Fiscaalconsult Academy

door Jacques Raaijmakers / 3 PE-punten / Wassenaar
Ingegaan wordt op de laatste ontwikkelingen binnen de loonheffingen, waaronder de dienstbetrekking van de DGA en zijn/haar familie, de sociale verzekeringsplicht, de positie van de ZZP-er en de gebruikelijk loonregeling. Verder worden praktijkcases besproken die gaan over grensoverschrijdende arbeid en de aangepaste 30%-regeling. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen? Deze cursus wordt u aangeboden door Raaijmakers Belastingadvies en Educatie te Den Haag en Fiscaalconsult.
door mr. Merijn van Leeuwen / 3 PE-punten / Wassenaar
De Belastingdienst legt jaarlijks voor tientallen miljoenen euro´s aan fiscale boetes op. Soms terecht en soms niet. Stel dat uw cliënt het niet eens is met de opgelegde boete, wat zijn dan goede argumenten om tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure naar voren te brengen? Zeker als uw cliënt bij de procedure aanwezig is, wilt u goed beslagen ten ijs komen. Een aantal cases en mogelijkheden passeren de revue.
door Kirsten Kievit LL.M / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Het huwelijk met bijbehorend huwelijksvermogensrecht heeft een enorme impact op de juridische en fiscale positie van de ondernemer en de echtgenoot. Welke keuzes maakt de IB-ondernemer en de DGA op dit front? En is dat wel slim? Een echtscheiding kan iedere ondernemer overkomen. En is uw cliënt dan in staat om zonder fiscale afrekening de onderneming te continueren? De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de gevolgen zijn wanneer de IB-ondernemer dan wel de DGA in het huwelijk treedt en vervolgens gaat scheiden. Wat gebeurt er met de eenmanszaak, de aandelen van de BV en de eigen woning? Een aantal scenario’s worden rekenkundig uitgewerkt, zodat u na de cursus hiermee gericht aan de slag kunt. Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | Ondernemend te Heerde (GLD).
door Kirsten Kievit LL.M / 3 PE-punten / Wassenaar
Met een testament op het scherpst van de snede met een daarop aansluitend schenkingsplan kan veel belasting worden bespaard, maar misschien is dat niet het advies dat het beste bij uw cliënt past. Wat wel zeker is, is dat het testament dat ergens onderin de la ligt naast die huwelijksvoorwaarden die ook al niet meer up-to-date zijn, niet de oplossing is. De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de gevolgen zijn van huwelijksvoorwaarden en testamenten die niet meer aansluiten op elkaar, op de situatie en/of op de wensen van cliënt. Uiteraard wordt dan ook ingegaan op de stappen die voor uw cliënt wél interessant kunnen zijn. Welke slimme keuzes zijn er ten aanzien van huwelijksvoorwaarden en testamenten? Hoe kan uw cliënt al tijdens het leven vermogen overdragen zonder dat hij of zij hierdoor zelf in het nauw komt? Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de kabinetsplannen voor box 3. Want schenken of erven gaat niet alleen over schenk- en erfbelasting, maar ook bijvoorbeeld over inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting. Een aantal scenario’s wordt rekenkundig uitgewerkt, zodat u na de cursus hiermee gericht aan de slag kunt. Deze cursus wordt u aangeboden door Lex Cura en Fiscaalconsult.
door mr. Khadija Bozia / 3 PE-punten / Wassenaar
In de praktijk wordt de bezwaarprocedure nog steeds ten onrechte onderschat. De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat u voor uw cliënt kunt inzetten als de belastingaanslag ten onrechte is opgelegd of te hoog is. Vast weleens gehoord van: “De eerste klap is een daalder waard!” Ook in de fiscale praktijk een toepasselijke uitdrukking. De bezwaarfase kan goed worden benut om bepaalde of alle geschilpunten te beslechten voordat (eventueel) de gang naar de rechter wordt gemaakt. Maak gebruik van het recht het dossier over de bestreden aanslag (of beschikking) bij de Belastingdienst in te zien en in een hoorgesprek feiten en standpunten mondeling toe te lichten. De cursus laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat het belang is van een bezwaarprocedure in situaties van navordering en naheffing. Wat moet u op letten? Wat is uw bewijspositie als u bezwaar maakt tegen een aanslag die met omkering van bewijslast is opgelegd? Wat kunt u doen als de belastingdienst te laat of geen uitspraak op bezwaar neemt? Deze cursus wordt u aangeboden door BNB Fiscale Advocatuur en Fiscaalconsult.
door Jacques Raaijmakers / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Ingegaan wordt op de laatste ontwikkelingen binnen de loonheffingen, waaronder de dienstbetrekking van de DGA en zijn/haar familie, de sociale verzekeringsplicht, de positie van de ZZP-er en de gebruikelijk loonregeling. Verder worden praktijkcases besproken die gaan over grensoverschrijdende arbeid en de aangepaste 30%-regeling. Wat zijn fiscaal gunstige en werkbare oplossingen?
door Jan Willem Kemper RB / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
De eigenwoningregeling pakt in de praktijk gecompliceerd uit bij samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden of bij vertrek naar het buitenland. Daarbij komen juridische, financiële en emotionele aspecten om de hoek kijken. De puzzel wordt nog ingewikkelder door toepassing van de fiscale regels. De volgende begrippen passeren de revue: eigenwoningschuld, eigenwoningreserve, bijleenregeling, tijdelijke verhuur, aflossingseis, verhuisregeling, aftrekbare kosten, restschuld en informatieverplichting.
door mr. Heleen Elbert / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Bent u helemaal up-to-date op het gebied van de autobelastingen, zodat u uw cliënten daarover optimaal kunt informeren en adviseren? Nee? Dan hebben wij de oplossing voor u: in deze cursus praat autobelastingexpert Heleen Elbert u op praktische wijze bij over alle relevante actualiteiten. We hebben het niet alleen over de bijtelling, maar ook over de grijskentekenregeling, de voordelen van milieuvriendelijke auto's en het gevaar van het rijden in een buitenlandse auto. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de vraag of je een auto nu beter op de zaak of op privé kunt zetten. In een middag bent u weer helemaal bij! Deze cursus wordt u aangeboden in samenwerking met PM | Ondernemend te Heerde (GLD).
door mr. Heleen Elbert / 3 PE-punten / Wassenaar
Ingegaan wordt op de belangrijkste wetswijzigingen (n.a.v. Prinsjesdag 2020) die voor 2021 op stapel staan. De focus ligt op de wijzigingen die impact hebben op de fiscale positie van de ondernemer. Hoe kunt u daar voor uw cliënten handig op anticiperen en de belastingdruk verlichten? Deze cursus wordt u aangeboden door ELBERT fiscaal te Holten en Fiscaalconsult.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1