Agrarisch

De vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van cultuurgrond

3 jan 2019 Kennis Bij verkrijging van cultuurgrond kan een vrijstelling van (6%) overdrachtsbelasting worden toegepast. Veel landbouwers maken daar gebruik van. De cultuurgrondvrijstelling is ook van belang voor de (toekomstige) ontwikkelingen in duurzame energie, zonneparken en containervelden.
Verder lezen...

Loonwerk en opfokdiensten: welk btw-tarief is van toepassing vanaf 2018?

24 okt 2018 Kennis Regelmatig ontstaat er discussie over het toe te passen btw-tarief in de agrarische sector. Met name in een situatie waarin sprake is van het opfokken van dieren of opkweken van planten is sprake van onduidelijkheid. Hoe zit dat nu precies?
Verder lezen...

Kavelruil voor de fiscalist

20 aug 2018 Kennis Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om op vrijwillige basis snel en gemakkelijk tot een betere verkaveling van gronden en opstallen te kunnen komen, waarmee onder meer bereikt wordt dat landbouwers (kosten)efficiënter en effectiever kunnen werken. Kavelruil levert daarnaast ook belangrijke financiële en fiscale voordelen op voor de deelnemers. Zo worden, indien de betreffende provincie waarbinnen de te ruilen gronden gelegen zijn de kavelruil goedkeurt, de transactiekosten (notaris- en kadasterkosten) volledig of grotendeels (dit verschilt per provincie) gesubsidieerd. Tenslotte geldt er voor de door de deelnemers via de kavelruil verkregen gronden een vrijstelling van overdrachtsbelasting, zodat de kavelruil fiscaal ‘geruisloos’ verloopt.
Verder lezen...

Het fenomeen ‘titelzuivering’ en de fiscale en civielrechtelijke gevolgen

6 aug 2018 Kennis Wanneer men een fiscalist, niet (specifiek) deskundig op het terrein van het agrarisch recht, zou vragen naar zijn of haar eerste associatie met het begrip ruilverkaveling/herverkaveling, is de kans groot dat de term ‘titelzuivering’ valt. Dit bijzondere fenomeen, dat zich manifesteert in het kader van de akte van herverkaveling (zie art. 82 lid 2 Wet inrichting landelijk gebied, hierna: Wilg) geniet namelijk ook buiten de agro-juridische wereld (enige) bekendheid en is, bij tijd en wijle, ook van belang voor de (agro)fiscale adviespraktijk. De civielrechtelijke en fiscale gevolgen van de titelzuivering dienen (op hoofdlijnen) bij de (agro) fiscalist bekend te zijn.
Verder lezen...

BTW landbouwregeling/ veehandelsregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft

2 apr 2018 Kennis De BTW landbouwregeling in de Wet OB is met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Daarmee is ook de veehandelsregeling en toepassing van het lage BTW tarief voor diverse leveringen en diensten aan agrarische ondernemers vervallen. Wat betekent dit voor de BTW-aangifte van de landbouwer en veehandelaar?
Verder lezen...

Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap

24 aug 2017 Kennis Een landbouwer hoeft geen BTW te berekenen over zijn leveringen en diensten als hij in de landbouwregeling zit. Daartegenover staat dat de landbouwer bij toepassing van de landbouwregeling geen recht heeft om BTW in aftrek te brengen. Bij grote investeringen kan het daarom lucratief zijn om de opteren voor BTW-heffing.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1