Bedrijfsoverdracht en -overname

Het belang van een fiscaal vriendelijk testament bij overlijden ondernemer

4 dec 2018 Kennis Een goed testament is voor ondernemers heel belangrijk, zeker om te waarborgen dat bij overlijden de erfgenamen niet in betalingsproblemen raken met als gevolg dat de continuïteit van de onderneming gevaar loopt. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen.
Verder lezen...

Vastgoed en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit: meer rechtspraak

16 okt 2018 Jurisprudentie Bij de overdracht van een onderneming is het fiscaal interessant om de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) toe te passen. Hiermee kan de potentiële heffing van 40% worden verlaagd tot onder de 3,5%. Of de BOR kan worden toegepast is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een zogenoemde materiële onderneming. Daarbij spelen diverse factoren een rol, onder meer de aard en omvang van de activiteiten en de mate waarin zelf arbeid verricht wordt. Voor vastgoed valt in de rechtspraak een extra voorwaarde op: is het beoogde doel van die arbeid dat een hoger rendement wordt nagestreefd dan met normaal vermogensbeheer?
Verder lezen...

Fiscaal afwaarderen verkoperslening mogelijk!

28 aug 2018 Jurisprudentie De Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een achtergestelde verkoperslening toch mocht worden afgewaardeerd. Van een onzakelijke lening, waardoor afwaardering fiscaal niet mogelijk zou zijn, is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank oordeelt dat de achterstelling van de lening samenhangt met de verkoop van aandelen en dat die samenhang leidt tot een zakelijke lening. Graag lichten wij de situatie toe.
Verder lezen...

Bedrijf overdragen? Acht belastingbesparende tips

3 jul 2018 Kennis Ondernemers zijn doeners. Ze zijn harde werkers en doorzetters, creatief in het bedenken van oplossingen. Over stoppen met hun onderneming denken velen liever niet na. Des te groter is de schrik als blijkt dat de fiscus over het jaar van staking een forse aanslag oplegt. Weg pensioenpotje! Kostbare fiscale verrassingen kunnen met een goede begeleiding worden voorkomen.
Verder lezen...

Cursus bedrijfsopvolging in de IB en Vpb

door Jan Willem Kemper RB / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Cursus bedrijfsopvolgingsregeling SW

door mr. John Bult / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Cursus bedrijfsopvolging in de IB en Vpb

door Jan Willem Kemper RB / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Bedrijfsopvolging op komst? NU regelen, voordat het te laat is!

18 mei 2018 Kennis Wilt u uw bedrijf binnen een aantal jaar overdragen aan uw kinderen? Met de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is dat thans nog mogelijk, zonder dat dit (teveel) belastingheffing kost. Wacht daarmee niet te lang, want over een paar jaar bestaat de BOR wellicht niet meer. Het is daarom NU het moment om actie te ondernemen!
Verder lezen...

Vastgoed-ondernemers, word wakker en claim de bedrijfsopvolgingsregeling!

18 mei 2018 Opinie

Op dit moment spelen grote fiscale bij vastgoed-ondernemers. Iedere vastgoed-ondernemer die zijn vastgoedportefeuille in een bv heeft ondergebracht, zou nu in overleg moeten kunnen treden met de Belastingdienst om duidelijkheid te krijgen over zijn fiscale status als ondernemer. Als de Belastingdienst weigert de ondernemers-status te verlenen, is nu het moment om een procedure aan te gaan. De tijd dringt en het belang is ongeveer 40% acute belastingheffing (bij overlijden) over de volledige waarde van de vastgoed-bv.

Verder lezen...

Wanneer kunt u met vastgoedonderneming gebruik maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

13 mei 2018 Jurisprudentie Is er bij u sprake van exploitatie van vastgoed en denkt u aan bedrijfsopvolging? De cruciale vraag is dan of sprake is van een onderneming. Bij een onderneming kunnen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten worden toegepast, die een fiscaal gunstige overdracht van de onderneming mogelijk maken. Het Hof Den Haag oordeelde in april 2018 dat de exploitatie van vastgoed een materiële onderneming is. Hoewel het oordeel erg afhankelijk is van de feiten, geven de uitgangspunten van het Hof wel belangrijke handvatten.
Verder lezen...

Claim de vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht van aandelen in een onroerendezaaklichaam binnen de familie

15 sep 2017 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de overdrachtsbelasting kan ook worden toegepast op aandelen in een onroerendezaaklichaam, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel de vrijstelling geschreven is voor de directe overgang van vastgoed, wordt volgens het hof ook voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling bij de overdracht van deze aandelen. De Rechtbank Noord-Nederland kwam in een eerder stadium al tot de conclusie dat de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing was.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en vastgoed

17 aug 2017 Jurisprudentie De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken een fiscaal gunstige overdracht van een onderneming mogelijk. Deze faciliteiten zijn echter alleen van toepassing bij een onderneming en niet bij beleggingen. Bij de exploitatie van vastgoed is dan ook de vraag of dit kwalificeert als onderneming of als belegging. De afgelopen tijd is deze vraag enkele malen in de jurisprudentie aan de orde gekomen en is ook een interne handleiding van de Belastingdienst over dit onderwerp publiek geworden. Wij geven kort weer hoe de rechtspraak en de Belastingdienst invulling geeft aan het begrip onderneming.
Verder lezen...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: vaar de juiste koers!

22 jun 2017 Kennis Laat de onderneming belastingvrij bij de volgende generatie terecht komen door toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Van belang is dat de voorwaarden hiervoor nauwgezet worden nageleefd. De schenker moet de onderneming al 5 jaar in bezit hebben en de erflater tenminste 1 jaar (bezitsvereiste). Daarnaast moet de onderneming tenminste 5 jaar worden voortgezet (voortzettingsvereiste). Als daaraan niet wordt voldaan dan volgt alsnog vaak een forse aanslag schenk- of erfbelasting.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1