Aanmerkelijk belang

DGA: dividenduitkering nog dit jaar tegen 25%?

14 nov 2019 Kennis Bent u als DGA van plan binnenkort een dividenduitkering te gaan doen? Of heeft u hier nog totaal niet bij stilgestaan? Het inkomstenbelastingtarief (box 2) op dividenden gaat in 2020 omhoog, de rekening courant-maatregel voor DGA’s komt eraan en de box 3-heffing lijkt hoog te blijven. Wat is het beste om te doen om fiscaal nadeel te vermijden.
Verder lezen...

Winstdelende lening valt voor zoon in box 3 en voor vader onder terbeschikkingstellingsregeling

23 mei 2019 Jurisprudentie Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een aantal zaken uitspraak gedaan over een structuur die was opgezet om de belastingheffing te minimaliseren. De rechtbank oordeelt dat de structuur voor de zoon ‘slaagt’, terwijl de vader in box 1 wordt belast. Voor de rechtbank is van belang dat zoon niet betrokken is geweest bij het opzetten van de structuur en er ook geen werkzaamheden voor verricht, terwijl dat bij vader wel het geval is. In dit artikel lichten wij de structuur en het oordeel van de rechtbank toe. Tot slot geef ik mijn visie op deze zaak.
Verder lezen...

Belastingkorting wegens verlies uit aanmerkelijk belang wordt vaak niet benut door DGA’s

7 mei 2019 Kennis Een verlies uit aanmerkelijk belang in box 2 is vaak niet direct te verrekenen met ander inkomen in box 2. Na 2 jaar kan het nog niet verrekende verlies worden omgezet in een belastingkorting. Daartoe moet een verzoek worden ingediend, dat in de praktijk vaak wordt vergeten en dat is zonde.
Verder lezen...

Wetsvoorstel doet excessief lenen bij eigen vennootschap in de ban!

13 mrt 2019 Kennis Het wetsvoorstel over excessief lenen bij de eigen BV is in consultatie gegaan. Op basis van dit voorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting betaald moeten worden over schulden boven de € 500.000 aan de eigen BV. Schulden ten behoeve van de eigen woning worden uitgezonderd. Het uiteindelijke wetsvoorstel kan nog afwijken, maar we lichten de huidige versie graag toe.
Verder lezen...

DGA kan bij voorgenomen echtscheiding B.V. fiscaal vriendelijk splitsen

1 feb 2019 Kennis Bij echtscheiding ontstaat bij een gezamenlijke B.V. het probleem dat er gedeeld moet worden. Uitkoop kan fiscaal en financieel nadelig uitpakken. Het Ministerie van Financiën is in maart 2018 met nieuw beleid gekomen, dat voordelig kan uitwerken in echtscheidingssituaties.
Verder lezen...

Belasting bij liquidatie-uitkering aan Nederbelg?

6 aug 2018 Kennis In België wonende Nederlanders kunnen tegen onverwachte belasting in Nederland aanlopen! In een uitspraak van het Hof Den Bosch van april 2018 moet een Nederbelg onverwacht belasting betalen over een liquidatie-uitkering door een Nederlandse BV. Heeft u uw zaken goed geregeld? Lees hierna waar u tegenaan kunt lopen.
Verder lezen...

Remigratie leidt meestal niet tot step-up voor aanmerkelijkbelangaandelen

5 okt 2017 Jurisprudentie De Hoge Raad heeft in een bepaalde zaak geoordeeld dat de verkrijgingsprijs van aanmerkelijkbelangaandelen op de lagere historische kostprijs moet worden gesteld. De Belastingdienst hoeft geen step-up (opwaardering) te verlenen als de remigrant al buitenlands belastingplichtig was in Nederland. Het ging hier om een remigrerende belastingplichtige die aandelen heeft gekocht tijdens zijn verblijf in België. Eerder kwam de Advocaat-Generaal al tot de conclusie dat er dan geen recht is op een step-up van de aandelen. Onderneem tijdig actie om fiscaal nadeel in box 2 te voorkomen; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om voor remigratie de aandelen aan een ‘eigen’ rechtspersoon over te dragen.
Verder lezen...

Belastingvrij uitkeren aan DGA mogelijk bij inkoop aandelen a pari door de BV?

12 jul 2017 Kennis Belangrijk is dat belastingvrij uitkeren van aandelenkapitaal van de BV aan de DGA exact volgens de regels plaatsvindt. Alleen dan bent u ervan verzekerd dat geen 25% aanmerkelijk belangheffing is verschuldigd. De mogelijkheid om de inkoop à pari door de BV te laten plaatsvinden gaat fiscaal meestal niet goed.
Verder lezen...

Een DGA die ondernemer wordt bespaart veel belasting

21 jun 2017 Kennis Er kunnen verschillende redenen zijn om de BV-structuur van de onderneming te verlaten en verder te gaan als eenmanszaak dan wel als firma (vennootschap onder firma) of maatschap. De belangrijkste reden is vaak van financiële aard: de resultaten van de onderneming zijn dusdanig gedaald dat het salaris van de directeur/ groot-aandeelhouder (DGA) moet worden verlaagd.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1