Sparen en beleggen (box 3)

Voorkom box 3-heffing per 1 januari 2019 op spaargeld & aandelen

12 nov 2018 Kennis Voor 2019 loopt de box 3-heffing op tot 1,68% over de waarde van uw vermogen, ongeacht uw gerealiseerd rendement op spaargeld, aandelen, obligaties en dergelijke. Ondanks dat de spaarrente nog steeds historisch laag is, stijgt het hoge tarief in box 3. In dit artikel besteden wij aandacht aan de heffing per 1 januari 2019 en de mogelijkheden om die heffing te voorkomen.
Verder lezen...

Fiscale gevolgen bitcoins en andere cryptocurrency

3 okt 2018 Jurisprudentie De laatste tijd krijgen wij steeds meer (fiscale) vragen over bitcoins en andere cryptocurrency. Vragen als: is winst uit de handel in bitcoins belast? Betaal ik belasting over het minen van cryptocurrency? Wat moet ik doen als ik de bitcoin niet in mijn aangifte heb opgenomen? Kortom, tijd om de fiscale gevolgen van cryptocurrency op een rij te zetten.
Verder lezen...

Extreme Box 3-heffing voorkomen per 1 januari 2019?

24 sep 2018 Kennis Een groot aantal vermogende particulieren heeft last van extreem hoge belastingdruk op belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Zij willen risicomijdend beleggen, en bezitten vaak spaarrekeningen of depositiorekeningen. Het rendement hierop is op dit moment veelal lager dan 1% terwijl de box 3-heffing uitgaat van een forfaitair rendement oplopend tot 5,6%. Hierdoor kan de box 3-heffing bij grotere vermogens oplopen tot 1,7% van het vermogen in 2019. Deze heffing kan echter eenvoudig worden voorkomen door het vermogen onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening (OFGR) dat onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.
Verder lezen...

Bitcoins (cryptocurrency) en belasting: FAQ

22 sep 2018 Kennis Bitcoins en andere vormen van cryptocurrency worden steeds populairder. Dat doet ook de vragen omtrent de belastingen op cryptocurrency toenemen. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.
Verder lezen...

Kans is groot dat box 3-heffing vanaf 1 januari 2017 in strijd is met Europees recht

2 jul 2018 Jurisprudentie Realiseert u zich wel eens dat de Nederlandse Staat u voortdurend uw eigendom ontneemt? Wellicht niet, maar dat gebeurt wel in de vorm van belastingheffing. En hoewel we dit als volkomen normaal beschouwen, is het dat niet. Volgens Europees recht dienen belastingwetten aan bepaalde minimumvereisten te voldoen. Op grond hiervan wordt momenteel regelmatig de vraag aan een rechter voorgelegd of bepaalde vormen van eigendomsontneming in strijd zijn met Europees recht. Deze procedures gaan in Nederland met name over de box 3-heffing.
Verder lezen...

Betaalt u teveel box 3 heffing? Kies dan voor box 2

21 jun 2018 Opinie Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volk en vinden het fijn als we een appeltje voor de dorst hebben. En lopen daar het liefst ook niet teveel risico mee. Bij voorkeur wordt dat op een 'veilige' bankrekening gezet. Die heeft maar één nadeel, en dat is dat het tegenwoordig nauwelijks rente opbrengt. Maar één nadeel? Nee, er is ook nog die box 3 heffing.
Verder lezen...

Maak op tijd bezwaar tegen box 3-aanslag 2017!

15 jun 2018 Kennis Lage spaarrente, maar een hoge heffing in box 3! Dat is het bezwaar tegen de box 3-heffing voor afgelopen jaren. In 2017 is de systematiek weliswaar veranderd, maar voor grotere vermogens leidt dit zelfs tot een hogere progressieve heffing. Nu de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2017 binnenkomen, speelt de vraag of bezwaar moeten worden gemaakt of niet. Wij vertellen u graag meer.
Verder lezen...

Een update over de belastingheffing aangaande cryptocurrency

14 jun 2018 Opinie In de fiscaliteit is er nog weinig wetgeving en rechtspraak over cryptocurrency. Wie vragen heeft hierover, zal het zijn opgevallen: maar weinig adviseurs hebben duidelijke antwoorden. Het begint langzamerhand tot de politiek door te dringen dat de opmars van blockchaintechnologie en cryptovaluta onomkeerbaar is. Regulering daarvan, zowel juridisch als fiscaal, wordt steeds meer als een noodzaak gezien. De minister en staatssecretaris van Financiën hebben inmiddels tweemaal (in maart en in mei 2018) een tipje van de sluier opgelicht. Waar denkt het kabinet aan?
Verder lezen...

Vastgoedexploitatie en de interpretatie van het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’

30 mei 2018 Jurisprudentie De vraag of vastgoedexploitatie kwalificeert als beleggingsactiviteit of als ondernemingsactiviteit blijft de gemoederen bezighouden. Voor aandeelhouders in vastgoed-bv’s die men in het kader van een bedrijfsopvolging wil overgedragen aan de beoogde opvolger(s) geldt dat men een voorkeur heeft voor een kwalificatie als ondernemingsvermogen. In dat geval kan men een beroep doen op de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF), waardoor de belastingdruk bij schenken of vererven aanzienlijk lager is. Voor particuliere beleggers geldt dat een kwalificatie als belegging de voorkeur heeft. Men kan dan immers profiteren van het gunstige box 3 tarief.
Verder lezen...

