Inkomstenbelasting, particulier

De heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen nader toegelicht

11 okt 2019 Kennis Voor de in het buitenland woonachtigen die een AOW uit Nederland genieten, zijn de heffingskortingen actueel. Genoten zij tot voor kort ongestoord van hun pensioen, nu kunnen zij alleen nog via een aangifte inkomstenbelasting de aan hen toekomende heffingskortingen (van soms enkele honderden euro’s per jaar) te gelde maken. Deze groep pensioengenieters wordt door een per 1 januari 2019 ingegane wetswijziging negatief geraakt: reden voor Kamervragen aan de Staatssecretaris van Financiën.
Verder lezen...

(Airbnb) verhuurder: u bent nog niet permanent zeker dat tijdelijk verhuren van een gedeelte van de eigen woning belastingvrij is

4 sep 2019 Jurisprudentie Drie uitspraken van de rechtbank Noord-Holland en Hof Amsterdam medio 2019 maken duidelijk: het laatste woord over het verhuren van een gedeelte van de eigen woning is nog niet gezegd.
Verder lezen...

Afzien vrijwilligersvergoeding ANBI levert giftenaftrek in box 1 op, mits goed onderbouwd

29 mei 2019 Jurisprudentie De wetgever wenst op een indirecte wijze schenkingen aan maatschappelijk nuttige instellingen en verenigingen te bevorderen. De wet biedt daarom dan ook de mogelijkheid om onder voorwaarden giften van het inkomen of de winst in box 1 af te trekken. Maatschappelijk nuttige stichtingen en verenigingen zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. De wet heeft daarom in 2012 ook de mogelijkheid gecreëerd dat vrijwilligersvergoedingen waarvan wordt afgezien, onder voorwaarden aftrekbaar zijn. In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van april 2019 was er een discussie over de aftrekbaarheid daarvan.
Verder lezen...

Negatief loon, positiever dan u zou denken

14 mei 2019 Kennis Het begrip “negatief loon” zal je nergens in het Nederlandse belastingwetboek tegenkomen. De inhoud en betekenis van het begrip zijn vormgegeven door middel van de Nederlandse rechtspraak. Hoewel er geen expliciete definitie geformuleerd is, waren de meeste fiscalisten het over één ding wel eens: negatief loon speelt zich volledig in de loonsfeer af. Totdat de Hoge Raad in 2016 met zijn baanbrekende arrest kwam. En dit kan voor u onbekende gunstige gevolgen hebben.
Verder lezen...

In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank

14 mrt 2019 Jurisprudentie In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
Verder lezen...

Is draagplichtovereenkomst goed alternatief voor verdeling eigenwoningverleden tussen partners?

4 mrt 2019 Kennis Om nadelige fiscale en juridische gevolgen te voorkomen is het verstandig om afspraken over de draagplicht van leningen voor de eigen woning tussen partners vast te leggen. Toepassing van de wettelijke regels leidt in situaties waarin partners een verschillend eigenwoningverleden hebben tot niet beoogd rentegemis in box 1 hetgeen heeft geresulteerd in een beleidsbesluit dat mogelijk maakt dat partners hun eigenwoningverleden 50/50 onderling verdelen. De nadelige kanten hiervan kunnen partners voorkomen door afspraken te maken over de financiering met eigen geld en over de draagplicht van de verschillende leningen.
Verder lezen...

Kans is groot dat box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 in strijd is met Europees recht

2 jul 2018 Jurisprudentie Realiseert u zich wel eens dat de Nederlandse Staat u voortdurend uw eigendom ontneemt? Wellicht niet, maar dat gebeurt wel in de vorm van belastingheffing. En hoewel we dit als volkomen normaal beschouwen, is het dat niet. Volgens Europees recht dienen belastingwetten aan bepaalde minimumvereisten te voldoen. Op grond hiervan wordt momenteel regelmatig de vraag aan een rechter voorgelegd of bepaalde vormen van eigendomsontneming in strijd zijn met Europees recht. Deze procedures gaan in Nederland met name over de box 3-heffing.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2017!

15 jun 2018 Kennis Lage spaarrente, maar een hoge heffing in box 3! Dat is het bezwaar tegen de box 3-heffing voor afgelopen jaren. In 2017 is de systematiek weliswaar veranderd, maar voor grotere vermogens leidt dit zelfs tot een hogere progressieve heffing. Nu de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2017 binnenkomen, speelt de vraag of bezwaar moeten worden gemaakt of niet. Wij vertellen u graag meer.
Verder lezen...

Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency

14 jun 2018 Opinie In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?
Verder lezen...

Uitgaven voor scholing piloten aftrekbaar?

20 mei 2018 Kennis De opleidingskosten voor een piloot kunnen hoog oplopen. Wat is daarvan precies aftrekbaar als scholingsuitgaven? Het fiscaal voordeel zal een stuk lager uitvallen als in 2019 deze regeling wordt vervangen door een individuele leerrekening.
Verder lezen...

The 30% ruling and the unfair Dutch legislator

30 apr 2018 Opinie

Our government intends to reduce the duration of a tax scheme for expats, the so-called 30% ruling, from eight to five years as of January 1, 2019. The unfairness of this proposal lies in that this decrease to 5 years will apply to both new and existing cases.

