BTW

De DGA gaat (meer) thuiswerken! Hoe werkt dat voor de BTW?

18 jan 2022 Kennis Nu Covid door het land waart, wordt ook de DGA gedwongen om meer thuis te werken. Hoe werkt dat dan voor de BTW als hij een werkkamer in zijn huis aan zijn BV verhuurt? Verhuur met optie voor belaste verhuur is denk ik eerder mogelijk dan de Belastingdienst aanneemt. En daarmee de btw-aftrek op de (bouw)kosten ook.
Verder lezen...

Veel gestelde vragen nieuwe kleine ondernemersregeling BTW

30 nov 2021 Kennis Op de website van de Kamer van Koophandel zijn diverse vragen en antwoorden gepubliceerd met betrekking tot de toepassing van de nieuwe kleine ondernemingsregeling. Hieronder volgen een aantal voorbeelden en de link naar de website van de Kamer van Koophandel voor meer voorbeelden.
Verder lezen...

Update: Laatste stand van zaken nieuwe kleine ondernemersregeling (OVOB)

30 nov 2021 Kennis De eenmanszaak, maatschap en VOF die in Nederland gevestigd zijn met een beperkt af te dragen bedrag aan BTW konden tot 1 januari 2020 een beroep doen op de oude kleine ondernemersregeling BTW (hierna: KOR). De oude regeling gold alleen voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen zoals een stichting, vereniging of B.V. Met ingang van 1 januari 2020 is de KOR aangepast aan de kleine ondernemersregeling in de landen om ons heen.
Verder lezen...

Btw ter zake van horecabestedingen onder voorwaarden toch aftrekbaar, aldus goedkeuring Staatssecretaris

25 okt 2021 Jurisprudentie Bijna elke ondernemer heeft er in de praktijk te maken met de aftrekbeperking voor horecakosten, echter is niet elke ondernemer altijd even bekend met de aftrekbeperking van artikel 15, lid 5 Wet OB, oftewel de aftrekbeperking voor horecabestedingen. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 14 september 2021 in het besluit “Aftrek van voorbelasting” een goedkeuring opgenomen dat onder voorwaarden de aftrekbeperking niet geldt.
Verder lezen...

Het plegen van BTW-fraude en het gebruik van bepaalde constructies, zoals de carrousel-constructie, is strafbaar

11 okt 2021 Jurisprudentie In onderstaand artikel leggen wij uit hoe carrouselfraude in de praktijk werkt, voor welke goederen een verhoogde aansprakelijkheid geldt en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u verdacht wordt van BTW-fraude. Tot slot laten wij op basis van twee recente uitspraken zien dat verdenkingen van BTW-fraude niet altijd terecht zijn.
Verder lezen...

BTW en zonnepanelen - update (deel 2)

5 okt 2021 Kennis Vervolg van BTW en zonnepanelen - update (deel 1)
Verder lezen...

BTW en zonnepanelen - update (deel 1)

5 okt 2021 Kennis In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. Zonnepanelen worden steeds sterker en kosten steeds minder waardoor de terugverdientijd steeds korter wordt. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.
Verder lezen...

Exploitatie van zonnepanelen leidt niet tot btw-aftrek ter zake van de bouwkosten

3 sep 2021 Jurisprudentie Het recht op aftrek van voorbelasting bij exploitatie van zonnepanelen blijft ons bezig houden. De Hoge Raad heeft echter in dit kader medio 2021 een einduitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelt dat de exploitatie van zonnepanelen die zijn geplaatst op het dak van een nieuwe woning, niet leidt tot aftrek van btw ter zake van de btw op de bouwkosten van de woning.
Verder lezen...

Btw op huisvestingskosten aftrekbaar, aldus rechtbank

3 sep 2021 Jurisprudentie De Belastingdienst lijkt in de praktijk steeds meer aandacht te hebben voor btw op huisvestingskosten en in het bijzonder ten behoeve van buitenlandse werknemers. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in dit kader medio 2021 een mooie uitspraak gedaan. De rechtbank oordeelt dat in bepaalde gevallen de btw op huisvestingskosten aftrekbaar is.
Verder lezen...

Commissaris en lid bezwarenadviescommissie niet altijd BTW-ondernemer, aldus de Hoge Raad

31 mei 2021 Jurisprudentie In lijn van het arrest van Europese Hof uit 2019 betreffende het BTW-ondernemerschap van een commissaris heeft de Hoge Raad medio 2020 geoordeeld dat een lid van een bezwarenadvies- commissie geen BTW-ondernemer is. Het ministerie van Financiën heeft daarom het besluit inzake BTW heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies in april 2021 aangepast. Het besluit werkt terug tot 13 juni 2019 waarbij wordt goedgekeurd in het geval in de periode 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 voor de in dit besluit genoemde werkzaamheden BTW in rekening is gebracht en deze BTW bij de afnemer in aftrek is gebracht, hierop niet teruggekomen hoeft te worden.
Verder lezen...

