Fiscaalconsult Academy

Fiscaalconsult Academy

De Fiscaalconsult Academy heeft tot doel kennis en vaardigheden op te doen die direct kunnen worden ingezet in de eigen MKB-adviespraktijk.

De cursussen worden op locatie gegeven door specialisten die zijn verbonden aan Fiscaalconsult. Voor alle cursussen wordt accreditatie aangevraagd bij het RB, waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. 

De leden van de NBA, NOB, NOAB en KNB ontvangen na afloop een certificaat van deelname, waarmee ze zelf de PE-punten kunnen aanvragen.

 
door mr. drs. Geert Beuker / 3 PE-punten / Wassenaar
In deze btw-cursus krijgt u de praktische tools mee, zodat u voor 1 februari 2019 goed voorbereid de laatste btw-aangifte 2018 voor uw cliënten kunt verzorgen. Tevens worden de btw-actualiteiten en wijzigingen voor 2019 besproken die relevant zijn in de praktijk aan de hand van cijfervoorbeelden.
door mr. Priscilla de Haas / 3 PE-punten / Wassenaar
U hoeft alleen antwoord te geven op vragen van de fiscus die van belang zijn voor de belastingheffing en het moet geen ‘fishing expedition’ worden. Als u of u cliënt echter niet voldoende meewerkt, dan kan dat leiden tot een ‘omkering van de bewijslast’. Ook bij een boekenonderzoek is het belangrijk dat u zich niet onnodig in een nadelige positie manoeuvreert. In deze cursus leert u hoe u er zonder kleerscheuren vanaf komt.
door mr. dr. Jeroen Rheinfeld / FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Overdrachtsbelasting kost uw cliënten vaak veel geld. Welke mogelijkheden zijn er om daarop te besparen? Wanneer is sprake van een woning, zodat het 2%- in plaats van het 6%-tarief kan worden geclaimd? Welke vrijstellingen kunnen zoal worden ingeroepen? Welke rol speelt de notaris hierin en wat wordt van u verwacht? En natuurlijk wordt u bijgepraat over de laatste actualiteiten. Met de juiste keuzes kunt u de wensen van uw cliënt realiseren zonder risico’s dat de fiscus later nog overdrachtsbelasting gaat naheffen. Deze cursus wordt u aangeboden door FBN Juristen te Amsterdam en Fiscaalconsult.
door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Pakt de terbeschikkingstellingsregeling (TBS) voor uw cliënten voordelig of juist nadelig uit? Als het om een lening aan de eigen BV gaat, is het vaak mogelijk om te hoppen naar box 2. Wat zijn de fiscale verschillen tussen en de gevolgen van een ongebruikelijke respectievelijk onzakelijke lening aan de eigen BV? Kan een onzakelijke lening worden verzakelijkt? Hoe te voorkomen dat een borgstelling voor een geldlening van de bank aan de eigen BV als onzakelijk wordt aangemerkt? Van belang is dat u in overleg met u cliënt fiscaal de optimale keuzes kunt maken, zonder fiscale en juridische risico’s achteraf. Deze cursus wordt u aangeboden door FBN Juristen te Amsterdam en Fiscaalconsult.
door Willem Veldhuizen RE RTAP / 3 PE-punten / Wassenaar
De Belastingdienst werkt sinds een aantal jaren conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB) bij de uitvoering van haar controlerende taak. Hierin wordt beschreven op welke wijze een onderzoek dient te worden uitgevoerd. Daarbij staat centraal de vraag of sprake is van een ‘aanvaardbare aangifte’. In het (horizontaal) toezicht verlangt de Belastingdienst volgens het principe “tell me, show me, prove me” van steeds meer organisaties, dat zij zichzelf monitoren en daarbij steekproefsgewijs vaststellen dat sprake is van een aanvaardbare aangifte. De cursus laat zien hoe u effectief en efficiënt een data-analyse en steekproefonderzoek toepast aan de hand van praktijkvoorbeelden. Uw cliënt krijgt daarmee fiscale zekerheid en u krijgt meer inzicht op wat er daadwerkelijk speelt. Deze cursus wordt u aangeboden door Taxsample en Fiscaalconsult.
door mr. Hendrik-Jan van Duijn AA / 3 PE-punten / Wassenaar
De Europese richtlijn voor verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) van potentiële ‘agressieve fiscale planningscontructies’ met een grensoverschrijdend karakter is 25 juni 2018 in werking getreden. Vanaf die datum moeten adviseurs bijhouden welke adviezen moeten worden gemeld, ondanks dat deze verplichting nog niet is geïmplementeerd in de Nederlandse wet. De eerste rapportagedatum voor (belasting)adviseurs is uiterlijk 31 augustus 2020. Maar wat en hoe moet er dan precies worden gemeld? En wat betekent dit voor uw cliënten die internationaal opereren? Deze cursus wordt u aangeboden door Duijn’s Tax Solutions te Amsterdam en Fiscaalconsult.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1