Belastingplan 2019

Welk moment is beslissend voor toepassing 6% of 9% BTW-tarief rond 1 januari 2019?

5 nov 2018 Kennis Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2019 van 25 oktober 2018 volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
Verder lezen...

Niet alleen dividendbelasting tast vestigingsklimaat aan voor buitenlandse bedrijven

19 okt 2018 Opinie Het Belastingplan 2019 heeft weer voor voldoende ophef gezorgd in de Nederlandse samenleving, met name de afschaffing van de dividendbelasting is de laatste tijd veel in beeld gekomen. De regering wilde deze afschaffen om het vestigingsklimaat voor grote multinationals in Nederland te verbeteren. Echter, Unilever besloot op 5 oktober 2018, onder druk van hun aandeelhouders, de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Nederland af te stellen zo niet af te zeggen.
Verder lezen...

Newsflash 2019 Budget: 30% ruling to be decreased to 5 years: new transition measure for existing cases

19 okt 2018 Kennis Moderately good news for many expats that felt justifiably cheated by the Dutch government since their 30% tax ruling duration was about to be shortened from 8 to 5 years on the 1st of January 2019 without any transition period. Now, the plan is that existing cases get a transition period anyway.
Verder lezen...

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

17 okt 2018 Kennis Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder lezen...

Verruiming btw-sportvrijstelling in 2019

16 okt 2018 Kennis Exploitanten van sportaccommodaties hoeven in 2019 niet meer het lage btw-tarief (in 2019: 9%) af te dragen, maar verliezen daarentegen hun recht op aftrek van btw (meestal 21%). Het btw-voordeel waarvan zij per saldo thans meestal profiteren, raken zij hiermee kwijt. Ik zet voor u de wijzigingen in de wet- en regelgeving op een rij. Tevens zal ik de aangekondigde subsidieregelingen en overgangsrecht toelichten.
Verder lezen...

Wijziging Belastingplan 2019: toch dividendbelasting, minder DGA-heffing

16 okt 2018 Kennis De dividendbelasting blijft! Dat is het resultaat van de heroverweging van het kabinet. Met de opbrengst wordt het vestigingsklimaat ondersteund door diverse maatregelen. Wij informeren u graag over de voorziene wetswijziging.
Verder lezen...

Winst ondernemer blijft belast tegen hoog IB-tarief; aftrekposten tegen steeds lager IB-tarief aftrekbaar

9 okt 2018 Kennis Het kabinet is van plan om de aftrek van kosten van ondernemers in de inkomstenbelasting te beperken. Met ingang van 1 januari 2019 zijn aftrekposten in de hoogste schijf nog steeds aftrekbaar tegen een tarief van 51,75%. Met ingang van 1 januari 2020 wordt de aftrek van een groot aantal aftrekposten echter afgebouwd naar 46% met jaarlijkse stapjes van 3%-punt naar het tarief van de eerste schijf (37,05%) in 2023.
Verder lezen...

Van dividendbelasting naar bronbelasting op dividend, rente en royalty’s

3 okt 2018 Kennis Vanaf 2020 houdt de dividendbelasting op te bestaan. Dat is goed nieuws voor beursgenoteerde ondernemingen en een rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Maar niet alle opbrengst van aandelen in een Nederlandse vennootschap zal voortaan vrij zijn van heffing aan de bron. Een nieuwe belasting, de “bronbelasting” wordt in concernsituaties geheven over dividenden (2020), rente (2021) en royalty’s (2021). Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...

Afschaffen, die Dividendbelasting

26 sep 2018 Opinie Ik ben een voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Al in mijn proefschrift in 2005 heb ik daarvoor gepleit. En ik ben niet van mening veranderd.
Verder lezen...

Tariefmaatregel inkomstenbelasting benadeelt ondernemer in Belastingplan 2019

26 sep 2018 Kennis In het Belastingplan 2019 zijn de in het Regeerakkoord voorgenomen maatregelen in de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen om de belasting op inkomen te verlagen. Een verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, invoering van een tweeschijvenstelsel en een versobering van bepaalde aftrekposten. Deze versobering van aftrekposten zou bovendien fiscale verschillen tussen de ondernemer en de werknemer verkleinen. Maar klopt dit wel of is er misschien (ook) een heel andere reden?
Verder lezen...

30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases

21 sep 2018 Kennis Despite the risks of a trade war and a hard Brexit, it is time to give the people of the Netherlands something back, prime minister Mark Rutte said on September 18th, when asked about the government’s 2019 spending plans. ‘Together we have journeyed through the desert and we’ve had to cough up €51bn,’ the prime minister said, referring to years of austerity to get the government’s books in order following the financial crisis. ‘Now it is only logical to give something back to society, because we did it together.’
Verder lezen...

Belastingplan 2019: wat verandert er?

19 sep 2018 Kennis Op 18 september 2018 is het Belastingplan 2019 bekend gemaakt. Het bestaat uit acht afzonderlijke fiscale wetsvoorstellen met tal van wijzigingen voor particulieren, MKB-bedrijven en multinationals. Veel maatregelen waren al aangekondigd in het Regeerakkoord, maar er zijn ook ‘nieuwe’ wijzigingen te melden. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen op een rij. Wij hebben de maatregelen onderverdeeld in particulieren (incl. DGA/IB-ondernemer/ZZP-er), MKB-bedrijven, multinationals (incl. FBI’s) en overige maatregelen (incl. btw-maatregelen). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019, tenzij anders aangeven. Het wetgevingsproces gaat nu beginnen. Houd er rekening mee dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Verder lezen...

Wat wijzigt er in de autobelastingen per 2019?

19 sep 2018 Kennis Op Prinsjesdag zijn diverse wijzigingen in de autobelastingen aangekondigd. Daarnaast worden we in het voorjaar van 2019 zeer waarschijnlijk verblijd met de Autobrief 3: een uitgebreid wetsvoorstel waarin de koers van de autobelastingen in de jaren na 2020 wordt aangekondigd. Toekomstmuziek dus. Maar dat wil niet zeggen dat we u nu nog niet kunnen vertellen wat er - bijna zeker - wijzigt per 1 januari aanstaande. Hierbij een kort overzicht van de highlights.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1