Voorkomen dubbele belasting is geen belastingontwijking

Trustkantoren, brievenbusmaatschappijen, tax rulings, et cetera, staan recent negatief in het nieuws: Panama papers, Football leaks, Lux leaks … Overheden willen steeds meer maatregelen nemen tegen belastingontwijking. Denk aan het OESO BEPS-project, de EU antimisbruikrichtlijnen en de beslissingen van de Europese Commissie om belastingregelingen aan te merken als verboden staatssteun. Belastingontduiking (belastingfraude), belastingontwijking en reguliere belastingplanning worden daarbij makkelijk op een hoop gegooid. Ook wordt er makkelijk een link gelegd tussen corruptie en andere criminaliteit en (vermeende) belastingontwijking.

3 jul 2017 Laatst gewijzigd: 20 jul 2017 Opinie dr. Freek Snel

Voorkomen gebruik van fiscale infrastructuur door criminelen

Ik zal niet ontkennen dat er door criminelen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de Nederlandse fiscaal-juridische-financiële infrastructuur: dat zij Nederlandse dienstverleners (denk aan advocaten, notarissen, banken, fiscalisten, en trustkantoren) en Nederlandse entiteiten daarvoor gebruiken. Zoals er ook door criminelen gebruik wordt gemaakt van de Nederlandse fysieke infrastructuur (zoals wegen, havens en vliegvelden) en logistieke dienstverleners (waaronder transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, reders, verladers). Maar net zo min als we om dergelijke redenen de Europoort, Schiphol en de NS aanpakken, zijn deze redenen niet steekhoudend om daarmee TMF, ABN AMRO of KPMG aan te pakken.

Voorkomen dubbele belasting is normale belastingplanning

In mijn internationale praktijk, zie ik dat vrijwel ieder bedrijf en iedere investeerder bereid is om belasting te betalen over gemaakte winst. Maar er bestaat grote weerstand om vervolgens nogmaals over die winst een (andere) belasting te betalen. Bij internationale structuren is daarom het voorkomen van dubbele belasting veelal een hoofdvoorwaarde bij de keuze voor (de wijze van) een investering. Naar mijn mening is dat niet alleen juridisch, maar ook moreel een te respecteren standpunt. Dubbele belasting valt moeilijk te rechtvaardigen. En overheden vergeten vrijwel altijd om uit leggen waarom een extra belasting wel gerechtvaardigd is. En als zij al onderbouwen waarom een specifieke heffing gerechtvaardigd is, dan negeren zij daarbij gemakkelijk andere belastingen.

Ik ga tegen de stroom in. Ik blijf verdedigen dat het voorkomen van dubbele belasting geen belastingontwijking is, maar louter normale belastingplanning.

Auteur

Snel_Freek_foto.jpg

dr. Freek Snel

Snel Corporate Tax & Law
Amsterdam
Specialisme(n): Fiscaal gedreven (grensoverschrijdende) investeringen, deelnemingsvrijstelling, internationaal belastingrecht
Profiel
Neem contact op voor een gratis consult
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1