Fiscaalconsult Academy

door Jan Willem Kemper RB / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
De eigenwoningregeling pakt in de praktijk gecompliceerd uit bij samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden of bij vertrek naar het buitenland. Daarbij komen juridische, financiële en emotionele aspecten om de hoek kijken. De puzzel wordt nog ingewikkelder door toepassing van de fiscale regels. De volgende begrippen passeren de revue: eigenwoningschuld, eigenwoningreserve, bijleenregeling, tijdelijke verhuur, aflossingseis, verhuisregeling, aftrekbare kosten, restschuld en informatieverplichting.
Fiscaal Inside: je wekelijkse online kwartiertje voor belastingadviseurs en andere beoefenaars van het fiscale vak
Afhankelijk van de gastspreker die we uitnodigen, passeert de fiscaliteit van de afgelopen week de revue. Opinies worden uitgewisseld en interessante discussies gaan we niet uit de weg. Bijzondere rubrieken die aan de orde kunnen komen zijn 'De Vijlbrief' en 'De Huffelpuf'. Je online kwartiertje wordt verzorgd middels Adobe Connect (max. 100 deelnemers). Als gespreksleiders treden op Frits Algie en Michiel Opgenoort. Dit is de link: https://zelb.adobeconnect.com/fi/ om mee te kijken en te luisteren. Log vrijdag in vanaf 16.15 uur als gast met je voor- en achternaam. Wil je om 16.15 uur per mail (wekelijks) een herinnering ontvangen, meld je dan aan.
door mr. Frits Algie / 1½ PE-punt / 8 oktober 2020 / € 95
Veel bedrijven hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor NOW 1.0 en 2.0 en hebben de NOW-subsidie in de vorm van een voorschot ontvangen. Sommigen hebben een afwijzing gekregen, bijvoorbeeld omdat de onderneming van eenmanszaak naar BV is gegaan. Inmiddels is duidelijk dat een bezwaar tegen deze afwijzing succes kan hebben, zeker als alleen de juridische jas is verwisseld. Vanaf 7 oktober kan om de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 gevraagd worden. Hoe gaat u hier mee om? Wanneer moet een derde deskundige of een AA/RA een verklaring bij de aanvraag verstrekken? Hoe gaat die luiden? Vanaf 1 oktober gaat NOW 3.0 lopen. Er is nog geen wettekst. De hoofdlijnen zijn wel bekend.
door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punt / 13 oktober 2020 / € 95
Welke regels gelden voor een schenking en hoe kunt u die belastingvrij doen of tegen een aantrekkelijk tarief schenkbelasting? Binnen wet en jurisprudentie zijn er interessante mogelijkheden om een schenking goed te plannen voor uw cliënten. Het tijdstip van de schenking, de bewoordingen van de schenking, de omvang van de schenking, het zijn allemaal belangrijke elementen om rekening mee te houden. Wat zijn de do’s en don’ts? In deze cursus gaan we vooral aan de slag met praktijkvoorbeelden die voor uw cliënten interessant zijn en waarmee u kunt laten zien wat uw waarde is als adviseur. Gezien het interactieve karakter van het webinar stellen wij het maximaal aantal deelnemers op 25.
door mr. Frits Algie / 1½ PE-punt / 20 oktober 2020 / € 95
Het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap is 17 juni 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Als de DGA (of diens familieleden) vanaf 2023 meer dan € 500.000 schuld heeft aan de eigen BV wordt dit meerdere fictief als dividend aangemerkt, waarover het aanmerkelijk belangtarief (vanaf 2021: 26,9%) is verschuldigd. Dit kan voorkomen worden door bij hogere schulden tijdig in te grijpen, bijvoorbeeld door af te lossen of de schuld te herfinancieren. Diverse scenario’s komen aan de orde. Wat is voor uw cliënt de beste oplossing? Gezien het interactieve karakter van het webinar stellen wij het maximaal aantal deelnemers op 25.
door drs. David Bakker / 3 PE-punten / Wassenaar / max. 12 deelnemers
Ingegaan wordt op de resterende fiscale pensioenopbouwmogelijkheden van de DGA en aan het verschijnsel stamrechten en oudedagsverplichting (ODV) in de BV. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen? Deze cursus wordt u aangeboden door David Bakker Pensioen Consultancy en Opleidingen te Enschede en Fiscaalconsult. Conform het corona-protocol is het maximaal aantal deelnemers beperkt tot 12.
door mr. drs. John Bult RB / 3 PE-punten / Wassenaar / max. 12 deelnemers
Ingegaan wordt op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van de Successiewet en Wet IB. In het bijzonder leert u hoe de BOR optimaal kunt inzetten en de grondslag kunt verhogen bij eenmanszaken, firma’s en BV’s. Aan de orde komen o.a. de reparatie van verkeerde structuren, belastinglatenties, herkapitalisatie en de ‘mythe’ van hoge dividendpercentages bij cumprefs. Middels een aantal korte en praktijkgerichte casusposities wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk zodat u het direct kunt toepassen voor uw cliënten. Haast is geboden, want het is maar de vraag of de BOR in haar huidige vorm zal blijven bestaan!
door mr. Heleen Elbert / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Bent u helemaal up-to-date op het gebied van de autobelastingen, zodat u uw cliënten daarover optimaal kunt informeren en adviseren? Nee? Dan hebben wij de oplossing voor u: in deze cursus praat autobelastingexpert Heleen Elbert u op praktische wijze bij over alle relevante actualiteiten. We hebben het niet alleen over de bijtelling, maar ook over de grijskentekenregeling, de voordelen van milieuvriendelijke auto's en het gevaar van het rijden in een buitenlandse auto. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de vraag of je een auto nu beter op de zaak of op privé kunt zetten. In een middag bent u weer helemaal bij! Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | Ondernemend te Heerde (GLD).
door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Ingegaan wordt op de belangrijkste wetswijzigingen (n.a.v. Prinsjesdag 2020) die voor 2021 op stapel staan. De focus ligt op de wijzigingen die impact hebben op de fiscale positie van de ondernemer. Hoe kunt u daar voor uw cliënten handig op anticiperen en de belastingdruk verlichten? Deze cursus wordt u aangeboden door ELBERT fiscaal te Holten en Fiscaalconsult.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1