BTW

Vraag in Verenigd Koninkrijk betaalde BTW terug ruim vóór 1 juni 2019!

12 apr 2019 Kennis Gezien het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op 10 april 2019 is een (harde) Brexit per 1 juni 2019 nog steeds mogelijk. Als de Brexit niet verder wordt uitgesteld (tot 31 oktober 2019), dan komt ook deze deadline snel dichtbij, maar het is nog steeds onzeker hoe de Brexit precies zal worden uitgevoerd. Wanneer er dan geen afspraken zijn gemaakt over de Brexit met het Verenigd Koninkrijk, dan zal de procedure voor het terugvragen van in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW per direct wijzigen.
Verder lezen...

Opnieuw uitstel: BTW-gevolgen van de Brexit voor de Nederlandse ondernemer

12 apr 2019 Kennis Wederom is door de EU uitstel verleend aan het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK), tot 1 juni 2019 als niet wordt meegedaan aan de Europese verkiezingen en anders tot uiterlijk 31 oktober 2019. De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) en de gevolgen daarvan houden veel ondernemers al gedurende meerdere jaren bezig. Een Brexit betekent voor de Nederlandse ondernemer die transacties met ondernemers in het VK heeft, omvangrijke wijzigingen in de BTW-heffing. Er zal daarom tijdig actie moeten worden ondernomen.
Verder lezen...

Uitreiken creditfactuur niet altijd voldoende om ten onrechte gefactureerde BTW te herstellen

10 apr 2019 Kennis Wanneer een onjuiste verkoopfactuur is uitgereikt wordt dit vaak hersteld door een creditfactuur uit te reiken. Let op dat het uitreiken van een creditfactuur niet altijd voldoende is om de originele factuur te herstellen.
Verder lezen...

Pas op met BTW-aftrek bij uitstaande leningen en aandelen!

10 apr 2019 Jurisprudentie Een ondernemer kan niet zonder meer al de BTW die hij op zijn inkopen betaalt in aftrek brengen. Recht op aftrek van BTW bestaat slechts voor zover de inkoop een rechtstreeks verband heeft met een BTW-belaste activiteit van de ondernemer. Worden de inkopen zowel voor BTW-belaste als BTW-vrijgestelde activiteiten gebruikt dan is recht op BTW-aftrek op grond van het pro-rata.
Verder lezen...

Oud mobiel chalet is onroerende zaak voor de BTW, aldus Hof

1 apr 2019 Jurisprudentie Zowel voor de heffing van BTW als voor de heffing van overdrachtsbelasting is het bij verkoop van belang of een goed als een roerende of als een onroerende zaak kwalificeert. In het verleden is in rechtspraak al meerdere keren de vraag aan de orde gekomen wanneer een zaak onroerend is. Uit een recente zaak voor het Hof waarin het een mobiele chalet betrof, blijkt dat deze vraag nog steeds actueel is.
Verder lezen...

Voorkom dat uw vrijgestelde prestatie wordt aangemerkt als belast uitlenen van personeel

31 mrt 2019 Jurisprudentie Voor de btw is het essentieel om vast te stellen wat de kwalificatie is van de prestatie. Met name bij op zichzelf vrijgestelde prestaties, zoals zorg, maatschappelijk werk en onderwijs, komt het nogal eens voor dat er verwarring ontstaat over de kwalificatie. Toch maakt het een groot verschil of sprake is van bijvoorbeeld vrijgestelde zorg of met 21% btw belast uitlenen van personeel. Dit is het geval als de afnemer geen of slechts een beperkt aftrekrecht heeft. Het is dan ook raadzaam om in voorkomende gevallen er alles aan te doen om de vrijstelling van toepassing te laten zijn.
Verder lezen...

Rondetafelgesprek digitale economie - 20 februari 2019

28 feb 2019 Opinie Op 20 februari 2019 heeft Roelof Vos op uitnodiging deelgenomen aan een rondetafelgesprek (hoorgesprek) met leden van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer over de belastingheffing van de digitale economie. Lees zijn visie over een aparte omzetbelastingheffing over digitale diensten.
Verder lezen...

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe kleine ondernemersregeling in de btw

25 feb 2019 Kennis Per 2020 wordt de kleine ondernemersregeling (KOR) vervangen door de omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Is jouw omzet lager dan € 20.000 per jaar? Dan kun je een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van btw.
Verder lezen...
di 10 dec 2019 12:30

Cursus laatste btw-aangifte 2019 / btw-actualiteiten

door mr. drs. Geert Beuker / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Aanscherping 0%-tarief BTW voor zeeschepen per 1 januari 2019

14 jan 2019 Kennis De levering van zeeschepen, de bevoorrading van zeeschepen en diensten met betrekking tot zeeschepen is belast met 0% BTW. Vanaf 2019 moet voor toepassing van het 0%-tarief bij zeeschepen, deze zeeschepen voor minimaal 70% worden gebruikt voor de vaart op volle zee en voor 100% commercieel worden geëxploiteerd.
Verder lezen...

