Fiscaalconsult Academy

door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punten / 7 april 2020 / € 50 / VOLGEBOEKT: aanmelden kan voor een nader te bepalen nieuwe datum.
Aangezien de cursussen op locatie voorlopig niet kunnen doorgaan, bieden wij deze cursus als live webinar aan. Dit doen we in samenwerking met PM Ondernemend te Heerde en Frits Algie. Frits beschikt over een online tool waar hij jarenlange ervaring mee heeft. Er wordt dan een beeld- en geluidsverbinding opgezet, zodat u live vragen kunt stellen, antwoord krijgt en er vanzelf een levendige discussie ontstaat. Iedereen krijgt van tevoren persoonlijk hulp bij inloggen en het opzetten van de verbinding. Omdat deze cursus een stuk korter is dan aanvankelijk gepland en omdat zaken in het begin nog niet helemaal gladjes verlopen, vragen wij daarvoor nu slechts € 50 per cursus, achteraf te factureren. Het maximum aantal deelnemers is 20.
door mr. Frits Algie / 1 PE-punt / 9 april 2020 / € 50
Het loket voor de Subsidie Noodmaatregel Overbrugging werkgelegenheid (NOW), de levenslijn voor veel ondernemingen, gaat binnenkort open. De subsidieregeling NOW is in twee weken door het Ministerie van Sociale Zaken uit de grond gestampt. Aanvragen van de subsidie kan in ieder geval vanaf 14 april en mogelijk eerder. De subsidieaanvraag zal voor veel ondernemingen betekenen dat het faillissement voorkomen kan worden. Bij het aanvragen van de subsidie zullen er diverse keuzes gemaakt moeten worden waarop naderhand niet meer teruggekomen mag worden. Ook zijn er een aantal dwingende verplichtingen die op straffe van uitsluiting dan wel forse korting van de subsidie nageleefd moeten worden. Omdat deze webinar van korte duur is en omdat zaken in het begin nog niet helemaal gladjes verlopen, vragen wij daarvoor nu slechts € 50, achteraf te factureren.
door Kirsten Kievit LL.M / 1½ PE-punten / 23 april 2020 / € 50
Aangezien de cursussen op locatie voorlopig niet kunnen doorgaan, bieden wij deze cursus als live webinar aan. Dit doen we in samenwerking met PM Ondernemend te Heerde en Frits Algie. Frits beschikt over een online tool waar hij jarenlange ervaring mee heeft. Er wordt dan een beeld- en geluidsverbinding opgezet, zodat u live vragen kunt stellen, antwoord krijgt en er vanzelf een levendige discussie ontstaat. Iedereen krijgt van tevoren persoonlijk hulp bij inloggen en het opzetten van de verbinding. Omdat deze cursus een stuk korter is dan aanvankelijk gepland en omdat zaken in het begin nog niet helemaal gladjes verlopen, vragen wij daarvoor nu slechts € 50 per cursus, achteraf te factureren. Het maximum aantal deelnemers is 20.
door mr. Khadija Bozia / 3 PE-punten / Wassenaar
In de praktijk wordt de bezwaarprocedure nog steeds ten onrechte onderschat. De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat u voor uw cliënt kunt inzetten als de belastingaanslag ten onrechte is opgelegd of te hoog is. Vast weleens gehoord van: “De eerste klap is een daalder waard!” Ook in de fiscale praktijk een toepasselijke uitdrukking. De bezwaarfase kan goed worden benut om bepaalde of alle geschilpunten te beslechten voordat (eventueel) de gang naar de rechter wordt gemaakt. Maak gebruik van het recht het dossier over de bestreden aanslag (of beschikking) bij de Belastingdienst in te zien en in een hoorgesprek feiten en standpunten mondeling toe te lichten. De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat het belang is van een bezwaarprocedure in situaties van navordering en naheffing. Wat moet u op letten? Wat is uw bewijspositie als u bezwaar maakt tegen een aanslag die met omkering van bewijslast is opgelegd? Wat kunt u doen als de belastingdienst te laat of geen uitspraak op bezwaar neemt? Deze cursus wordt u aangeboden door BNB Fiscale Advocatuur en Fiscaalconsult.
door mr. Merijn van Leeuwen / 3 PE-punten / Wassenaar
De Belastingdienst legt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro´s aan fiscale boetes op. Soms terecht en soms niet. Stel dat uw cliënt het niet eens is met de opgelegde boete, wat zijn dan goede argumenten om tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure naar voren te brengen? Zeker als uw cliënt bij de procedure aanwezig is, wilt u goed beslagen ten ijs komen. Een aantal cases en mogelijkheden passeren de revue.
door Jacques Raaijmakers / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Ingegaan wordt op de laatste ontwikkelingen binnen de loonheffingen, waaronder de dienstbetrekking van de DGA en zijn/haar familie, de sociale verzekeringsplicht, de positie van de ZZP-er en de gebruikelijk loonregeling. Verder worden praktijkcases besproken die gaan over grensoverschrijdende arbeid en de aangepaste 30%-regeling. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen?
door Jan Willem Kemper RB / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
De eigenwoningregeling pakt in de praktijk gecompliceerd uit bij samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden of bij vertrek naar het buitenland. Daarbij komen juridische, financiële en emotionele aspecten om de hoek kijken. De puzzel wordt nog ingewikkelder door toepassing van de fiscale regels. De volgende begrippen passeren de revue: eigenwoningschuld, eigenwoningreserve, bijleenregeling, tijdelijke verhuur, aflossingseis, verhuisregeling, aftrekbare kosten, restschuld en informatieverplichting.
door mr. Heleen Elbert / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Bent u helemaal up-to-date op het gebied van de autobelastingen, zodat u uw cliënten daarover optimaal kunt informeren en adviseren? Nee? Dan hebben wij de oplossing voor u: in deze cursus praat autobelastingexpert Heleen Elbert u op praktische wijze bij over alle relevante actualiteiten. We hebben het niet alleen over de bijtelling, maar ook over de grijskentekenregeling, de voordelen van milieuvriendelijke auto's en het gevaar van het rijden in een buitenlandse auto. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de vraag of je een auto nu beter op de zaak of op privé kunt zetten. In een middag bent u weer helemaal bij! Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | Ondernemend te Heerde (GLD).
door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Ingegaan wordt op de belangrijkste wetswijzigingen (n.a.v. Prinsjesdag 2020) die voor 2021 op stapel staan. De focus ligt op de wijzigingen die impact hebben op de fiscale positie van de ondernemer. Hoe kunt u daar voor uw cliënten handig op anticiperen en de belastingdruk verlichten? Deze cursus wordt u aangeboden door ELBERT fiscaal te Holten en Fiscaalconsult.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1