Terbeschikkingstellingsregeling

Constructie (grotendeels) mislukt bij rechtbank: geen box 3-vordering maar een tbs-vordering

13 aug 2019 Jurisprudentie In deze zaak draagt de DGA het economisch belang in een BV over aan een Stichting. Echter, de DGA kan teveel invloed uitoefenen op het bestuur van de Stichting, waardoor hij feitelijk gezien aandeelhouder en dus ook aanmerkelijk belanghouder blijft. De winstdelende lening die hij verkrijgt op de BV valt dan dus onder de terbeschikkingstellingsregeling. Daarmee valt een gedeelte van de verkoopwinst van een pand dat aan de DGA werd uitgekeerd op de winstdelende lening in box 1 en niet in box 3.
Verder lezen...

Winstdelende lening valt voor zoon in box 3 en voor vader onder terbeschikkingstellingsregeling

23 mei 2019 Jurisprudentie Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een aantal zaken uitspraak gedaan over een structuur die was opgezet om de belastingheffing te minimaliseren. De rechtbank oordeelt dat de structuur voor de zoon ‘slaagt’, terwijl de vader in box 1 wordt belast. Voor de rechtbank is van belang dat zoon niet betrokken is geweest bij het opzetten van de structuur en er ook geen werkzaamheden voor verricht, terwijl dat bij vader wel het geval is. In dit artikel lichten wij de structuur en het oordeel van de rechtbank toe. Tot slot geef ik mijn visie op deze zaak.
Verder lezen...

Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3½ PE-punten / Heerde (GLD)
Aanmelden

Leningen onder zachte voorwaarden kwalificeren niet als ongebruikelijke tbs, aldus de Rechtbank

15 jan 2019 Jurisprudentie De tbs-regeling geldt alleen binnen een bepaalde groep van verbonden personen binnen de familiekring. Deze groep van verbonden personen wordt uitgebreid wanneer sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling. In casu gaat het om een schoonzoon die leningen verstrekt aan schoonvader, met het oog op een toekomstige overname van de aandelen van het bedrijf. De Rechtbank acht de leningen niet ongebruikelijk, waardoor geen tbs-verlies kan worden geclaimd in box 1.
Verder lezen...

Verliezen op onzakelijke leningen aan ‘eigen’ BV zijn niet aftrekbaar als tbs-verlies…

15 jan 2019 Jurisprudentie De DGA in kwestie verzuimde de pandrechten die hij als zekerheid verkreeg voor de verstrekte geldleningen uit te oefenen, terwijl een onafhankelijke derde dit wel zou hebben gedaan. Daarmee heeft hij niet zakelijk gehandeld, maar in hoedanigheid van aandeelhouder.
Verder lezen...

Cursus terbeschikkingstellingsregeling in de IB

door mr. Xander Arends/ FBN Juristen / 3 PE-punten / Wassenaar
Aanmelden
Fiscaalconsult

Fiscaalconsult is het kenniscentrum en online adviesplatform voor financiële of juridische dienstverleners, als ook controllers van ondernemingen die op zoek zijn naar fiscale expertise.

Fiscaalconsult
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden

Volg ons op

 
Fiscaal nieuws ontvangen?

Fiscaal nieuws ontvangen?

Ja, stuur mij de nieuwsbrief met fiscale updates en ontwikkelingen. Gegevensverwerking en verzending overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U ontvangt maximaal 1 nieuwsbrief per week.

Controleer nu uw mailbox

U ontvangt een bericht met instructies om uw e-mailadres te bevestigen.

Fiscaalconsult © 2019. Alle rechten voorbehouden. Privacybeleid en disclaimer

Ready for Online Business
1
0
1