Cursus bezwaarprocedure belastingaanslagen

door mr. Khadija Bozia / 3 PE-punten / Wassenaar
In de praktijk wordt de bezwaarprocedure nog steeds ten onrechte onderschat. De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat u voor uw cliënt kunt inzetten als de belastingaanslag ten onrechte is opgelegd of te hoog is. Vast weleens gehoord van: “De eerste klap is een daalder waard!” Ook in de fiscale praktijk een toepasselijke uitdrukking. De bezwaarfase kan goed worden benut om bepaalde of alle geschilpunten te beslechten voordat (eventueel) de gang naar de rechter wordt gemaakt. Maak gebruik van het recht het dossier over de bestreden aanslag (of beschikking) bij de Belastingdienst in te zien en in een hoorgesprek feiten en standpunten mondeling toe te lichten. De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat het belang is van een bezwaarprocedure in situaties van navordering en naheffing. Wat moet u op letten? Wat is uw bewijspositie als u bezwaar maakt tegen een aanslag die met omkering van bewijslast is opgelegd? Wat kunt u doen als de belastingdienst te laat of geen uitspraak op bezwaar neemt? Deze cursus wordt u aangeboden door BNB Fiscale Advocatuur en Fiscaalconsult.

Cursus bezwaarprocedure belastingaanslagen

Datum dinsdag 12 mei 2020 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Docent mr. Khadija Bozia
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Kosten deelname 195 .00 excl. btw
Aanmelden

In deze cursus ligt het accent op de mogelijkheden in de praktijk om succesvol een bezwaarprocedure te voeren. Het doel daarbij is om de belastingaanslag van tafel te krijgen dan wel dat die naar beneden wordt bijgesteld.

De cursus is vooral geschikt voor belastingadviseurs, maar ook accountants, advocaten en andere dienstverleners zijn welkom.

De onderwerpen van de cursus

 Aan de orde komt:

  • Het bezwaar als rechtsmiddel
  • Bezwaartermijn en verschoonbare termijnoverschrijdingen
  • Gronden bezwaar bij navordering, naheffing en omkering bewijslast
  • Horen in bezwaar en inzage in dossier
  • Toezeggingen hoorgesprek/-verslag
  • Uitblijven uitspraak op bezwaar
  • Ingebrekestellingen en dwangsommen
  • Proceskostenvergoeding
  • Uitspraak op bezwaar en motivering

Tijd / plaats

Dinsdag 12 mei 2020 van 16.00 tot 19:30 uur in het Van der Valk Hotel, Wassenaar (Zijdeweg 54). Inloop vanaf 15.30 uur. In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

PE-punten /certificaat

3 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 195 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 12 mei 2020 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Inbegrepen

In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

De cursus wordt gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult.
Bozia_Khadija_foto.jpg

mr. Khadija Bozia

BNB Fiscale Advocatuur
Lelystad
Specialisme(n): Fiscaal procesrecht, fiscaal boete- en strafrecht, fiscaal invorderingsrecht, bezwaar- en beroepsprocedures en belastingcontroles
Profiel

Lees meer van deze auteur ...

De belastingdienst is gehouden aan hoorplicht, ondanks ingebrekestelling

22 okt 2019 Wellicht heeft u het zelf al eens ondervonden: u ontvangt een beschikking waar u het niet mee eens bent. Naar aanleiding van die beschikking gaat u in bezwaar en geeft u uitdrukkelijk aan dat u uw bezwaren ook mondeling wilt toelichten in een hoorgesprek en inzage wilt hebben in het dossier. Er verstrijken zes weken, twaalf weken…, en enige tijd later is de beslistermijn ruimschoots verstreken zonder dat u bent uitgenodigd voor een hoorgesprek of inzage in het dossier. U maakt gebruik van de in art. 4:17 Awb gegeven mogelijkheid de fiscus in gebreke te stellen. Zodoende heeft u uitzicht op een besluit binnen een afzienbare termijn of anders uitbetaling van een dwangsom. Maar is dat wel altijd handig?!

Het vertrouwensbeginsel: een obstakel voor naheffing!

9 dec 2019 Heeft de Belastingdienst in een bepaalde situatie vertrouwen gewekt bij een belastingplichtige, dan moet dat vertrouwen in rechte worden beschermd. Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt dan gehonoreerd, ook als dit tot een besluit leidt dat in strijd is met de wet. Dit is slechts anders indien het gewekte vertrouwen zodanig in strijd is met de wet dat de belanghebbende niet op nakoming door het bestuursorgaan mocht rekenen.

Locatie

Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1