Internationaal

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen binnen EU

25 sep 2020 Kennis Levert u goederen aan consumenten in andere EU-landen, bijvoorbeeld via een webshop? Dan is voor de btw sprake van zogenoemde afstandsverkopen binnen de EU. Per 1 juli 2021 wijzigen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU. Daardoor bent u eerder btw verschuldigd in het EU-land van aankomst van de goederen en is het belangrijk om uw administratie hierop aan te passen. Lees verder over de nieuwe btw-regeling voor afstandsverkopen binnen de EU.
Verder lezen...

Nederlandse bedrijven met greencard houders lopen risico op Amerikaanse sancties

3 sep 2020 Kennis 15 augustus 2020 verscheen er een artikel in Het Financieele Dagblad waarin wordt gesteld dat de Volksbank aan onnodige risico’s zou worden blootgesteld omdat haar nieuwe ceo wilde vasthouden aan zijn greencard.
Verder lezen...

Nieuwe ceo Volksbank hield vast aan Greencard ondanks risico’s Amerikaanse belastingwetgeving

24 aug 2020 Kennis De nieuwe topman van de Volksbank, Martijn Gribnau, wilde na zijn aanstelling vasthouden aan zijn Greencard, ook al zou dit de staatsbank blootstellen aan grote risico’s. De bank komt hierdoor namelijk onder de strenge Amerikaanse sanctie- en belastingwetgeving. Dit melden ook het FD en de Telegraaf in augustus 2020.
Verder lezen...

Banken bevriezen rekeningen Nederlanders als gevolg van Amerikaanse belastingwet

7 jul 2020 Kennis Nederlandse banken bevriezen rekeningen, hypotheken, beleggingen en zeggen bancaire diensten op van Nederlanders als gevolg van de Amerikaanse belastingwet. Velen hebben geen Amerikaans fiscaal nummer, zodat dat alsnog moet worden aangevraagd om blokkades op te kunnen heffen.
Verder lezen...

Belastingroute via Malta passé?

3 jul 2020 Jurisprudentie Het is geen geheim dat het (vennootschapsbelasting)tarief in Nederland hoger ligt dan in Malta. Conform het verdrag Nederland-Malta is de staat waar de werkelijke leiding van het bedrijf is gelegen bevoegd tot heffen. Belastingplichtigen zullen daarom zoveel mogelijk willen verdedigen dat belangrijke bestuursbesluiten in Malta zijn genomen en niet in Nederland. Zo ook in de zaak die in juni 2020 speelde voor Gerechtshof Den Haag. Alleen liep dat voor de belastingplichtige niet goed af.
Verder lezen...

Er is eerder sprake van Amerikaanse belastingplicht dan u denkt

22 jun 2020 Kennis U bent mogelijk niet gespecialiseerd in het Amerikaanse belastingrecht, maar Nederlandse cliënten in uw praktijk zijn wel (mogelijk) belastingplichtig in Amerika. U kunt gratis een informatiebrief downloaden en uw betreffende cliënten hierover goed informeren.
Verder lezen...

Bent u US PERSON zonder dat u het wist?

22 jun 2020 Kennis Stel, u bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder! Dit maakt u een US PERSON. Het gevolg hiervan is dat u naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft.
Verder lezen...

Bent u US PERSON zonder dat u het wist?

24 feb 2020 Kennis Stel, u bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder! Dit maakt u een US PERSON. Het gevolg hiervan is dat u naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft.
Verder lezen...

De Incorporated (Inc.) ongewenst vanwege komst FATCA en eisen bank

28 jan 2020 Kennis Banken zijn bang dat ze niet kunnen voldoen aan de FACTA-verplichtingen en vrezen voor sancties vanuit Amerika. Het ligt dan voor de hand om de Nederlandse onderneming onder te brengen in een BV en de Inc. te ontbinden. Belangrijk is dat er dan geen ongewenste fiscale afrekening volgt.
Verder lezen...

Nieuw belastingverdrag Ierland-Nederland op komst

16 dec 2019 Kennis Woont u in Nederland en ontvangt u pensioen uit Ierland? Of woont u in Ierland en ontvangt u pensioen uit Nederland? Let op: het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland wordt op dit punt ingrijpend gewijzigd. Wat zijn de gevolgen voor de belastingheffing over uw (afkoopsom van) pensioen-, lijfrente- en sociale zekerheidsuitkeringen?
Verder lezen...

Is Portugal fiscaal een aantrekkelijk emigratieland?