Nieuw besluit btw-vrij detacheren van personeel in de zorg

11 jan 2019 Kennis Eind 2018 is een nieuw besluit gepubliceerd over de btw-aspecten bij het uitlenen van personeel in onder meer de zorg. Het besluit bevat een aantal relevante wijzigingen, alsmede verduidelijkingen van voorgaande besluiten.
Verder lezen...

Nieuwjaarstips BTW 2019; een overzicht met actiepunten

7 jan 2019 Kennis Het nieuwe jaar is begonnen! Januari 2019 is de maand om waar nodig actie te ondernemen na het lezen van deze tips.
Verder lezen...

BTW privégebruik auto in de laatste BTW-aangifte 2018

2 jan 2019 Kennis In de laatste BTW-aangifte van het jaar 2018 moet het BTW privé-gebruik auto aangegeven worden bij vraag 1d. De BTW over een normale eigen bijdrage voor privé-gebruik moet in de periodieke BTW-aangifte worden aangegeven bij vraag 1a; de verschuldigde BTW bedraagt dan 21/121e van de eigen bijdrage en er moet dan geen BTW privé-gebruik aangegeven worden.
Verder lezen...

Wijziging BTW-heffing vouchers per 1 januari 2019

17 dec 2018 Kennis Vanaf 1 januari 2019 is de wetgeving bij de verkoop van vouchers gewijzigd. Voor de bepaling van het moment van heffing moet onderscheid worden gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. De administratie van de ondernemer moet hierop worden aangepast.
Verder lezen...

Vereenvoudiging BTW bij digitale diensten in de EU per 1 januari 2019

6 dec 2018 Kennis Vanaf 1 januari 2019 krijgen ondernemers die via internet digitale diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten leveren een viertal administratieve vereenvoudigingen bij het aangeven van BTW. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Implementatie artikel 1 Richtlijn elektronische handel’.
Verder lezen...

Welk moment is beslissend voor toepassing 6% of 9% BTW-tarief rond 1 januari 2019?

5 dec 2018 Kennis Per 1 januari 2019 wordt het verlaagd BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit kan tot discussies leiden voor verrichte prestaties en betalingen van vlak voor of na 1 januari 2019. In vervolg op het akkoord van de Tweede Kamer op de wetswijziging volgt hier een update. Wanneer geldt voor toepassing BTW-tarief het moment van betaling en wanneer het moment van levering van de goederen of de diensten? BTW kan worden bespaard doordat de factuur nog voor 1 januari 2019 wordt uitgereikt dan wel betaald wordt.
Verder lezen...

Investeren in grond voor aanleg van zonneparken

3 dec 2018 Kennis Een investeerder kan grond kopen met het doel daarop zonnepanelen aan te leggen, maar een investeerder kan de zonnepanelen ook op andermans grond laten plaatsen en een optierecht overeenkomen. Denk dan aan de optie voor belaste verhuur.
Verder lezen...

Fiscale eenheid BTW tussen maatschap en BV wordt door Belastingdienst bestreden

15 nov 2018 Kennis Ondernemers die BTW vrijgestelde prestaties verrichten hebben geen recht op aftrek van BTW. In een structuur waarin door Holding BV’s managementvergoedingen in rekening worden gebracht aan een Werk BV leidt dat tot een ongewenste BTW druk. Over de managementvergoeding is BTW verschuldigd terwijl de Werk BV de BTW niet in aftrek kan brengen. Door te werken met een maatschap in combinatie met een fiscale eenheid BTW kan de BTW druk voorkomen worden. De Belastingdienst bestrijdt tegenwoordig deze structuren omdat volgens de Belastingdienst niet is voldaan aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid BTW.
Verder lezen...

Collectieve uitspraak op bezwaar btw-correctie privégebruik auto biedt mogelijkheden

1 nov 2018 Kennis Er hebben volgens het Ministerie van Financiën ruim 478.000 ondernemers bezwaar aangetekend tegen de btw-correctie privégebruik auto. Deze zijn vervolgens zonder inhoudelijke beoordeling ongegrond verklaard in een collectieve uitspraak op bezwaar van 1 juni 2017. De Belastingdienst vond het namelijk niet nodig om de ondernemer extra tijd te gunnen om het bezwaarschrift nader te motiveren. Mogelijk is er nog wel een rechtsingang als om een individuele uitspraak op bezwaar wordt gevraagd.
Verder lezen...

Loonwerk en opfokdiensten: welk btw-tarief is van toepassing vanaf 2018?

24 okt 2018 Kennis Regelmatig ontstaat er discussie over het toe te passen btw-tarief in de agrarische sector. Met name in een situatie waarin sprake is van het opfokken van dieren of opkweken van planten is sprake van onduidelijkheid. Hoe zit dat nu precies?
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 73. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1