Cursus tax & technology: belastingcontrole, data-analyse en steekproeven

door Willem Veldhuizen RE RTAP / 4 PE-punten / Rijswijk
Controle door de Belastingdienst is weer actueel. Vanwege de coronamaatregelen was het aantal boekenonderzoeken zodanig gedaald dat er kamervragen over werden gesteld. De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe controleurs en EDP-auditors opgeleid en is qua organisatie klaar voor het opvoeren van het aantal controles. In het jaarplan 2020-2025 van de Belastingdienst staat dat vooral ondernemers die niet onder het HT vallen extra aandacht kunnen verwachten. In de praktijk zullen dan vooral de kleinere ondernemers met een belastingcontrole worden geconfronteerd. Dat gebeurt met behulp van data-analyse en steekproeven, waar niet alle (belasting)adviseurs mee bekend zijn. Tax & technology, wat kunt u verwachten en hoe beschermt u uw cliënt tegen mogelijke buitensporigheden aan de kant van de Belastingdienst?
U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

Het handboek Controle en de controleaanpak Belastingdienst (CAB) geeft de adviseur handvatten deze nieuwe aanpak van de Belastingdienst proactief tegemoet te treden, hetzij met een preventief onderzoek, hetzij door vinger aan de pols te houden bij een boekenonderzoek. Steekproeven kunnen worden ingezet om zowel fiscaaltechnische onderzoeken (denk aan loonheffing en btw) uit te voeren als om de kwaliteit van de fiscale processen en beheersmaatregelen (fiscale beheersing) te beoordelen.

Tijdens deze cursus wordt het gestructureerde verloop van een belastingcontrole gefaseerd doorlopen aan de hand van praktijkervaringen.

De onderwerpen van de cursus

Het doel van de cursus is dat u bij een boekenonderzoek de gevolgen kent van een steekproefonderzoek en uw cliënt proactief kunt beschermen tegen risico’s in de opzet, uitvoering en evaluatie van de steekproeven. U krijgt tevens inzicht in de mogelijkheden om de bewijspositie van uw cliënt te borgen en op welke wijze tegenbewijs kan worden geleverd. Het volgende komt aan bod:

  • Boekenonderzoek door de fiscus-nieuwe-stijl;
  • Opbouw van de Controleaanpak Belastingdienst;
  • Relatie Data-analyse en steekproef
  • Fasering steekproefonderzoek
  • Evaluatie Belastingdienst
  • Tegenbewijs door fiscaal adviseur
     

Tijd / plaats

Donderdag 23 juni 2022 van 16.00 tot 20.30 uur in Hotel & Restaurant Savarin, Rijswijk (Laan van Hoornwijck 29). Inloop vanaf 15.30 uur. In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Mocht een fysieke bijeenkomst vanwege corona niet mogelijk of gewenst zijn, dan wordt deze cursus online gegeven tegen dezelfde prijs.

PE-punten /certificaat

4 PE-punten / PE-uren 

Na afloop van de training ontvangt u voor de deelname ten behoeve van de PE-punten een bewijs van deelname (o.a. relevant voor NBA,NOAB en NOB). Als u lid bent van het RB dan krijgt u na deelname aan de cursus door ons automatisch PE-punten toegewezen via het PE-onlinesysteem waar wij als geaccrediteerd opleidingsinstituut gebruik van maken.

Investering

€ 295 excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met bijbehorende factuur. Na betaling daarvan is de aanmelding definitief.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Fiscaalconsult.

Datum 23 juni 2022 16:00 uur
Aanvang Van 16.00 tot 20.30 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Locatie

Hotel & Restaurant Savarin, Laan van Hoornwijck 29, 2289 DG, Rijswijk
LET OP: gewijzigde locatie!

Inbegrepen

In de pauze worden broodjes en soep geserveerd. Na afloop is er gelegenheid samen een drankje te nuttigen.

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Na betaling ontvangt u de bevestiging en is de aanmelding definitief.

Accreditatie

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname (o.a.) ten behoeve van de PE-punten.

De cursus wordt gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult.
Veldhuizen_Willem_foto1.jpg

Willem Veldhuizen RE RTAP

Taxsample BV
Amstelveen
Specialisme(n): Tax data science en statistical audits
Profiel

Lees meer van deze auteur ...

Boekenonderzoek: ga in gesprek over opzet, uitvoering en evaluatie steekproef!

28 mei 2022 De Belastingdienst verwacht dat ondernemers hun administratie op orde hebben. Steeds vaker worden statistische steekproeven gebruikt om vast te stellen dat sprake is van een aanvaardbare aangifte. Bij de opzet van de eurosteekproef is het uitgangspunt dat geen enkele fout wordt toegestaan. Om discussies te voorkomen, is het van belang om een steekproefonderzoek goed te begeleiden. Willem Veldhuizen, directeur van Taxsample, legt uit hoe om te gaan met controlebezoeken van de Belastingdienst.

De Belastingdienst voert een geïntegreerde steekproef uit

28 mei 2022 Bij de evaluatie van de bevindingen uit een geldsteekproef speelt de bewijslastverdeling een belangrijke rol. De Belastingdienst geeft in zijn controleaanpak (CAB) aan niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Dit betekent dat hij bij de opzet van de geldsteekproef als uitgangspunt heeft dat hij in de steekproef geen enkele fout toestaat; met andere woorden er is sprake van een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige bij het indienen van aangifte verklaart dit stellig en zonder voorbehoud te doen. De Belastingdienst hoeft dus slechts vast te stellen dat sprake is van een aanvaardbare aangifte.

Controleaanpak Belastingdienst? Dit is wat u moet weten

12 apr 2022 Statistische steekproeven komen steeds vaker voor als controlemiddel bij de Belastingdienst. Uitgangspunten daarbij zijn het Handboek Controle (HC) en de Controleaanpak Belastingdienst (CAB). Echter die controleaanpak wijzigt nogal eens op basis van interne richtlijnen. Mocht u bij een controle betrokken worden, dan is het goed om te weten wat u vooraf met de Belastingdienst zou moeten bespreken.

Controleaanpak Belastingdienst en steekproeven

7 jul 2020 Statistische steekproeven komen steeds vaker voor bij de belastingdienst als controlemiddel. Uitgangspunt daarbij is het Handboek Controle. Echter de controleaanpak wijzigt nogal eens op basis van interne richtlijnen. Mocht u bij een controle betrokken worden, dan is het goed om te weten wat u vooraf met de Belastingdienst zou moeten bespreken.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1