ANBI, goede doelen, giften

Is opteren voor integraal ondernemerschap voor een culturele instelling verstandig?

25 jun 2018 Kennis Nederlandse culturele instellingen, zoals musea en theaters, hebben net als reguliere ANBI’s de rechtsvorm van een stichting of vereniging. Stichtingen en verenigingen zijn als uitgangspunt slechts aan de vennootschapsbelasting onderworpen voor zover zij een onderneming drijven. Deze hoofdregel geldt ook voor culturele instellingen. Winsten uit het ondernemingsdeel van de culturele instelling zijn dan onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Kanttekening hierbij is dat de tekorten van de activiteiten van de culturele instelling die geen onderneming vormen niet kunnen worden meegenomen bij de bepaling van de belastbare winst. Het is duidelijk dat een culturele instelling dit in de praktijk vaak juist wel wil, omdat de tekorten van het niet-ondernemingsdeel veelal groter zullen zijn dan de overschotten van het ondernemingsdeel. Een culturele instelling zal in de praktijk dan ook de optie voor het integraal ondernemerschap willen overwegen. Maar biedt een dergelijke optie alleen maar voordelen?
Verder lezen...

Voorkom intrekking van de ANBI-status!

4 apr 2018 Kennis Algemeen Nut Beogende Instellingen (hierna: ANBI), bijvoorbeeld stichtingen die een bepaald goed doel nastreven, ontvangen vaak op onregelmatige basis donaties. Dit is goed nieuws omdat dit betekent dat met het binnenstromend geld nieuwe algemeen nuttige activiteiten kunnen worden verricht. Maar wat nu als er geen rekening is gehouden met deze overvloed aan donaties? Wat nu als er nog geen activiteiten gepland staan om deze additionele donaties voor aan te wenden? Dit kan in de praktijk tot onnodige discussies met de Belastingdienst leiden over de vraag of de ANBI-status in het geding is. In het meest extreme geval kan dit zelfs leiden tot de intrekking van de ANBI-status en zelfs discussies of al dan niet sprake is van een vennootschapsbelastingplicht!
Verder lezen...

In hoeverre mag een ANBI commerciële activiteiten ondernemen?

22 jun 2017 Jurisprudentie In 2016 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen over de mogelijkheid voor algemeen nut beogende instellingen (hierna: ANBI’s) om commerciële activiteiten te ontplooien. Deze jurisprudentie is zonder meer relevant voor veel instellingen. Met name ook indien zij vóór 2012 al commerciële activiteiten ontplooiden.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1