BTW

Verkopers van vastgoed: let bij optie belaste levering btw op herzieningsperiode

9 mei 2022 Jurisprudentie Zoals bekend is de levering van ander vastgoed dan nieuwe gebouwen en bouwterreinen vrijgesteld van btw. Wanneer de levering van een gebouw plaatsvindt binnen de termijn waarbinnen ten laste van de verkoper herziening van de eerder in aftrek gebrachte btw plaatsvindt, kunnen verkoper en koper opteren om de levering te belasten met btw. De verkoper hoeft in dat geval niet te herzien. Het belang (en het risico) van een optie ligt dus vooral bij de verkoper.
Verder lezen...

Correctie van btw-aftrek bij koper, omdat geen sprake is van voortgezet belast gebruik

9 mei 2022 Jurisprudentie In deze zaak gaat het om een koper van een pand in verhuurde staat. Ter zake van de overdracht van het pand is geen btw in rekening gebracht omdat sprake is van overgang van een onderneming. Een belangrijk element bij overdracht van een onderneming is dat de koper de rechten en verplichtingen van de verkoper overneemt. In deze zaak pakt dit voor de Hoge Raad in februari 2022 vervelend uit omdat de btw die de koper ooit in aftrek heeft gebracht, wordt gecorrigeerd bij de verkoper.
Verder lezen...

De jacht op btw: vaar eens een andere koers!

19 apr 2022 Kennis De douane in Nederland maakt al jarenlang jacht op plezierjachten door te controleren of het jacht wel hier, of elders, in de btw is betrokken. Een speciaal team van de douane houdt zich hiermee bezig. Waarom specifiek deze btw-jacht op jachten? In het verleden werd nog wel eens gebruik gemaakt van een constructie in het buitenland, waardoor geen of nauwelijks btw werd voldaan. Wij merken dat de douane in deze jacht – bestrijding van constructies daargelaten – regelmatig te ver gaat. Soms gaat het om pleziervaartuigen die al tientallen jaren oud zijn en regelmatig van eigenaar zijn gewisseld. Probeer dan maar eens het bewijs te leveren dat er ooit btw is betaald. Mag van de douane dan niet worden verlangd dat zij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur respecteren?
Verder lezen...
do 29 sep 2022 12:30
door mr. drs. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Vanaf 1 januari 2022 geen btw-vrijstelling voor denksport zoals bridge

22 feb 2022 Jurisprudentie In het besluit Toelichting Tabel I wordt een toelichting gegeven op de posten die vallen onder het verlaagde btw-tarief. Dit besluit is recentelijk gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat met ingang van 1 januari 2022 geen btw-vrijstelling meer geldt voor denksporten, zoals bridge.
Verder lezen...

Weigering aftrek bij toepassen verleggingsregeling mogelijk, aldus Hof van Justitie EU

22 feb 2022 Opinie Indien de verleggingsregeling van toepassing is, wordt de verschuldigde btw aangegeven in dezelfde btw-aangifte als waarin de aftrek wordt geclaimd. Dit is dan ook de reden dat door verschillende rechtsprekende instanties is geoordeeld dat aftrek van verlegde btw in beginsel niet kan worden geweigerd. Het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ EU) heeft echter in november 2021 geoordeeld dat de aftrek bij toepassing van de verleggingsregeling kan worden geweigerd als door de afnemer een fictieve leverancier op de factuur wordt vermeld.
Verder lezen...

De DGA gaat (meer) thuiswerken! Hoe werkt dat voor de BTW?

18 jan 2022 Kennis Nu Covid door het land waart, wordt ook de DGA gedwongen om meer thuis te werken. Hoe werkt dat dan voor de BTW als hij een werkkamer in zijn huis aan zijn BV verhuurt? Verhuur met optie voor belaste verhuur is denk ik eerder mogelijk dan de Belastingdienst aanneemt. En daarmee de btw-aftrek op de (bouw)kosten ook.
Verder lezen...

Veel gestelde vragen nieuwe kleine ondernemersregeling BTW

30 nov 2021 Kennis Op de website van de Kamer van Koophandel zijn diverse vragen en antwoorden gepubliceerd met betrekking tot de toepassing van de nieuwe kleine ondernemingsregeling. Hieronder volgen een aantal voorbeelden en de link naar de website van de Kamer van Koophandel voor meer voorbeelden.
Verder lezen...

Update: Laatste stand van zaken nieuwe kleine ondernemersregeling (OVOB)

30 nov 2021 Kennis De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland gevestigd zijn met een beperkt af te dragen bedrag aan BTW konden tot 1 januari 2020 een beroep doen op de oude kleine ondernemersregeling BTW (hierna: KOR). De oude regeling gold alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Met ingang van 1 januari 2020 is de KOR aangepast aan de kleine ondernemersregeling in de landen om ons heen.
Verder lezen...