Verhuur van kantoorruimte door de DGA aan de eigen BV: een economische activiteit voor de BTW?

17 mei 2021 Kennis Veel BTW-ondernemers hebben een kantoorruimte in de eigen woning. Gezien de corona-crisis zullen deze aantallen alleen maar oplopen. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting is het binnen de BTW niet van belang om te constateren of er sprake is van een kwalificerende of niet-kwalificerende kantoorruimte.
Verder lezen...

Dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting toch btw-belast

7 mei 2021 Jurisprudentie Het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ EU) heeft recentelijke een bijzondere uitspraak gedaan over de btw-behandeling van diensten die worden verricht door het hoofdhuis aan een vaste inrichting. Het HvJ EU heeft namelijk geoordeeld diensten die worden verricht aan de vaste inrichting door het hoofdhuis, die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid, belastbaar zijn voor de btw.
Verder lezen...

Rechtbank oordeelt dat voor de btw sprake was van een fiscale eenheid, ondanks dat in het verleden niet zo is gehandeld

8 apr 2021 Jurisprudentie Een beschikking is geen voorwaarde voor het bestaan van een fiscale eenheid voor de btw. De VOF en de BV kon met terugwerkende kracht als fiscale eenheid worden aangemerkt, aldus de rechtbank in januari 2021. Hierdoor ontstond een forse btw-teruggaaf.
Verder lezen...

Naheffing over verschil tussen balansschuld btw en te betalen btw volgens aangifte terecht volgens Rechtbank

8 apr 2021 Jurisprudentie Check en meld tijdig aan fiscus een nog openstaande btw-schuld op de balans en doe aangifte daarvan als dat nog niet is gedaan. De boete die wordt opgelegd is een stuk hoger als de Belastingdienst zelf achter de niet aangegeven btw-schuld komt.
Verder lezen...

Dien BTW jaarsuppletie over 2020 voor 1 april 2021 in

18 mrt 2021 Kennis Het is het verplicht een BTW-suppletieaangifte in te dienen op het moment dat geconstateerd wordt dat een onjuiste BTW-aangifte is ingediend. Als te veel of te weinig BTW is aangegeven, moet een BTW-suppletieaangifte ingediend worden. Een wijziging kan betrekking hebben op een aangiftetijdvak (kwartaal of maand) of een heel jaar.
Verder lezen...

Oproep aan Europa: maak van de WPC-levering voor de btw een afstandsverkoop

1 mrt 2021 Opinie Er zijn steeds meer ondernemers, ook in Nederland, die met dropshipping een succesvolle handel opzetten. De producten komen dan uit een ander land dan waar de webshop is gevestigd en worden dan rechtstreeks geleverd aan de consument in Europa. De btw is daarbij een knelpunt, aangezien deze zogenoemde WPC-levering niet onder de regeling afstandsverkopen valt die per 1 juli 2021 ingaat.
Verder lezen...

BTW en Brexit (update)

15 feb 2021 Kennis De Brexit van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan houden veel BTW-ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. De Brexit betekent voor de Nederlandse BTW-ondernemer die transacties met ondernemers in het Verenigd Koninkrijk heeft dat de BTW-gevolgen met betrekking tot de transacties met het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 zijn gewijzigd en dat hij actie moet ondernemen.
Verder lezen...

BTW en wijzigingen e-commerce per 1 juli 2021

15 feb 2021 Kennis Webshopeigenaren die te maken hebben met e-commerce staan een grote verandering te wachten. De BTW-regeling omtrent e-commerce wordt met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd en deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor webshopeigenaren die goederen leveren en digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen. De BTW-wijzigingen kunnen ook gevolgen hebben voor BTW-ondernemers die dropshippen.
Verder lezen...

BTW en zonnepanelen

11 feb 2021 Kennis In deze tijd van verduurzaming is het investeren in zonnepanelen iets wat steeds vaker voorkomt. Wij zetten een aantal aandachtspunten voor u op een rij.
Verder lezen...

BTW en thuiswerken

5 feb 2021 Kennis Thuiswerken is tegenwoordig de norm. Hierdoor schaffen veel BTW-ondernemers producten of diensten aan om hun thuiswerkplek te faciliteren. Zij hebben in principe recht op BTW aftrek voor het faciliteren van hun werkruimte als ze deze werkruimte gebruiken voor hun met BTW belaste omzet. Hierbij is van groot belang dat de factuur de correcte tenaamstelling heeft van de BTW-ondernemer en aan hem is gericht.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 140. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2022. Fiscaalconsult is een onderdeel van Opgenoort Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Calabi
1
0
1