DGA-problematiek

Rekening-courantmaatregel DGA en lastenverlichting MKB

17 okt 2018 Kennis Het kabinet heeft in het kader van de voorbereiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket voor 2019 ook besloten tot invoering van een tweetal maatregelen die nog nader moeten worden uitgewerkt.
Verder lezen...

Wijziging Belastingplan 2019: toch dividendbelasting, minder DGA-heffing

16 okt 2018 Kennis De dividendbelasting blijft! Dat is het resultaat van de heroverweging van het kabinet. Met de opbrengst wordt het vestigingsklimaat ondersteund door diverse maatregelen. Wij informeren u graag over de voorziene wetswijziging.
Verder lezen...

Aanschaf pand in de juiste BV

6 sep 2018 Kennis Wanneer je besluit een bedrijfspand aan te schaffen, is het de vraag in welke BV je dit pand wilt kopen. Aankoop in privé is meestal niet aantrekkelijk, omdat de huurinkomsten belast zijn in box 1. De vraag die dan overblijft is: in welke BV moet ik het bedrijfspand kopen? Moet ik er een aparte BV voor oprichten?
Verder lezen...

Fiscaal afwaarderen verkoperslening mogelijk!

28 aug 2018 Jurisprudentie De Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat een achtergestelde verkoperslening toch mocht worden afgewaardeerd. Van een onzakelijke lening, waardoor afwaardering fiscaal niet mogelijk zou zijn, is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank oordeelt dat de achterstelling van de lening samenhangt met de verkoop van aandelen en dat die samenhang leidt tot een zakelijke lening. Graag lichten wij de situatie toe.
Verder lezen...

Belasting bij liquidatie-uitkering aan Nederbelg?

6 aug 2018 Kennis In België wonende Nederlanders kunnen tegen onverwachte belasting in Nederland aanlopen! In een uitspraak van het Hof Den Bosch van april 2018 moet een Nederbelg onverwacht belasting betalen over een liquidatie-uitkering door een Nederlandse BV. Heeft u uw zaken goed geregeld? Lees hierna waar u tegenaan kunt lopen.
Verder lezen...

Betaalt u teveel box 3 heffing? Kies dan voor box 2

21 jun 2018 Opinie Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volk en vinden het fijn als we een appeltje voor de dorst hebben. En lopen daar het liefst ook niet teveel risico mee. Bij voorkeur wordt dat op een 'veilige' bankrekening gezet. Die heeft maar één nadeel, en dat is dat het tegenwoordig nauwelijks rente opbrengt. Maar één nadeel? Nee, er is ook nog die box 3 heffing.
Verder lezen...

De mogelijkheden met een oudedagsverplichting (ODV) op een rij

18 jun 2018 Kennis De aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) was ooit bedoeld als een eenvoudige overgangsmaatregel om de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) soepel te laten verlopen. Maar het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) doet er met zijn vele standpunten - die tot ons komen in de vorm van Vragen & Antwoorden en Handreikingen - alles aan om van de ODV een ingewikkelde fiscale constructie te maken.
Verder lezen...

Over stakingsstamrechten, goudenhanddrukstamrechten en saldolijfrenten

18 jun 2018 Kennis Veel bv’s hebben een stamrechtverplichting. Maar er zijn verschillende soorten stamrechten met elk hun eigen fiscale spelregels. Oude wetgeving, die op grond van overgangsrecht nog steeds van toepassing is, kan daarbij een rol spelen. Dus is het goed om te weten welk fiscaal regime van toepassing is op een stamrecht. Ik bespreek een aantal stamrechten.
Verder lezen...

Cursus bedrijfsopvolging in de IB en Vpb

door Jan Willem Kemper RB / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden

Geruisloze terugkeer uit de BV

8 jun 2018 Kennis Veel accountants en administrateurs deinzen ervoor terug: een geruisloze terugkeer. Te ingewikkeld. Toch is het raadzaam nader te onderzoeken of dit een oplossing kan zijn wanneer de BV een last begint te vormen. Zeker wanneer er sprake is van verrekenbare verliezen, kan het de moeite waard zijn. Hieronder volgt een rijtje met de meest voorkomende redenen om geruisloos terug te keren uit de BV.
Verder lezen...

Heeft u de vererving van de oudedagsverplichting goed geregeld?

23 apr 2018 Kennis Met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017) hebben veel DGA’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). De wetgeving en de uitlatingen van de staatssecretaris wat er moet zijn geregeld bij overlijden van de DGA zijn onduidelijk. Als de DGA wil dat de ODV na zijn overlijden vererft aan zijn partner, raden wij aan dit in het testament te regelen.
Verder lezen...