Voorkom dat reservering fiscale oudedagsreserve (FOR) leidt tot forse aanslag inkomstenbelasting in box 3

23 feb 2018 Jurisprudentie De fiscale oudedagsreserve (FOR) is ontwikkeld voor zelfstandige ondernemers om een deel van de winst te reserveren voor hun oudedagsvoorziening. In de toekomst of uiterlijk bij het staken van de onderneming kan dan een lijfrente worden aangekocht of een tegoed gestort worden op banksparen. De liquide middelen hiervoor mogen niet in de onderneming worden aangehouden, aldus een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Deze moeten dus overgeheveld worden naar box 3. Dit staat echter nergens vermeld op de website van de Belastingdienst. Hoe ga je hiermee om?
Verder lezen...

Must read voor vastgoedbeleggers; fiscale aandachtspunten bij beleggen in vastgoed

12 feb 2018 Jurisprudentie Hoe krijg je het hoogste rendement op je vastgoedbeleggingen? Een belangrijk aspect dat de hoogte van het rendement beïnvloedt, is de fiscaliteit. De fiscale kwalificatie van een vastgoedinvestering kan namelijk van grote invloed zijn op het nettorendement. Aan de hand van enkele belangrijke rechterlijke uitspraken van het afgelopen jaar bespreek ik enkele fiscale aandachtspunten die spelen bij beleggen in vastgoed.
Verder lezen...

Is de verhuurde woning als box 3-belegging fiscaal aantrekkelijk?!

2 feb 2018 Kennis Bij de aanhoudend lage rentestand is het niet aantrekkelijk om uw spaargeld bij de bank te laten staan. De box 3-heffing voor de wat kleinere vermogens is inmiddels enigszins verzacht door verhoging van de vrijstelling en de invoering van een schijventarief, maar zelfs een verondersteld rendement van circa 2% is bij spaartegoeden momenteel niet haalbaar.
Verder lezen...

Is de box 3-heffing in 2013 en 2014 toch in strijd met de wet?

30 jan 2018 Jurisprudentie Hof Amsterdam oordeelde onlangs dat zowel in 2013 als in 2014 de box 3-heffing in strijd met de wet is. Dit is het eerste succes voor belastingplichtigen in de strijd tegen de heffing in box 3, waarbij het fictieve rendement van 4% als onredelijk hoog wordt ervaren. Het hof geeft de belastingplichtige in deze twee proefprocedures gelijk, maar veegt de heffing niet van tafel. Wij geven graag een update van de stand van zaken.
Verder lezen...

Is aankoop vakantiewoning een fiscaal aantrekkelijke belegging!?

10 nov 2017 Kennis Bij de huidige rentestand zijn veel mensen op zoek naar een beter rendement op hun spaargeld. Wat is nu mooier dan het nuttige met het aangename verenigen? U kunt besluiten om dat fijne vakantiehuisje waar u al jarenlang komt nu eindelijk te kopen. Waar moet u dan fiscaal gezien op letten?
Verder lezen...

Belastingheffing op box 3-vermogen: naar werkelijk rendement?

5 okt 2017 Kennis > In 2017 is de belastingheffing voor vermogende particulieren behoorlijk omhoog gegaan. Bedroeg het effectieve tarief in 2016 nog 1,2%, in 2017 is dit maximaal 1,62% geworden. Een verhoging van meer dan één derde! Dit effectieve tarief is opgebouwd uit een belastingtarief van 30% over een forfaitair rendement van 5,39%. Hoewel dit rendement wordt berekend op basis van gemiddelde rendementen, daalt het in 2018 slechts naar 5,38% voor het vermogen boven € 1 miljoen. Als het werkelijk rendement een stuk lager ligt, kies dan voor belastingheffing op basis van het werkelijk rendement door onderbrenging van vermogen in een BV, een open fonds voor gemene rekening of een Vrijgestelde Beleggingsinstelling.
Verder lezen...

Voorkom belastingheffing in box 3 en kies voor een open fonds voor gemene rekening

13 sep 2017 Kennis De oprichting van een open fonds voor gemene rekening (OFGR) kan ervoor zorgen dat u per 1 januari 2018 uw privévermogen uit box 3 kunt houden, wat een aanzienlijke besparing van vermogensrendementsheffing kan opleveren. U bespaart bij een vermogen boven de circa € 1 miljoen, daarmee 1,61% aan ‘vermogensbelasting’. Voor 2016 lag dat percentage nog op 1,2%. Hetzelfde kunt u middels een BV bereiken, alleen geeft een BV minder flexibiliteit en is de privacy minder goed beschermd. Bovendien blijft een BV altijd vennootschapsbelastingplichtig, terwijl een OFGR meestal eenvoudig kan worden omgezet in een vrijgestelde beleggingsinstelling die niet vennootschapsbelastingplichtig is. Overweeg daarom om box 3-heffing te vermijden middels een OFGR in plaats van een BV!
Verder lezen...
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1