Erfbelasting

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: bezitseis per onderneming toetsen, aldus de Rechtbank!

6 mei 2019 Jurisprudentie De Rechtbank oordeelde 30 november 2018 dat de bezitseis per onderneming moet worden getoetst. De bezitseis is een van de eisen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten maken het fiscaal gunstig om een onderneming over te dragen aan een volgende generatie. De uitspraak van de rechtbank verduidelijkt de voorwaarden van de regeling. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk?
Verder lezen...

Samengestelde gezinnen; het belang van huwelijksvoorwaarden en testamenten

14 mrt 2019 Kennis Het probleem van niet meer passende huwelijksvoorwaarden en testamenten wordt pas echt duidelijk als tussentijds de fiscale wetgeving is gewijzigd. De langstlevende dacht in deze case alles geregeld te hebben voor eigen kinderen én haar stiefkinderen. Hoe anders bleek de werkelijkheid.
Verder lezen...

Het belang van een fiscaal vriendelijk testament bij overlijden ondernemer

4 dec 2018 Kennis Een goed testament is voor ondernemers heel belangrijk, zeker om te waarborgen dat bij overlijden de erfgenamen niet in betalingsproblemen raken met als gevolg dat de continuïteit van de onderneming gevaar loopt. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen. Essentieel is dat een aantal opties in het testament worden meegenomen om toepassing van de BOR te waarborgen.
Verder lezen...

Vastgoed en de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit: meer rechtspraak

16 okt 2018 Jurisprudentie Bij de overdracht van een onderneming is het fiscaal interessant om de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) toe te passen. Hiermee kan de potentiële heffing van 40% worden verlaagd tot onder de 3,5%. Of de BOR kan worden toegepast is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een zogenoemde materiële onderneming. Daarbij spelen diverse factoren een rol, onder meer de aard en omvang van de activiteiten en de mate waarin zelf arbeid verricht wordt. Voor vastgoed valt in de rechtspraak een extra voorwaarde op: is het beoogde doel van die arbeid dat een hoger rendement wordt nagestreefd dan met normaal vermogensbeheer?
Verder lezen...

Weer een positieve Hofuitspraak over fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor vastgoedfamiliebedrijven

23 apr 2018 Jurisprudentie Er is opnieuw een positieve uitspraak verschenen inzake de toepassing van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) op vastgoed-bv’s. Op 3 april 2018 deed het gerechtshof in Den Haag uitspraak in een zaak waarin de toepassing van de BOF op een vastgoed-bv centraal stond. Net als de rechtbank oordeelt het Hof in hoger beroep dat de BOF toch moet worden toegekend op de verkrijging van aandelen in een vastgoed-bv.
Verder lezen...

Artikel 1:95a BW biedt financiële en fiscale uitkomst bij echtscheiding en/of overlijden

5 apr 2018 Kennis Artikel 1:95a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is ingevoerd per 1 januari 2018 en geeft mogelijkheden om de gewezen echtgenoot of langstlevende alsnog een redelijke vergoeding te geven voor ingebrachte kennis, vaardigheden en arbeid in de onderneming van de andere echtgenoot. Vastlegging van deze vergoeding in de huwelijkse voorwaarden voorkomt geschillen achteraf en stelt fiscaal gunstige afwikkeling veilig.
Verder lezen...

Pensioen in eigen beheer omzetten in oudedagsverplichting loont! Wel even langs de notaris…

4 jul 2017 Kennis Omzetting van pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting is relatief eenvoudig, want fiscaal gezien zijn er een beperkt aantal mogelijkheden. De gevolgen bij overlijden zijn duidelijk, maar niet altijd gewenst en pakken fiscaal vaak nadelig uit. Dan is het aan te raden om even langs de notaris te gaan voor een wijziging van het testament.
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1