Niet elke lening is fiscaal onzakelijk

16 apr 2018 Jurisprudentie Een DGA die geld leent aan zijn BV of een Holding BV die geld uitleent aan de werkmaatschappij; business as usual zult u denken. En als door slechte resultaten de lening niet terug betaald kan worden, is het verlies vanzelfsprekend fiscaal aftrekbaar, zo is uw stelling Echter, in veel gevallen denkt de belastinginspecteur daar anders over en stelt dat het verlies niet aftrekbaar is omdat sprake is van een onzakelijke lening. Maar gelukkig wordt de inspecteur in zijn pogingen om de meeste leningen als onzakelijk te beschouwen ook vaak in het ongelijk gesteld door de belastingrechter.
Verder lezen...

DGA en de BV: hoe bepaal je het gebruikelijk loon?

16 apr 2018 Jurisprudentie In de praktijk zie ik de belastingdienst nog correcties aanbrengen in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.
Verder lezen...

Wat zijn de regels voor tijdig deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel?

16 apr 2018 Kennis Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u dan de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.
Verder lezen...

Hoe de Oudedagsverplichting (ODV) geruisloos is om te zetten in een lijfrente

8 mrt 2018 Kennis De Wet uitfasering geeft drie opties om het door een dga in eigen beheer opgebouwde pensioen uit te faseren: afkoop met korting, omzetting tegen fiscale waarde in een Oudedagsverplichting (ODV) of het opgebouwde pensioen uiterlijk per 1 juli 2017 premievrij laten staan en regulier afwikkelen. In deze bijdrage ga ik dieper in op de ODV. De ODV laat zich het beste vergelijken met een bancaire lijfrente, maar kent toch enkele belangrijke verschillen. Eén van deze verschillen is de “begunstiging” na overlijden. De begunstiging vindt namelijk plaats op basis van het erfrecht, wettelijk of testamentair. Fiscaalrechtelijk moet daarbij ook nog eens rekening gehouden moet worden met het huwelijksgoederenregime. Dit levert de nodige complicaties op, die overigens wel degelijk goed getackeld kunnen worden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst geeft hiervoor een handreiking.
Verder lezen...

Wordt BV onaantrekkelijker door verhoging AB-heffing box 2? Nee, zeker niet!

5 feb 2018 Opinie

In het regeerakkoord van oktober 2017 is voorgesteld het AB-tarief in de inkomstenbelasting van thans 25%, de heffing in box 2 op uitgekeerde winst uit een BV, stapsgewijs te verhogen naar 28,5%. Wordt de BV hierdoor onaantrekkelijker? Mijn conclusie is zeker niet, juist aantrekkelijker. Maar let op ‘oude’ winsten: keer deze tijdig uit aan de directeur-aandeelhouder (DGA).

Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer: heeft u uw keuze al gemaakt?

18 okt 2017 Kennis Het zal de directeur groot aandeelhouder (DGA) met pensioenopbouw in eigen beheer niet zijn ontgaan dat er een keuze gemaakt moet worden over hoe verder te gaan met dit pensioen. Dit als gevolg van de zogenoemde wetgeving uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Verder lezen...

Aandeelhoudersovereenkomst voorkomt ellende bij conflict

17 okt 2017 Opinie

Oefen je samen met een ander een bedrijf uit in de vorm van een B.V. en ben je samen aandeelhouder, al dan niet via een persoonlijke holding, dan is een aandeelhoudersovereenkomst een must. Essentieel daarbij zijn: de opname van een exitregeling, overnamerechten/-verplichtingen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, wijze van bepaling van de waarde van de aandelen en een financieringsregeling bij overname.

Verder lezen...

Compagnonsverzekering waarborgt continuïteit van onderneming

17 okt 2017 Opinie

Een compagnonsverzekering zorgt ervoor dat bij overlijden van een compagnon de overblijvende compagnons de onderneming kunnen overnemen en voortzetten. Wel is het zaak om goed in kaart te brengen wie de verzekering precies afsluit en wat de fiscale gevolgen voor de premiebetaling en latere uitkeringen zijn.

Verder lezen...

De stamrecht BV: is er nog hoop?

6 okt 2017 Kennis De rente staat al een tijd op een historisch dieptepunt. Voorlopig lijkt hier nog geen eind aan te komen. Hierdoor worden zeer veel mensen, die in het verleden een afvloeiingsregeling of afkoopsom in een stamrecht BV hebben ondergebracht, met een probleem geconfronteerd.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 25. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2017. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1