echtgenoot de poliswaarde niet hoeft op te geven in box 1 als inkomen. Bovendien hoeft uw ex ook de toekomstige uitkeringen niet aan te geven in box 1 nu de polis ook voor uw ex een box 3-polis blijft. Dit ‘heffingslek’ is nog niet gerepareerd.

Tariefmaatregel
Houd in uw achterhoofd dat afkoop van alimentatie in de vorm van een lijfrente in de toekomst een optie is om aftrek tegen het hoogste tarief te borgen, nu voor reguliere alimentatie een steeds lager aftrektarief gaat gelden.

Conclusie

Bij echtscheiding kan slim worden geschoven met lijfrentepolissen omdat wettelijke sancties (belastingheffing en revisierente) niet van toepassing zijn en directe belastingheffing in onderling overleg tijdig kan worden geneutraliseerd.

Heeft u vragen over hoe om te gaan met een lijfrentepolis bij echtscheiding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Bron: Indicator, Tips & Advies Belastingen, 17 mei 2019

Auteur

Wereld_van_der_Marco_foto.jpg

mr. Marco van der Wereld LL.M.

VanderWereld Belastingadviespraktijk
Putten Gld.
Specialisme(n): Financieel jurist, fiscale sparringpartner, echtscheiding, DGA
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2021. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1