Internationaal

Bent u US PERSON zonder dat u het wist?

24 feb 2020 Kennis Stel, u bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder! Dit maakt u een US PERSON. Het gevolg hiervan is dat u naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft.
Verder lezen...

De Incorporated (Inc.) ongewenst vanwege komst FATCA en eisen bank

28 jan 2020 Kennis Banken zijn bang dat ze niet kunnen voldoen aan de FACTA-verplichtingen en vrezen voor sancties vanuit Amerika. Het ligt dan voor de hand om de Nederlandse onderneming onder te brengen in een BV en de Inc. te ontbinden. Belangrijk is dat er dan geen ongewenste fiscale afrekening volgt.
Verder lezen...

Nieuw belastingverdrag Ierland-Nederland op komst

16 dec 2019 Kennis Woont u in Nederland en ontvangt u pensioen uit Ierland? Of woont u in Ierland en ontvangt u pensioen uit Nederland? Let op: het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland wordt op dit punt ingrijpend gewijzigd. Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing over uw (afkoopsom van) pensioen-, lijfrente- en sociale zekerheidsuitkeringen?
Verder lezen...

Is Portugal fiscaal een aantrekkelijk emigratieland?

28 nov 2019 Kennis Portugal is een EU land met een aangenaam klimaat, een gunstig prijsniveau van onroerend goed en dagelijkse benodigdheden. Wij worden regelmatig benaderd met fiscale vragen of het ook fiscaal aantrekkelijk zou zijn om (bijvoorbeeld) in Portugal te genieten van de oude dag. Hieronder zullen wij kort enkele fiscale aspecten van (een emigratie naar) Portugal uiteen zetten.
Verder lezen...

De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting

23 okt 2019 Kennis Op 7 juni 2018 zijn de Staten van Curaçao akkoord gegaan met een wijziging in de Landsverordening op de winstbelasting tijdens de behandeling van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.
Verder lezen...

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes

7 okt 2019 Kennis Traditionally on the third Tuesday of September (Prinsjesdag), the Dutch government proposes its Tax Plan for the coming year to Parliament. On September 17, 2019, the Dutch government released the Tax Plan (Belastingplan) for 2020, which includes quite a few significant amendments to existing legislation.
Verder lezen...

Belastingplan 2020: naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s

5 sep 2019 Kennis Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Met Prinsjesdag werd nog een nieuwe belasting aangekondigd: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties vanaf 2021 geheven over vanuit Nederland betaalde rente en royalty’s. Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...

Hoge Raad oordeelt over aanwezigheid vaste inrichting bij bouwtoezicht bij schepen in buitenland

23 aug 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelt medio 2019 dat toezicht houden bij de bouwwerkzaamheden van een schip in Zuid-Korea niet als een vaste inrichting kwalificeert. Deze werkzaamheden moeten in dit geval in Nederland worden belast. Hoewel in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Korea een specifieke bepaling is opgenomen voor dit soort toezichthoudende werkzaamheden, is die bepaling volgens de Hoge Raad niet van toepassing. Wat zijn de fiscale gevolgen van dit arrest?
Verder lezen...

Changes in Payroll Tax for Non-Residents of the Netherlands from the 1st of January 2019

22 jul 2019 Kennis In the Netherlands, we have levy rebates (algemene heffingskorting) in payroll tax. These levy rebates consist of a tax component and a premium component. From January 1st 2019, only residents of the Netherlands are still entitled to the tax component of the levy rebate.
Verder lezen...

Wijziging van het belastingverdrag Zwitserland-Nederland

3 jul 2019 Kennis Op 12 juni 2019 is in Den Haag het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Met dit wijzigingsprotocol wordt het belastingverdrag in lijn gebracht met de antimisbruik-afspraken die onder het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) gemaakt zijn. Het BEPS-project is een project van de OESO, welke een aantal actiepunten bevat ter bestrijding van belastingontwijking door middel van grondslaguitholling en winstverschuiving. Met name de wijzigingen in het heffingsrecht over pensioenen en lijfrenten zijn opvallend.
Verder lezen...

Are the Netherlands a tax haven?