Btw ter zake van horecabestedingen onder voorwaarden toch aftrekbaar, aldus goedkeuring Staatssecretaris

25 okt 2021 Jurisprudentie Bijna elke ondernemer heeft er in de praktijk te maken met de aftrekbeperking voor horecakosten, echter is niet elke ondernemer altijd even bekend met de aftrekbeperking van artikel 15, lid 5 Wet OB, oftewel de aftrekbeperking voor horecabestedingen. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 14 september 2021 in het besluit “Aftrek van voorbelasting” een goedkeuring opgenomen dat onder voorwaarden de aftrekbeperking niet geldt.
Verder lezen...

Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar

11 okt 2021 Jurisprudentie In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid geldt en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u verdacht wordt van BTW-fraude. Tot slot laten wij op basis van twee recente uitspraken zien dat verdenkingen van BTW-fraude niet altijd terecht zijn.
Verder lezen...

BTW en zonnepanelen - update (deel 2)

5 okt 2021 Kennis Vervolg van BTW en zonnepanelen - update (deel 1)
Verder lezen...

BTW en zonnepanelen - update (deel 1)

5 okt 2021 Kennis In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. Zonnepanelen worden steeds sterker en kosten steeds minder waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.
Verder lezen...

Exploitatie van zonnepanelen leidt niet tot btw-aftrek ter zake van de bouwkosten

3 sep 2021 Jurisprudentie Het recht op aftrek van voorbelasting bij exploitatie van zonnepanelen blijft ons bezig houden. De Hoge Raad heeft echter in dit kader medio 2021 een einduitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelt dat de exploitatie van zonnepanelen die zijn geplaatst op het dak van een nieuwe woning, niet leidt tot aftrek van btw ter zake van de btw op de bouwkosten van de woning.
Verder lezen...

Btw op huisvestingskosten aftrekbaar, aldus rechtbank

3 sep 2021 Jurisprudentie De Belastingdienst lijkt in de praktijk steeds meer aandacht te hebben voor btw op huisvestingskosten en in het bijzonder ten behoeve van buitenlandse werknemers. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in dit kader medio 2021 een mooie uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat in bepaalde gevallen de btw op huisvestingskosten aftrekbaar is.
Verder lezen...

Commissaris en lid bezwarenadviescommissie niet altijd BTW-ondernemer, aldus de Hoge Raad

31 mei 2021 Jurisprudentie In lijn van het arrest van Europese Hof uit 2019 betreffende het BTW-ondernemerschap van een commissaris heeft de Hoge Raad medio 2020 geoordeeld dat een lid van een bezwarenadvies- commissie geen BTW-ondernemer is. Het ministerie van Financiën heeft daarom het besluit inzake BTW heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies in april 2021 aangepast. Het besluit werkt terug tot 13 juni 2019 waarbij wordt goedgekeurd in het geval in de periode 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 voor de in dit besluit genoemde werkzaamheden BTW in rekening is gebracht en deze BTW bij de afnemer in aftrek is gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.
Verder lezen...

Verhuur van kantoorruimte door de DGA aan de eigen BV: een economische activiteit voor de BTW?

17 mei 2021 Kennis Veel BTW-ondernemers hebben een kantoorruimte in de eigen woning. Gezien de corona-crisis zullen deze aantallen alleen maar oplopen. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting is het binnen de BTW niet van belang om te constateren of er sprake is van een kwalificerende of niet-kwalificerende kantoorruimte.
Verder lezen...

Dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting toch btw-belast

7 mei 2021 Jurisprudentie Het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ EU) heeft recentelijke een bijzondere uitspraak gedaan over de btw-behandeling van diensten die worden verricht door het hoofdhuis aan een vaste inrichting. Het HvJ EU heeft namelijk geoordeeld diensten die worden verricht aan de vaste inrichting door het hoofdhuis, die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid, belastbaar zijn voor de btw.
Verder lezen...

Rechtbank oordeelt dat voor de btw sprake was van een fiscale eenheid, ondanks dat in het verleden niet zo is gehandeld

8 apr 2021 Jurisprudentie Een beschikking is geen voorwaarde voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw. De VOF en de BV kon met terugwerkende kracht als fiscale eenheid worden aangemerkt, aldus de rechtbank in januari 2021. Hierdoor ontstond een forse btw-teruggaaf.
Verder lezen...

Naheffing over verschil tussen balansschuld btw en te betalen btw volgens aangifte terecht volgens Rechtbank

8 apr 2021 Jurisprudentie Check en meld tijdig aan fiscus een nog openstaande btw-schuld op de balans en doe aangifte daarvan als dat nog niet is gedaan. De boete die wordt opgelegd is een stuk hoger als de Belastingdienst zelf achter de niet aangegeven btw-schuld komt.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 146. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1