28 nov 2019 Kennis Portugal is een EU land met een aangenaam klimaat, een gunstig prijsniveau van onroerend goed en dagelijkse benodigdheden. Wij worden regelmatig benaderd met fiscale vragen of het ook fiscaal aantrekkelijk zou zijn om (bijvoorbeeld) in Portugal te genieten van de oude dag. Hieronder zullen wij kort enkele fiscale aspecten van (een emigratie naar) Portugal uiteen zetten.
Verder lezen...

De Stichting Particulier Fonds op Curaçao per 1-1-2019 belastbaar voor de heffing van winstbelasting

23 okt 2019 Kennis Op 7 juni 2018 zijn de Staten van Curaçao akkoord gegaan met een wijziging in de Landsverordening op de winstbelasting tijdens de behandeling van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen.
Verder lezen...

Dutch Tax Plan 2020: Corporate Income Tax Changes

7 okt 2019 Kennis Traditionally on the third Tuesday of September (Prinsjesdag), the Dutch government proposes its Tax Plan for the coming year to Parliament. On September 17, 2019, the Dutch government released the Tax Plan (Belastingplan) for 2020, which includes quite a few significant amendments to existing legislation.
Verder lezen...

Belastingplan 2020: naast dividendbelasting ook bronbelasting op rente en royalty’s

5 sep 2019 Kennis Na vorig jaar weten we: de dividendbelasting blijft bestaan. Dat is geen rode loper voor Nederlandse hoofdkantoren. Met Prinsjesdag werd nog een nieuwe belasting aangekondigd: de “bronbelasting” wordt in concernsituaties vanaf 2021 geheven over vanuit Nederland betaalde rente en royalty’s. Dit is een aardverschuiving in het Nederlandse fiscale landschap.
Verder lezen...

Hoge Raad oordeelt over aanwezigheid vaste inrichting bij bouwtoezicht bij schepen in buitenland

23 aug 2019 Jurisprudentie De Hoge Raad oordeelt medio 2019 dat toezicht houden bij de bouwwerkzaamheden van een schip in Zuid-Korea niet als een vaste inrichting kwalificeert. Deze werkzaamheden moeten in dit geval in Nederland worden belast. Hoewel in het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Korea een specifieke bepaling is opgenomen voor dit soort toezichthoudende werkzaamheden, is die bepaling volgens de Hoge Raad niet van toepassing. Wat zijn de fiscale gevolgen van dit arrest?
Verder lezen...

Changes in Payroll Tax for Non-Residents of the Netherlands from the 1st of January 2019

22 jul 2019 Kennis In the Netherlands, we have levy rebates (algemene heffingskorting) in payroll tax. These levy rebates consist of a tax component and a premium component. From January 1st 2019, only residents of the Netherlands are still entitled to the tax component of the levy rebate.
Verder lezen...

Wijziging van het belastingverdrag Zwitserland-Nederland

3 jul 2019 Kennis Op 12 juni 2019 is in Den Haag het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Met dit wijzigingsprotocol wordt het belastingverdrag in lijn gebracht met de antimisbruik-afspraken die onder het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) gemaakt zijn. Het BEPS-project is een project van de OESO, welke een aantal actiepunten bevat ter bestrijding van belastingontwijking door middel van grondslaguitholling en winstverschuiving. Met name de wijzigingen in het heffingsrecht over pensioenen en lijfrenten zijn opvallend.
Verder lezen...

Are the Netherlands a tax haven?

1 jul 2019 Opinie According to a majority of the members of the European Parliament, the Netherlands is, just like Malta, Cyprus, Ireland and Luxembourg, a fiscal paradise and it is demanding (without any underlying jurisdiction, incidentally) that the European Commission place these five countries on its list of tax havens. This list is, of course, is more akin to a pillory than an honours roll.
Verder lezen...

Is Nederland een belastingparadijs?

1 jul 2019 Opinie Volgens (een meerderheid van) het Europees Parlement is Nederland, net als Malta, Cyprus, Ierland en Luxemburg, een belastingparadijs. Het eist (zonder onderliggende bevoegdheid, overigens) dat de Europese Commissie deze vijf landen op haar lijst van belastingparadijzen zet. Deze lijst is uiteraard geen erelijst, maar een schandpaal.
Verder lezen...

Nieuwe Duitse R&D subsidie vanaf 2020

10 mei 2019 Kennis Op 17 april 2019 heeft het Duitse ministerie van financiën een concept-wet gepubliceerd met een nieuwe subsidie voor research en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) met ingang van 2020. De subsidie is gemaximeerd tot € 500.000 per onderneming per jaar.
Verder lezen...
Getoond 1 tot 20 van 58. Er zijn meer pagina's.
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1