Verder lezen...

De fiscale jungle: onze expats en de oneerlijke wetgever

30 apr 2018 Opinie

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor expats, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Het oneerlijke van dit voorstel is dat de verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Verder lezen...

Gunstig besluit over verdeling eigenwoningverleden tussen partners bij gezamenlijke aankoop en financiering van eigen woning

20 apr 2018 Kennis De Staatssecretaris heeft begin 2018 een besluit uitgevaardigd inzake de overheveling van het eigenwoningverleden naar de partner, ook al zijn ze niet in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat maakt de aangifte een stuk eenvoudiger en meestal pakt dat ook fiscaal gunstig uit. Maar dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld als de eigenwoningrente aan de lage kant is.
Verder lezen...

Is de box 3-heffing in 2013 en 2014 toch in strijd met de wet?

30 jan 2018 Jurisprudentie Hof Amsterdam oordeelde onlangs dat zowel in 2013 als in 2014 de box 3-heffing in strijd met de wet is. Dit is het eerste succes voor belastingplichtigen in de strijd tegen de heffing in box 3, waarbij het fictieve rendement van 4% als onredelijk hoog wordt ervaren. Het hof geeft de belastingplichtige in deze twee proefprocedures gelijk, maar veegt de heffing niet van tafel. Wij geven graag een update van de stand van zaken.
Verder lezen...

Belastingheffing op box 3-vermogen: naar werkelijk rendement?

5 okt 2017 Kennis > In 2017 is de belastingheffing voor vermogende particulieren behoorlijk omhoog gegaan. Bedroeg het effectieve tarief in 2016 nog 1,2%, in 2017 is dit maximaal 1,62% geworden. Een verhoging van meer dan één derde! Dit effectieve tarief is opgebouwd uit een belastingtarief van 30% over een forfaitair rendement van 5,39%. Hoewel dit rendement wordt berekend op basis van gemiddelde rendementen, daalt het in 2018 slechts naar 5,38% voor het vermogen boven € 1 miljoen. Als het werkelijk rendement een stuk lager ligt, kies dan voor belastingheffing op basis van het werkelijk rendement door onderbrenging van vermogen in een BV, een open fonds voor gemene rekening of een Vrijgestelde Beleggingsinstelling.
Verder lezen...

Voorkom belastingheffing in box 3 en kies voor een open fonds voor gemene rekening

13 sep 2017 Kennis De oprichting van een open fonds voor gemene rekening (OFGR) kan ervoor zorgen dat u per 1 januari 2018 uw privévermogen uit box 3 kunt houden, wat een aanzienlijke besparing van vermogensrendementsheffing kan opleveren. U bespaart bij een vermogen boven de circa € 1 miljoen, daarmee 1,61% aan ‘vermogensbelasting’. Voor 2016 lag dat percentage nog op 1,2%. Hetzelfde kunt u middels een BV bereiken, alleen geeft een BV minder flexibiliteit en is de privacy minder goed beschermd. Bovendien blijft een BV altijd vennootschapsbelastingplichtig, terwijl een OFGR meestal eenvoudig kan worden omgezet in een vrijgestelde beleggingsinstelling die niet vennootschapsbelastingplichtig is. Overweeg daarom om box 3-heffing te vermijden middels een OFGR in plaats van een BV!
Verder lezen...

Kijk uit bij toerekening van inkomen en vermogen aan fiscaal partners en ex-partners

12 jul 2017 Kennis Eindigt fiscaal partnerschap doordat partijen uit elkaar gaan, dan moet vrijwel altijd over een eerder jaar waarin het fiscaal partnerschap nog bestond, aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. In de praktijk kunnen grote problemen ontstaan indien geen afspraken zijn gemaakt over de onderlinge toedeling van bepaalde inkomsten tussen de inmiddels ex-partners in de aangiften van dat eerdere jaar en wanneer de ene partner over de DigiD van de andere partner beschikt. Deze problemen kunnen eenvoudig worden voorkomen ….
Verder lezen...

Ouderenkorting, actie voor 1 januari!

18 jun 2017 Kennis Ouderen hebben recht op een verhoogde ouderenkorting, indien zij een verzamelinkomen hebben van maximaal € 36.075. Is dit inkomen hoger ,dan is de ouderenkorting slechts € 71 in plaats van € 1.292 (cijfers 2017).
Verder lezen...

Nieuwe mogelijkheid voor hypotheekrenteaftrek in Nederland voor inwoners van Europa!

15 jun 2017 Jurisprudentie Stel u eens voor: u woont heerlijk in Spanje in een prachtig huis met een hypotheek maar u werkt 40% van de tijd in Zwitserland en 60% van de tijd in Nederland. U betaalt Spaanse hypotheekrente maar deze kunt u niet van uw inkomen aftrekken in Spanje omdat u daar geen belastbaar inkomen heeft Volgens de Nederlandse wetgeving is dan geen hypotheekrente mogelijk, maar volgens de Europese rechter wel!
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1