BTW

2 dec 2017 Ook voor de btw wordt er per 1 januari 2018 weer het nodige gewijzigd. Denk hierbij aan de afschaffing van de landbouwregeling, de aanscherping van de definitie van zeeschepen en geneesmiddelen. Wellicht is actie op deze punten nodig. En als u ontheffing wilt van de administratieve verplichtingen: vraag dit dan voor 1 januari a.s. aan!
De impact op de BTW administratie is groot!
2 dec 2017 Tijdens Prinsjesdag 2017 heeft het demissionaire kabinet het wetsvoorstel ingediend om de BTW landbouwregeling in de Wet OB met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Daarmee vervalt ook de veehandelsregeling en toepassing van het lage BTW tarief voor diverse leveringen en diensten aan agrarische ondernemers. Wat betekent dit straks voor de landbouwer en veehandelaar?
2 dec 2017 Voor een samenwerkingsverband (de koepel) dat diensten verricht voor leden van de koepel die BTW vrijgestelde prestaties verrichten of aan leden die geen ondernemer zijn voor de BTW geldt onder voorwaarden de koepelvrijstelling. De koepelvrijstelling wordt regelmatig toegepast bij samenwerkingsvormen in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs omdat de BTW anders kostprijsverhogend werkt. Met als achtergrond een arrest van het Europese Hof heeft de Staatssecretaris de werking van de koepelvrijstelling ingeperkt. Wordt er in uw geval nog terecht een beroep gedaan op de koepelvrijstelling?

Alle artikelen in het dossier BTW

2017
Hof van Justitie komt met baanbrekend arrest over de vraag wanneer er voor de btw sprake is van vervaardiging van onroerende zaken
1 dec 2017
Krijgen we BTW-herzieningsregels per 1 januari 2018 ook voor ‘kostbare diensten’?
29 nov 2017
Het doorbelasten van kosten is niet altijd een belaste prestatie voor de btw
17 nov 2017
Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?
10 nov 2017
Check of uw instelling de sociaal-culturele btw-vrijstelling kan claimen
2 nov 2017
Past u de verleggingsregelingen in de btw juist toe?
18 okt 2017
Wees alert op belangrijke BTW-wijzigingen in Belastingplan 2018!
27 sep 2017
Toepassen 0% BTW tarief bij grensoverschrijdende leveringen kan alleen onder strikte voorwaarden
11 sep 2017
Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen
4 sep 2017
BTW bij sponsoring van gratis evenementen
4 sep 2017
Overgang landbouwregeling naar BTW-belast ondernemerschap
24 aug 2017
BTW en internationaal personenvervoer
24 aug 2017
BTW-belaste prestaties in de zorg
24 aug 2017
Voorkoming aansprakelijkheid bij beëindiging fiscale eenheid BTW. Meld dit tijdig!
4 jul 2017
BTW-aftrek op business seats? Let op de drempel van € 227!
4 jul 2017
Meldplicht adviseur bij niet-indienen suppletie BTW. Loop ook als adviseur geen risico op boetes!
4 jul 2017
Wetsvoorstel herziening BTW voor diensten
4 jul 2017
Moeiende holding? Stel recht op BTW aftrek veilig!
4 jul 2017
Meer duidelijkheid over BTW-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
4 jul 2017
Versoepeling regels voor teruggave BTW op oninbare vorderingen vanaf 1 januari 2017
4 jul 2017
Snelle actie vereist bij afwikkeling bezwaar BTW privé gebruik auto
4 jul 2017
Geen belaste BTW-output, dan ook geen BTW-aftrek over de kosten?
26 jun 2017
BTW en suppletie; loop geen onnodige BTW risico’s!
21 jun 2017
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Contact
 
Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief ontvangen?

Ja, stuur mij de gratis nieuwsbrief! Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt t.b.v. de verzending van nieuwsbrieven overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1