BTW

Kleine gebreken in factuur leiden niet automatisch tot weigering BTW-aftrek
8 mrt 2018 Het Besluit Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen is op 20 oktober 2017 gewijzigd. Dit Besluit betreft een geactualiseerde versie van het Besluit zoals dat in 2014 was uitgevaardigd. In dit nieuwe Besluit zijn een paar belangrijke wijzigingen opgenomen die voor vrijwel iedere ondernemer van belang zijn, waaronder het vermelden van prestaties van meerdere ondernemers op één factuur.
Check btw-aftrek en loop geen risico op btw-correcties en vergrijpboetes
6 mrt 2018 Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren heeft in februari 2018 geoordeeld dat het enkele feit dat een factuur op naam van een ondernemer staat niet wil zeggen dat deze per definitie recht op aftrek van voorbelasting heeft.
Van belang is of belastingplichtige dit had moeten weten, aldus de Hoge Raad
15 feb 2018 De Belastingdienst treedt hard op als het gaat om betrokkenheid bij btw-fraude. Echter daarvoor gelden wel bepaalde spelregels. In het arrest van de Hoge Raad van begin 2018 worden de vereisten opgesomd die gelden voor weigering van het nultarief die in de praktijk van groot belang zijn in soortgelijke cases.

Alle artikelen in het dossier BTW

2018
2017
Vereenvoudiging van btw en e-commerce in 2021?
20 dec 2017
Toepassing koepelvrijstelling per 1 januari 2018 ingeperkt: beperk het BTW-nadeel!
2 dec 2017
Krijgen we BTW-herzieningsregels per 1 januari 2019 ook voor ‘kostbare diensten’?
29 nov 2017
Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?
10 nov 2017
Check of uw instelling de sociaal-culturele btw-vrijstelling kan claimen
2 nov 2017
Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?
18 okt 2017
Wetsvoorstel herziening BTW voor diensten
29 sep 2017
Wees alert op belangrijke BTW-wijzigingen in Belastingplan 2018!
27 sep 2017
Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden
11 sep 2017
Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen
4 sep 2017
BTW bij sponsoring van gratis evenementen
4 sep 2017
Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap
24 aug 2017
BTW en internationaal personenvervoer
24 aug 2017
BTW-belaste prestaties in de zorg
24 aug 2017
Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig!
4 jul 2017
BTW-aftrek op business seats? Let op de drempel van € 227!
4 jul 2017
Meldplicht adviseur bij niet-indienen suppletie BTW. Loop ook als adviseur geen risico op boetes!
4 jul 2017
Moeiende holding? Stel recht op BTW aftrek veilig!
4 jul 2017
Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
4 jul 2017
Versoepeling regels voor teruggave BTW op oninbare vorderingen vanaf 1 januari 2017
4 jul 2017
Snelle actie vereist bij afwikkeling bezwaar BTW privé gebruik auto
4 jul 2017
Geen belaste BTW-output, dan ook geen BTW-aftrek over de kosten?
26 jun 2017
BTW en suppletie; loop geen onnodige BTW risico’s!
21 jun 2017
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja, stuur mij de gratis nieuwsbrief! Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de verzending van nieuwsbrieven overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1