Cursus pensioen, ODV en stamrecht DGA

door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar
Ingegaan wordt op de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten en oudedagsverplichting (ODV) in de BV. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen? Deze cursus wordt u aangeboden door David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen te Enschede en Fiscaalconsult.
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

Bent u als adviseur nauw betrokken bij de DGA en zijn BV? Belangrijk is dat bij onderwerpen als pensioen, stamrecht en ODV de juiste keuzes worden gemaakt. In deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken, de knelpunten en praktische oplossingen. Deze cursus gaat in op de belangrijkste onderwerpen waar de DGA tegenaan kan lopen als het om pensioen, ODV en stamrechten gaat.

De cursus is vooral geschikt voor belastingadviseurs. Accountants en administrateurs met enige kennis van het belastingrecht zijn ook van harte welkom.

De onderwerpen van de cursus

Onderdeel van de cursus zijn die onderwerpen die in de praktijk vaak tot discussie met de Belastingdienst leiden zoals vrijval in de winst bij de omzetting van stamrechtkapitaal in een uitkering, het omzetten/afstorten van een ODV in een lijfrente of de gevolgen voor de erfbelasting als de ODV-gerechtigde overlijdt. Uiteraard worden de laatste ontwikkelingen besproken, zodat u voor uw cliënten de fiscale kansen en risico’s goed kunt inschatten. Het volgende komt aan bod:

Aandachtspunten pensioenopbouwmogelijkheden DGA

 • alternatieven voor opbouw pensioen in eigen beheer
 • wat voor pensioenregeling kan een DGA sluiten bij een verzekeraar?
 • wat verdient de voorkeur: pensioen of lijfrente?
 • Aandachtspunten stamrechten

Aandachtspunten stamrechten

 • welke stamrechten kan je in de BV tegenkomen? Welke fiscale (overgangs)regimes gelden?
 • welke stamrechten kan je afkopen, prijsgeven of overdragen? En welke niet?
 • waarderingssystematiek stamrechten
 • fiscale vrijval in de winst bij omzetting stamrechtkapitaal in uitkering

Aandachtspunten oudedagsverplichting (ODV)

 • oprenting ODV-aanspraak (loonbelasting)
 • oprenting ODV winstsfeer (VPB)
 • oprenting met negatieve rente
 • vaststelling hoogte en uitkeringsduur ODV
 • ODV-uitkering bij overlijden DGA
 • omzetting ODV in een lijfrente: geheel of gedeeltelijk?
 • afstempelen ODV: wel of geen toestemming fiscus vooraf nodig?
 • afstempelen ODV en omzetten in lijfrente
 • kan je een ODV overdragen naar een andere BV?
 • kan je een ODV (fiscaal geruisloos) splitsen bij een scheiding of verbreking samenlevingsverband?
 • standpunten Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
 • ODV en wettelijke verdeling
 • ODV en testament
 • mag je bij verdeling nalatenschap ODV aan 1 erfgenaam toebedelen? (civiel en fiscaal)
 • kloppen de standpunten van het CAP? (civiel en fiscaal)

Desgewenst kunt u ook zelf praktijkvragen inbrengen.

Tijd / plaats

Donderdag 24 juni 2021 van 16.00 tot 19.30 uur in het Van der Valk Hotel, Wassenaar (Zijdeweg 54). Inloop vanaf 15.30 uur. In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

PE-punten /certificaat

3 PE-punten / PE-uren

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 210 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 24 juni 2021 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 19.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Locatie

Van der Valk Hotel Wassenaar, Zijdeweg 54, 2245 BZ, Wassenaar

Inbegrepen

In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA, NOB en NOAB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

De cursus wordt gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult.
Bakker_David_foto.jpg

David Bakker

David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen
Enschede
Specialisme(n): DGA Pensioen, lijfrente, inkomensvoorzieningen, collectieve pensioenregelingen, arbeidsconflicten, echtscheiding
Profiel

Lees meer van deze auteur ...

Afstortingsplicht pensioen eigen beheer bij echtscheiding

16 jul 2020 De jurisprudentie rondom de vraag of er een afstortingsplicht geldt voor de pensioenrechten die de ex van een DGA verkrijgt t.g.v. een echtscheiding leek nagenoeg uitgekristalliseerd. In een uitspraak van 14 februari 2020 komt de Hoge Raad toch nog met een aanvulling: de commerciële waarde van het af te storten pensioen moet worden berekend op afstortingsdatum en niet op echtscheidingsdatum (in casus 23 maart 2012). Bovendien overwoog de Hoge Raad dat een dekkingstekort niet evenredig voor rekening komt van beide ex-echtgenoten indien het tekort is ontstaan of is opgelopen door toedoen van de DGA.

De mogelijkheden met een oudedagsverplichting (ODV) op een rij

18 jun 2018 De aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) was ooit bedoeld als een eenvoudige overgangsmaatregel om de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) soepel te laten verlopen. Maar het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) doet er met zijn vele standpunten - die tot ons komen in de vorm van Vragen & Antwoorden en Handreikingen - alles aan om van de ODV een ingewikkelde fiscale constructie te maken.

Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten

18 jun 2018 Veel bv’s hebben een stamrechtverplichting. Maar er zijn verschillende soorten stamrechten met elk hun eigen fiscale spelregels. Oude wetgeving, die op grond van overgangsrecht nog steeds van toepassing is, kan daarbij een rol spelen. Dus is het goed om te weten welk fiscaal regime van toepassing is op een stamrecht. Ik bespreek een aantal stamrechten.

De resterende pensioenopbouwmogelijkheden voor de dga

18 jun 2018 Na de afschaffing van het pensioen in eigen beheer rijst de vraag welke pensioenopbouwmogelijkheden de dga nog heeft. Lees in het kort de opties die er zijn en de financiële en fiscale gevolgen die daarbij horen.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1