1 jul 2019 Opinie According to a majority of the members of the European Parliament, the Netherlands is, just like Malta, Cyprus, Ireland and Luxembourg, a fiscal paradise and it is demanding (without any underlying jurisdiction, incidentally) that the European Commission place these five countries on its list of tax havens. This list is, of course, is more akin to a pillory than an honours roll.
Verder lezen...

Is Nederland een belastingparadijs?

1 jul 2019 Opinie Volgens (een meerderheid van) het Europees Parlement is Nederland, net als Malta, Cyprus, Ierland en Luxemburg, een belastingparadijs. Het eist (zonder onderliggende bevoegdheid, overigens) dat de Europese Commissie deze vijf landen op haar lijst van belastingparadijzen zet. Deze lijst is uiteraard geen erelijst, maar een schandpaal.
Verder lezen...

Nieuwe Duitse R&D subsidie vanaf 2020

10 mei 2019 Kennis Op 17 april 2019 heeft het Duitse ministerie van financiën een concept-wet gepubliceerd met een nieuwe subsidie voor research en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) met ingang van 2020. De subsidie is gemaximeerd tot € 500.000 per onderneming per jaar.
Verder lezen...

In Frankrijk werkzame piloot in Nederland belast, aldus Rechtbank

14 mrt 2019 Jurisprudentie In februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een fiscale rechtszaak waarbij de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor de in Nederland wonende piloot ter discussie stond. Dit pakte voor de piloot in kwestie verkeerd uit. Naar mijn mening is voor hem wel het Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing, waarvoor helaas de premies een stuk hoger liggen dan in Nederland.
Verder lezen...

Recente ontwikkeling Panama Papers leidt tot antimisbruikregelingen en nieuwe opsporingsmogelijkheden

22 nov 2018 Kennis De Panama en Paradise Papers dossiers hebben veel onrust en verwarring gezaaid binnen de gemeenschap van zakelijke en particuliere investeerders. Hoewel de duidelijke opzet was om extremistisch fiscaal gedrag aan de kaak te stellen blijft het onzeker in hoeverre fiscaaltechnisch gefundeerde structuren gevaar lopen.
Verder lezen...

UK non-domiciled status versus the Dutch deemed non-resident status

22 nov 2018 Kennis It looks like Britain is heading towards the cliff of the no-deal hard Brexit after the British Parliament will vote down the May-Barnier deal, early December 2018. We expect that will cause many expats in the UK who currently are taxed under the favourable UK “non-domiciled” tax regime to leave the UK as soon as possible.
Verder lezen...

Newsflash 2019 Budget: a random ‘Act’ of unfairness: 30% ruling to be decreased to 5 years with a horrendous transition measure

10 nov 2018 Kennis At the end of October 2018 the text of the new proposed transition legislation has been published regarding the decrease of the 30% duration from 8 to 5 years per next year.
Verder lezen...

Let op de BTW bij regeling voor afstandsverkopen; voorkom monsterboetes in België

24 okt 2018 Kennis Bent u een ondernemer die in de EU is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in andere EU-lidstaten? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. Veel webshops hebben daarmee te maken. Deze particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief. Deze ondernemers krijgen te maken met de regeling voor afstandsverkopen.
Verder lezen...

30% ruling to be decreased to 5 years without transition measure for existing cases

21 sep 2018 Kennis Despite the risks of a trade war and a hard Brexit, it is time to give the people of the Netherlands something back, prime minister Mark Rutte said on September 18th, when asked about the government’s 2019 spending plans. ‘Together we have journeyed through the desert and we’ve had to cough up €51bn,’ the prime minister said, referring to years of austerity to get the government’s books in order following the financial crisis. ‘Now it is only logical to give something back to society, because we did it together.’
Verder lezen...

Dividend withholding tax exemption: what are the (regulatory) constraints?

13 sep 2018 Kennis The first of January 2018 was the effective date of expansion of the Dutch dividend tax withholding regime. It was also the date of duty notification being imposed regarding the application of the taxation exemption in respect of dividends paid out to non-Dutch based recipients. This blog discusses said newly introduced duty of notification by elaborating on the following themes: “Dividend withholding tax specification”, “Dividend withholding tax exemption conditions”, “Abuse of dividend withholding tax exemption” and “Artificial construction in connection with dividend withholding tax”.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 51. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1